Aktualitātes

Informācija par skolas jubileju

2018/01/12
Cien. skolas absolventi un skolotāji!
 
Informācija, kas saistīta ar skolas jubilejas svinībām, ir izvietota banerī Jaunogres vidusskolai 45, noklikšķinot uz tā, jūs atradīsiet informāciju gan par skolas vēsturi un ikdienu, gan par skolas jubileju.
Informācija tiks pastāvīgi papildināta, sekojiet izmaiņām!
Ja ir priekšlikumi, papildinājumi, rakstiet uz e-pastu jaunogre2017@inbox.lv

"Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība"

2017/12/15
LR Komercreģistrā 2017.gada 16.novembrī tika reģistrēta bezpeļņas sabiedriskā organizācija "Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība", kuras mērķi ir:
- Biedru apvienošana, lai palīdzētu labāk organizēt skolas sabiedrisko dzīvi;
- Konsultēšana pedagoģijas un izglītības jautājumos;
- Skolotāju un skolēnu mācību un pieredzes apmaiņas organizēšana.
- Atpūtas, kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšana;
- Izklaides pasākumu organizēšana;

Par bezpeļņas sabiedriskās organizācijas "Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība" biedru var kļūt ikviens interesents, kas vēlas atbalstīt Jaunogres vidusskolas kolektīva centienus, veicot biedru naudas iemaksu.
Sīkāka informācija pie Jaunogres vidusskolas direktora Aleksandra Horuženko (aleksandrs.horuzenko@ogresnovads.lv) vai bezpeļņas sabiedriskās organizācijas "Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība" valdes priekšsēdētājas Oksanas Stepanovas (Oksana.Stepanova@citadele.lv) .

Informācija par skolas absolventu salidojumu

2017/12/15
Jaunogres vidusskola aicina savus absolventus uz salidojumu 2018.gada 3.februārī. Nosvinēsim Jaunogres vidusskolas 45. jubileju!
12:00 - 15:00 - Atvērto durvju diena Jaunogres vidusskolā
19:00 – 24.00 Jaunogres vidusskolas absolventu salidojums Ogres Kultūras centrā
Ieeja ar ielūgumiem.Viena ielūguma cena līdz 20.01.2018. ir 10,00 eiro; pēc 20.01.2018. - 15,00 eiro
Ielūgumus var iegādāties no 18.12.2017. Jaunogres vidusskolas kancelejā.
Tālrunis uzziņām +371-65049134
Ar cieņu,Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

22.01.2018
notikumi:

Sākumskolas skolotāju MA darba sanāksme.

2018/01/03

RD „Pieredzes apmaiņa un radošu ideju krātuve mājturības un vizuālās mākslas stundām”.

2018/01/03

Izbraukuma seminārs informātikas skolotājiem “Datu centrs un mākslīgais intelekts”

2018/01/05

Seminārs novada izglītības iestāžu pedagogiem par jautājumiem, kas saistīti ar kompetenču pieejas ieviešanu.

2018/01/05

1.a kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/08

Tālākizglītības kursi skolas administrācijai "Kompetenču pieeja mācību saturā".

2018/01/11

9.-12.kl.skolas olimpiāde ķīmijā.

2018/01/11

1.b kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/11

Dabaszinātņu mācību priekšmetu metodiskās komisijas darba sēde.

2018/01/11

Tālākizglītības kursi skolas administrācijai "Kompetenču pieeja mācību saturā".

2018/01/12

Kaligrāfijas konkurss 5.-12.kl.

2018/01/12

Starpnovadu vēstures olimpiāde 9. un 12.klasei.

2018/01/12

Karjeras izglītības ietvaros - 9.-12.kl., tikšanās ar RSU studentu I.Bobrovu.

2018/01/15

5.-12.kl.skolas olimpiāde matemātikā.

2018/01/16

Starpnovadu informātikas (programmēšanas ) olimpiāde

2018/01/16

Pieredzes apmaiņas seminārs –atklātā stunda ģeogrāfijā 7.klasei izglītības iestāžu ģeogrāfijas skolotājiem Madlienas vidusskolā

2018/01/17

Pedagoģiskās padomes sēde „ 2017./2018.m.g. 1.semestra rezultātu izvērtējums. Mācību saturs kompetenču pieejā.”

2018/01/17

Skolas pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas konkurss.

2018/01/17

1.b kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/18

Starpnovadu tiešsaistes fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

2018/01/19

Karjeras izglītības ietvaros - 10.-11.kl. ekskursija uz ražotni „HansaMatrix” „ Latvija arī var!”

2018/01/19

1.a kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/22

Starpnovadu Mazo mūzikas kolektīvu konkurss.

2018/01/23

M.Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums 9.kl.

2018/01/23

Volejbols 10.-12.klasei, zēni, meitenes

2018/01/24

Dzejas dienu pasākums 6.-7.kl. „Ziema”.

2018/01/25

1.b kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/25

Skolas mājturības un mājsaimniecības olimpiāde.

2018/01/26

1.a kl. sociālā pedagoga un psihologa vadīta nodarbība „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/01/29

5.a kl. M.Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums, izrāde „Kentervilas spoks”.

2018/01/30

Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei

2018/01/31