Aktualitātes

Tikšanas ar Daci Nikolaisoni Jaunogres vidusskolā

2021/09/14
Jaunogres vidusskola piedalās Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Šī projekta aktivitāšu ietvaros 14.09.2021. tika organizēta 11.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Ogres novada Izglītības pārvaldes, galveno jaunatnes lietu speciālisti; Ogres novada pašvaldības deputāti, Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieci Daci Nikolaisoni.
Tikšanās laikā skolēni guva dažādas sev svarīgas atziņas gan par ekonomisku un politisku jautājumu lemšanu pašvaldībās, gan par to, cik svarīgi ir jauniešiem apzināties savu pilsoņa spēku jeb parlamentārās demokrātijas spēku.
 Īpašu interesi skolēni izrādīja par Ogres novada jauniešu domi - Ogres novada Izglītības pārvaldes izveidotu struktūrvienību, kas ik gadu pilnveidojas ne tikai skaitliskā ziņā, bet arī jauniešu pieredze un darbība domē veicina pašu dalībnieku pilnvērtīgu izaugsmi dažādās jomās. Piemēram, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās. Ogres novada Jauniešu domes komandā ir vairāk kā 30 motivētu, spējīgu un izpalīdzīgu dalībnieku, kas vēlas padarīt arī citu novadnieku dzīvi krāšņāku. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties cilvēkiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Dace Nikolaisone stāstīja arī par Ogres novada pašvaldības struktūru, par struktūrvienību uzdevumiem, darba specifiku, arī par domes sēžu organizāciju, iespēju piedalīties tajās attālināti, kas ir arī viens no skolēnu mājas darbiem pēc šīs tikšanās.
Galvenās skolēnu atziņas pēc diskusijas:
Komunikācija ar pašvaldību ir ļoti svarīga, jo tā ir vērsta uz kopējo attīstību;
Svarīgi ir iepazīties ar lēmumprojektiem, kas ir kodolīgs, konkrēts, reāls plāns darbībai;
Mūsu vecumā jāsāk darboties Jauniešu domē (ja ir vēlme realizēt savas idejas);
Domes darbā galvenais ir sadarbība un aktivitāte;
Lai iesaistītos pašvaldības pārvaldes procesos, ir daudz jāzina, jāsaprot;
Jāorganizē biežāk šādas diskusijas, jo tās liek domāt par paša iniciatīvu, iesaistoties pašam un iesaistot citus dialogā ar pašvaldību.

Ceram, ka jaunieši turpinās attīstīt sadarbību ar Daci Nikolaisoni un Ogres novada jauniešu domi, realizējot dažādas idejas!
                        Informāciju sagatavoja direktora vietniece Vija Ziemele

Skolēnu parlamenta jaunais prezidents

2021/09/13
10.septembrī notika skolēnu parlamenta prezidenta ievēlēšana.  Savu balsi par vienu no skolēnu parlamenta prezidenta kandidātiem atdeva katrs skolēns no 5.-12. klasēm.
Balsošanas rezultāti:
Angelīna Bindere (11.klase)- 177 b.(no 347 b.)
Aleksandra Bobrova (11. klase)-165 b.(no 347 b.)
Pēc balsošanas par jauno skolēnu parlamenta prezidentu tika ievēlēta Angelīna Bindere, 11. klases skolniece.
Jaunais skolēnu parlamenta prezidents  uzsāks savu darbu no 13. septembra 2021.g.

Mācību ekskursija uz Ogres Centrālo bibliotēku

2021/09/13
Aiz loga sāk zeltot rudens lapas un ir pienācis skolēnu rudens mācību ekskursiju laiks.
Pirmajās skolas dienās, 2021.gada 2. septembrī, 6.a klases skolēni ar skolotājiem Ināru Smirnovu, Viju Ziemeli un Irinu Aleksandrenkovu  devās mācību ekskursijā uz Ogres Centrālo bibliotēku. Daudzi skolēni bija jaunajās bibliotēkas telpās pirmo reizi. Viņi uzzināja par bibliotēkas celtniecības vēsturi, arhitektu Rūdi Rubeni, aplūkoja ēkas interaktīvo panorāmu.
Bibliotekāre Lolita Kuģeniece pastāstīja par bibliotēkas nodaļām, par grāmatu krātuvi. Skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par bibliotēkas jaunumiem, par lasītāju iespējām, kā elektroniskajā katalogā meklēt grāmatas, kur var ērti ar grāmatu pavadīt laiku un daudzas citas interesantas  lietas, piemēram, par bezmaksas piekļuvi Ogres Centrālās bibliotēkas abonētajām datu bāzēm internetā bibliotēkas telpās no bibliotēkas datoriem.
http://www.lursoft.lv/ http://www.news.lv – Latvijas laikrakstu pilnie teksti. Lursoft laikrakstu bibliotēka – tajā nodrošināta piekļuve laikrakstam Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss, The Baltic Times, novadu laikrakstiem: Tukuma Ziņotājs, Bauskas dzīve, Zemgales Ziņas, Druva, kā arī tiek piedāvāta iespēja izmantot BNS arhīvu. Datu bāzē iespējams dažu sekunžu laikā atrast gan šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas publicēti pirms vairākiem mēnešiem. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, tajā skaitā – teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.
http://www.letonika.lv/ Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā.
Kopā OCB fondu krātuvē ir vairāk nekā 70 000 grāmatu, bet iespieddarbus, kuri nav Ogres Centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), pasūtījumu noformējot pie bibliotekāra.
Bibliotekāre Lolita Kuģeniece pastāstīja arī, ka augustā Ogres Centrālās bibliotēkas jaunajā ēkā otro gadu pēc kārtas norisinājās kanisterapijas nodarbības bērniem “Ķepa uz grāmatas”. Šīs nodarbības kanisterapeites Solvitas Dreimanes un speciāli apmācīta suņa vadībā tika realizētas Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādāta un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” aktivitātes “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildu aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros. Kopā tika īstenotas 10 nodarbības divās vecuma grupās: 6-8 gadus un 9-12 gadus jauniem bērniem.
Nodarbību mērķis bija veicināt bērnu lasītprasmi un klausīšanos, radīt interesi un motivāciju lasīšanai un bibliotēkas apmeklēšanai, attīstīt komunikācijas, saskarsmes un koncentrēšanās prasmes, kā arī uzlabot līdzcietību.
Nodarbībās bērni atkārtoja burtus un skaņas, izspēlēja skaņai atbilstošus trikus un spēles kopā ar sarkanbalto īru setera šķirnes suni Deiziju, kā arī pildīja atmiņas un koncentrēšanās spēju attīstošus uzdevumus, kas ir ļoti svarīgi faktori uz izpratni balstītas lasīšanas apguvē.
 

6.c kl. ekskursija - LVM Meža ekspedīcija

2021/09/13
07.09.2021. pl.8.00 devāmies ekskursijā uz Tomi,LATVIJAS valsts mežiem.

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.

Pasākuma saturs bija veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai. 

Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, skolēnus sagaidīja LVM darbinieks, kurš skolēnus iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru.

Klase devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās.

Skolēni mācījās skaitīt eglītes uz 1m3, noteikt koka vecumu un garumu pēc dažādiem paņēmieniem. Vingrinājāmies atšķirt derīgos kokus no nederīgajiem. Pašā pēdējā stacijā no dēļiem veidojām Leonardo da Viņči tiltu, kuru viņš pats bija projektējis.

Noslēgumā skolēnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru, pie kura bērni varēja cept desas vai maizītes.

Pasākuma norisi un inventāru bez maksas nodrošināja LVM. Kopējais pasākuma ilgums bija 3 stundas. 

Izglītojošā ekskursija mežā bija ļoti interesanta!

Skolotāja I.Rozenberga.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

16.09.2021
notikumi: