Aktualitātes

„No idejas līdz skatuvei”

2020/02/20
2019. gada 11.novembrī  Jaunogres vidusskolas 5.b, 5.c klašu izglītojamie, 2020.gada 10.februārī  6.a,6.b  un 11.februārī 5.a klases izglītojamie brauca uz Rīgu, uz Latvijas  Leļļu teātri, lai piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā „No idejas līdz skatuvei”.
Pasākumā skolēni uzzināja, kādu profesiju cilvēki strādā leļļu teātrī, apkalpo teātra apmeklētājus, organizē un vada dažādus pasākumus, kopj un sargā ēkas telpas. Iepazīnās ar darba vidi, darba laikiem, drošību, izglītību, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, strādājot Leļļu teātrī.
 
Pasākuma pirmajā daļā bija organizēta ekskursija pa teātri, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar teātra vēsturi, ēku, aizkulisēm un darbnīcām, kur top lelles, dekorācijas un rekvizīti izrādēm, tikšanās ar leļļu meistariem.
 
Ekskursijas otrajā daļā skolēni aplūkoja Leļļu teātra muzeja ekspozīciju, kurā atspoguļota teātra vēsture un slavenākie iestudējumi kopš teātra dibināšanas.
Nodarbības beigās skolēniem tika piedāvāts interesants darbs grupās, kur skolēni apkopoja visu dzirdēto un redzēto informāciju.
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča

Sveicam starpnovadu matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2020/02/19

Apsveicam Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu matemātikas 5.- 8. klašu olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta Danila Merkulovs (6.a klase), skolotāja Irina Kuzmiča
2.vieta - Marks Popkovs (8.a klase), skolotāja Irina Jeduša
3. vieta - Viktorija Berjoza (5.c klase), skolotāja Irina Jeduša
Atzinība - Artūrs Dzenis (8.a klase), skolotāja Irina Jeduša
Atzinība - Anna Petrovska (8.a klase), skolotāja Irina Jeduša
 

MATEMĀTIKAS KONKURSS „ TIK VAI… CIK?

2020/02/19
Jau vairākus gadus Jaunogres vidusskolas 4.klašu skolēni piedalās olimpiāde “Tik vai… Cik?”, kuru organizē Latvijas Universitāte.  Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā. Olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās.
Pēc 3 kārtu rezultātiem tiek noskaidroti labākie skolas 4. klašu matemātiķi:
1. vieta – Andrejs Morozovs (4.c klase)
2. vieta – Nika Veinberga (4.a klase)
3. vieta – Georgis Močeņovs (4.c klase)
Atzinība -  Igors Osipovs (4.a klase)
Apsveicam  skolēnus un skolotājus Jeļenu Berdniku, Alisu Āboliņu, Liliju Asatrjanu!

Apsveicam starpnovadu skatuves runas konkursā dalībniekus!

2020/02/19

17. februārī  Ogres Kultūras Namā notika Ogres, Lielvārdes, Ķeguma starpnovadu skatuves runas konkurss. No mūsu skolas konkursā piedalījās 9 skolēni.
1. pakāpes diploms
Elizabete Igaune
(1.b klase), skolotājas Rima Pokidova un Iveta Feoktistova
Jana Kuvika (2.b klase), skolotājas Jeļena Gaļiļejeva un Iveta Feoktistova
Vladislava Žižina (4.b klase), skolotājas Aleksandra Trušele un Gita Maņkova
2. pakāpes diploms
Deivids Ginzburgs (5.a klase) (skolotāja Rimma Ivančenko un Laura Lārmane)
Dominiks Kočergins (2.b klase) (skolotājas Jeļena Gaļiļejeva un Iveta Feoktistova)
Rovedere Darina (1. klase), skolotājas Nataļja Gavrilova un Valentīna Lazdiņa
Policāns Ņikita (12.a klase), skolotājas Ilona Kolidzeja un Laura Lārmane
3.pakāpes diploms
Sidorovs Timurs (5.a klase), skolotājas Rimma Ivančenko un Natālija Roņina
Denisenko Daša (8.a klase), skolotājas Natālija Roņina un Diāna Blūma


 

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

24.02.2020
notikumi:

No 06.01. līdz 18.02.- VPD 6.kl.mazākumtaut.val.-mutvārdu daļa

2020/02/03

No 06.01. līdz 19.02.- VPD 3.kl.mazākumtaut.val.-mutvārdu daļa

2020/02/03

10.a kl. „Swedbank” vieslekcija (ekonomikas kursa ietvaros) „Aizņēmumu veidi un kreditēšanas procesa principi"

2020/02/04

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma novadu apvienības ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem ( Jaunogres vsk. , Suntažu vsk., Madlienas vsk.)

2020/02/04

Volejbols 8.-9.klašu skolēniem (A grupa), zēni, meitenes. Ogres novada Sporta centra halle

2020/02/05

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.(212.kab.)

2020/02/05

7.a, 7.b, 7.c. kl. ārpusklases pasākums latviešu valodā un literatūrā „Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek"

2020/02/05

Daiļlasītāju konkurss - skolas atlases kārta, gatavojoties Ogres novada skolēnu skatuves runas skatei.

2020/02/06

No 10.02. līdz 14.02. 1.klašu skolēniem brīvlaiks

2020/02/10

No 10.02. līdz 14.02. Projektu un ZPD nedēļa

2020/02/10

Atbalsta nodarbība sākumskolas skolēniem ar uzvedības grūtībām.

2020/02/10

6.a, 6.b klases ekskursija uz Leļlu teātri ( karjeras izglītības projekta ietvaros).

2020/02/10

5.c kl. muzejpedagoģiskā nodarbība Ogres Vēstures un mākslas muzejā ,, Seno laiku pēdas Ogrē.''

2020/02/10

Radoša darbnīca sadarbībā ar „Laboratorium.lv” „Mākslas un zinātnes krustpunkti”. (pasākums projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros)

2020/02/11

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2020/02/11

Ziepju gatavošanas darbnīca 2.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b kl. „Ziepes senatnē un mūsdienās”. (pasākums projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros)

2020/02/12

4.kl. matemātikas olimpiāde „Tik vai… Cik?”, 3. kārta

2020/02/12

Volejbols 6.-7.klašu skolēniem (C grupa), zēni, meitenes. Ogres novada Sporta centra halle

2020/02/12

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā skolas kopsapulce.

2020/02/12

6.a kl. ekskursija uz Kino muzeju.

2020/02/13

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2020/02/13

Ogres novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem.

2020/02/14

Vecāku diena.

2020/02/17

Nodarbība skolēniem ar mācīšanās grūtībām „Laika menedžments” 5.-7.kl.

2020/02/17

9.klašu skolēnu informēšana par jauno vidējās vispārējās izglītības saturu 2020./2021.m.g.

2020/02/17

Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss.

2020/02/17

2-4.kl. karjeras projekta ietvaros „Tikšanās ar ķīmiķi”.

2020/02/18

Fotokampaņa izlaiduma klasēm.

2020/02/18

Atklātā stunda matemātikā 3.a klasē (skolotāja L.Tazova)

2020/02/18

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2020/02/19

18.00. 9.klašu skolēnu vecāku skolas kopsapulce par jauno vidējās vispārējās izglītības saturu jaunajam 2020./2021.m.g.

2020/02/19

19.00. Skolas vecāku padomes sēde.

2020/02/19

Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 8. a kl. (skolotāja I. Rozenberga)

2020/02/20

8.50.3.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2020/02/20

5. c un 5. b kl. ekskursija „Ādažu Čipsu” uzturklase ( „Ādažu Čipsu” ražotnes apmeklējums ).

2020/02/21

7.a kl. atklātā stunda Latvijas vēsturē. (skolotāja A.Paškoviča)

2020/02/24

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā – r a k s t u d a ļ a.

2020/02/25

Karjeras izglītības projekta ietvaros nodarbība „Vai sports var būt profesija”, vada “DCH studija”.

2020/02/25

10.30. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā – m u t v ā r d u d a ļ a.

2020/02/25

1.-6.kl. pasākums, sadarbībā ar skolēnu ģimenēm, „Mamma, tētis un es - sportiska ģimene ”.

2020/02/25

8.50.3.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā

2020/02/26

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2020/02/27

No 28.02. ZPD reģionālā konference, LU, Zinātņu māja ( Jelgavas ielā 3, Rīgā)

2020/02/28