Aktualitātes

Apsveicam Jaunogres vidusskolas ķimijas olimpiādes uzvarētājus!

2021/01/14
9.klases
1. vieta – Marks Popkovs (9.a klase)
2.vieta - Jaroslavs Monastirskis  (9.c klase)
3.vieta - Artūrs Dzenis  (9.a klase)
4.vieta -  Jekaterina Stepanova (9.c klase)
 
10.- 12.klases
1.vieta - Elina Polianska (10.klase)
2.vieta - Tatjana Paškoviča (10.klase)
3.vieta – Angelīna Bindere (10.klase) un Viktorija Galaktionova (12.klase)
4.vieta - Remira Šakurova (10.klase) un Viktorija Ivanova (12.klase)

No 1. februāra varēs elektroniski pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē

2021/01/12
Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Ogres pilsētas skolās  varēs elektroniski, sākot no 2021.gada 1. februāra plkst.7.00.

Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai personas, kas realizē aizgādību aizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv sadaļā Izglītība/Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās izglītības iestādēs Ogrē.
 
Ja vecākiem rodas jautājumi vai neskaidrības, tad no 2021.gada 1. februāra Ogres novada izglītības pārvalde nodrošina konsultācijas, sazinoties pa tālruni 65055384, 65055382, vai izmantojot e-pastu:izglitiba@ogresnovads.lv.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:
 
1. Izvēlas vienu no Ogres pilsētas skolām, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās.
 
2. Norāda teritoriālo piederību:
 - bērns, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
 - bērns, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.

3. Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:
 - bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
 - izglītības iestādes darbinieka bērns;
 - bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuram izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas.

4. Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma, vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā.
 
Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju, arī informāciju par bērna māsu vai brāli, ja kāds no ģimenes jau mācās izvēlētajā mācību iestādē pamatizglītības programmā.
Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (atzīmējot, vai vēlas saņemt informāciju elektroniski).
 
Lodziņā Piezīmes/papildu informācija vecāks var norādīt vēlmes, kuras izglītības iestādes vadība varētu ievērot (iespēju robežās), komplektējot klases.
 
Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.
 
Šo informāciju (numuru) ieteicams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā mācību iestādē.   
 
Kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1. klasē, nosaka Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34/2014.

Jaunogres vidusskolas audzēkņi dodas izpētes pārgājienā pa mežu

2021/01/05
Šī gada sākumā Zemkopības ministrija Latvijas skolu jaunatnei izsludināja konkursu “Mūsu mazais pārgājiens”, kura mērķis bija iepazīt un izpētīt meža nozari no kultūrvēsturiskā viedokļa. Jaunogres vidusskolas 6.a klase nolēma, ka, dzīvojot Ogres pilsētā līdzās nacionālajam parkam “Zilie kalni”, obligāti jāpiedalās šajā konkursā. 
Klases kolektīvam bija jāveic izpēte par kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari un jādodas izpētes pārgājienā, ko skolēni veica 2020. gada 23. oktobrī.
 
Mūsu pirmā pietura bija kādreizējās sanatorijas ēka, kur mūs uzņēma Ogres novada domes deputāts Juris Laizāns, pastotāst par tās vēsturi, arhitektūru un restaurācijas gaitu. Ēka Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, kas atrodas dabas parka “Ogres Zilie kalni” piekājē, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no pēdējiem ievērojamā Latvijas arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859.-1928.) darbiem. Ēkas otra lielākā vērtība ir tās iekštelpu mākslinieciskā apdare. 1927.gadā mākslinieks Ansis Cīrulis saņēma uzdevumu“izdaiļot” bērnu atpūtas nama iekšieni. Šie gleznojumi ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.
 
Kad to visu bijām uzzinājuši, sākās mūsu pārgājiens. Mēs izpratām, cik liela zaļā bagātība aug visapkārt mūsu mājām. Cik radošu un veselīgu mūsu dzīvi padara mežs, kuru redzam no skolas logiem. Mēs saprotam, kāpēc Ogres pilsētas ģerboņa zīmējumā ir trīs priedes, kuru saknes ieaugušas aiz zilas viļņotas sijas. Bērni bija tur, kur katrs koks viņiem ir mīļš un tuvs, katra taciņa un trepju pakāpiens silda sirdi. Mēs bijām tur, kur pašreizējo 6.a klases skolnieku bērnības atmiņas paliks uz mūžu.
 
Tomēr tikai ar pārgājienu vien konkurss nenoslēdzās. Mums bija jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena apraksts, video vizītkarte un video dokumentācija par projekta norises gaitu.
 
Kāds prieks bija uzzināt, ka esam kļuvuši par konkursa finālistiem un esam ieguvuši 300 eiro lielo balvu braucienam pa Latviju!
 
Šo kalendāro gadu 6.a klase sāka ar uzvaru RIMI organizētajā veselīga dzīvesveida izaicinājumā “Sporto Labākai dzīvei”, savukārt noslēdza ar uzvaru konkursā «Mūsu mazais pārgājiens».
 
Esiet aktīvi un jums noteikti veiksies!
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskolas 6.a klases audzinātāja Rimma Ivančenko

Jaunogres vidusskolas skolēni augsti rezultāti starptautiskajā pētījumā

2020/12/14
2019.gada 11.aprīlī Jaunogres vidusskolas 4.a klases skolēni piedalījās starptautiskajā izglītības salīdzinošajā pētījumā – IEA organizācijas Starptautiskajā Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā (TIMSS 2019).
Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā to veica Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūts (IPI) Eiropas Savienības sociālā fonda projekta nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos pētījumos” ietvaros.
Pētījumā piedalījās 70 pasaules valstu 4. klašu skolēni. Pētījums tika paredzēts izglītības sistēmu kvalitātes novērtēšanai starpvalstu mērogā. Ņemot vērā, ka pēdējo reizi pētījumā Latvija piedalījās 2007. gadā, dalība jaunajā IEA TIMSS pētījumā bija ļoti svarīga, lai redzētu attīstības tendences, it īpaši saistībā ar izmaiņām izglītības saturā.
Skolēni divu mācību stundu laikā aizpildīja testu ar uzdevumiem matemātikas un dabaszinības jomā un atbildēja uz aptaujas jautājumiem. Arī skolēnu vecāki, skolotāja un skolas vadība aizpildīja aptaujas anketas.
Šobrīd jau apkopoti rezultāti Latvijas valsts ietvaros. Starp Latvijas 154 skolām, kuras piedalījās pētījumā, Jaunogres vidusskolas 4.klases skolēni ir 20. vietā dabaszinātnēs ar vidējo vērtējumu 573 punkti (Latvijas vidējais rezultāts 542 punkti), uzrādot skolas kopvērtējumā labāko rezultātu fizikālās zinātnēs. Matemātikā mūsu skola ieguva 30.vietu ar vidējo vērtējumu 576 punkti (Latvijas vidējais rezultāts 546 punkti), uzrādot skolas kopvērtējumā labāko rezultātu risinājuma pamatošanā.
Paldies par dalību un ieguldīto darbu šogad jau 6.a klases skolēniem, viņu vecākiem, klases audzinātājai N.Gavrilovai!
 
          Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Irina Aleksandrenkova

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

20.01.2021
notikumi: