Aktualitātes

Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana 2017./18.mācību gadā

2018/06/22
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Jaunogres vidusskola aktīvi piedalījās  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā.  Skolā strādā  2 pedagogi karjeras konsultanti Inga Leine un Tatjana Potihoņina, kuri izstrādāja un īstenoja karjeras izglītības plānu. Projekta īstenošana piedalījās visi 596 skolēni no 1.līdz 12.klasei.

Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017./2018. mācību gadā:
 
KAAP „Droša pārtika, veseli dzīvnieki, izpētīta vide”.
10.11.2017. Piedalījās 18 skolēni, 12.klase
Pasākuma ietvaros novadīta ekskursija uz Zinātniski pētnieciskais institūtu BIOR. Tā bija lieliskā  iespēja uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Skolēni uzzināja par ķīmiķa-analītiķa darba pienākumiem un viņa darba vidi. Iepazinājās ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Novēja, kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojot vienkāršu aprīkojumu, ar kuru skolēni sastopas skolas laboratorijās, un modernākas ierīces (kuras maksā vairāk par 1000000 Euro). Skolēnu atsauksme. Aleksejs:”Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
 
KAAP „Būšu inženieris”.
30.11.2017. Piedalījās 25 skolēni, 8.klase.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klasu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, novadīts izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādas rakstura īpašības jābūt cilvēkam, kurš grib kļūt par inženieri, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība bija pievērsta inženieru specialitātēm elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji sagatavoja informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā var apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas nodarbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šodien pielieto, paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernākās tehnoloģijas, kā arī uzzināt, kas ir 3D printeris, aptaustīt to un iemēģināt darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdod daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji padalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris ir tas, kurš pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot tā, lai palīdzētu cilvēkiem!
KAAP „Latvija arī var!”.
19.01.2018. Piedalījās 15 skolēni, 10.-12.klases.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursijā  uz uzņēmumu “Hanza Matrix”. Ekskursijas sākumā skolēni noskatijās prezentāciju par uzņēmumu, kurā tika pastāstīti tādi jautājumi, kā uzņēmuma darbība, attīstības vēsture un filiāļu atrašanās vietas. Kā arī tika minēti galvenie produkcijas pircēji un pasūtītāji, tādi kā Skandināvijas valstis un Rietumeiropas valstis. Vērtīgi   bija uzzināt par “Hanza Matrix” strādājošiem speciālistiem un mācību iestādēm, kurās tos apmāca.
Noskatoties prezentāciju, skolēniem tika izsniegts speciāls darba apģērbs, kas atbilst drošības noteikumiem rūpnīcā. Lai labāk varētu dzirdēt uzņēmuma darbinieka stāstīto, katram skolēnam tika izsniegts arī mp3 plejeris un austiņas, kurās skanēja gida balss. Ekskursijas gaitā audzēkņus iepazīstināja ar mikroshēmu platēm un parādīja, kā tiek pielikti visi komponenti. Mēs iepazināmies  ar modernu rūpnīcu, kurā izmato vairākas inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks kontrolē robotu izpildītu darbu.
Nobeigumā gribētos pateikt lielu paldies “Hanza Matrix” darbiniekiem par interesanto ekskursiju. Ceru, ka audzēkņi no mūsu skolas  ieinteresējās par nākotnes darbu šajā uzņēmumā, kā arī par iespēju piestrādāt vasaras laikā.
 Bija prieks pārliecināties par, to ka Latvijā arī var ražot modernas tehnoloģiskās  ierīces un veiksmīgi konkurēt pasaules  tirgū.
 
KAAP „Pārtikas ražošana mūsu novadā”.
10.un 11.11.2017., 8.un 11.12.2017.,31.05.2018. Piedalījās kopumā 103 skolēni, 3.-6.klases un 9.klase.
Pasākuma ietvaros novadītas dažas ekskursijas uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle". Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli".
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
 
KAAP „Namdaru darbnīca”.
3.11.2018. Piedalījās 28 skolēni, 3.klase.
Pasākuma ietvaros apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
Skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolēni varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka tā skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
 
KAAP „Izzini sevi!”.
28.11.2017. Piedalījās 48 skolēni, 10.-12.klases.
Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss , kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā  un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
                Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja  iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
12.04.2018. Piedalījās 23 skolēni, 7.klase.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursija uz Rāmkalni, kur skolēni bija sadalīti divās grupās. Katru grupu gaidīja divi lieliskie piedzīvojumi.
1. Jauno pavāru meistarklase. Vai gribi piemērīt pavāra cepuri?  Mūs iemācīja  cept saldo āboļīti un  garšīgo picu. Visu, ko mēs gatavojām, mēs apēdām pusdienā.
2. Ekskursija Rāmkalnu sukāžu ražotnē. Vai gribi ieskatīties aiz durvīm, kur top izslavētās Rāmkalnu sukādes, pastilas un sīrupi? Tas ir iespaidīgi.
Mūs ieveda rūpnīcā, lika uzvilkt aizsargtērpus un tad gides pavadībā izvadāja pa rūpnīcu. Mēs redzējām gan lielās saldētavas, kurās ir līdz pat -18 grādu auksts, gan cepeškrāsnis, kurās žāvē ogas, gan telpas, kurās no ogu masas gatavo garšīgas pastilas. Mēs paši arī varējām pagaršot cidoniju, rabarberu, upeņu, dzērveņu, ķirbju sukādes un piedalīties pastilu gatavošanā. Dažiem tas izdevās lieliski, bet citiem ne visai, tomēr beigās visi bijām apmierināti ar savu darbu.

Noslēgumā mums bija iespēja degustēt produkciju. "Rāmkalnos" tiek gatavotas sukādes, pastilas, sīrupi, šokolādes tāfelītes, limonādes un citi produkti. Šeit ir arī atsevišķa BIO produktu ražošanas līnija, kam tiem izmantota cita aparatūra un citas, daudz veselīgākas izejvielas. Ražotne gada laikā nodrošina 50-70 darba vietas un eksportē savu produkciju pat uz Norvēģiju  un Japānu. "Rāmkalnu" slavenākais produkts - izcilās cidoniju sukādes.
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
16.05.2018. Piedalījās 38 skolēni, 5.,8.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Lāči” lai iepazīstināt skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotnē un izglītības iespējām pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem, dažādu profesiju darba saturu. Praktiska  nodarbība „Maizes cepšana”. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā, nepieciešama izglitība.
  Interaktīva prezentācija par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām;
    Ceptuves apskate gida pavadībā;
    Iepazīšanās ar maizes cepšanas procesu  un cepēju darbarīkiem;
    Klases maizes klaipiņa cepšana;
  Īpašu rudzu cepumu veidošana;
  Maizes degustācija;  
  Kopīga kliņģera cepšana. 
KAAP Ekskursijā uz Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018"
23.02.2018. Piedalījās 43 skolēni, 9.-12.klases.
Izstādē skolēni uzzināja par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, kā arī par aktuālām 2018./2019. mācību gada programmām, valodu kursiem. Lai iegūtu informāciju, skolēniem bija iespēja izjautāt studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām. Tie, kas vēlējās studēt ārzemēs, izstādē varēja konsultēties par izglītības iespējām ārvalstīs. 
 Skolēniem bija iespēja arī praktiski izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu profesiju pārstāvjiem. Izstādes laikā notika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un dažādas citas aktivitātes. 
Skolēnu vairums, aptuveni 70 %,  izstādes apmeklējumu novērtējuši kā lietderīgu. Kā pozitīvas atziņas tika minēts, ka uzzināja, ka ir plaša izvēle, ka varēja daudz ko redzēt un jaunu uzzināt par tālākām mācību un studiju iespējām, ka atrada skolu, uz kuru doties pēc 9.klases beigšanas. Kā negatīvie komentāri tika minēts, ka bija troksnis un pārāk daudz cilvēku, lai varētu ko pajautāt vai noskaidrot sev interesējošo, kā arī nebija skolas, kura interesētu un kurā tiek apgūta vēlamā profesija. Daži bija jau sev interesējošo uzzinājuši vai nu karjeras dienās vai arī iecerētās skolas atvērto durvju dienā.
12.klašu skolēni izstādes lietderīgumu komentējuši, minot, ka ir jau izvēlējušies, par ko mācīties, bet tomēr vēl uzzinājuši ko jaunu, precizējuši vēlamo pie konkrētās fakultātes stenda. Kā ļoti pozitīvu vairāki skolēni atzinuši to, ka bija iespēja uzdot jautājumus konkrētas fakultātes pārstāvjiem gan par studiju saturu un procesu, gan par iestāšanās nosacījumiem.
Kopumā šajā karjeras atbalsta pasākumā varēja salīdzināt dažādas iespējas, piedāvājumus, līdzīgas specialitātes dažādās skolās, izvērtējot un pieņemot lēmumu par turpmākās izglītības iespējām pēc 9. vai 12.klases beigšanas.
 
KAAP „Kādas profesijas nepieciešamas dārzeņu pārstrādāšanas rūpnīcā?”.
9.03.2018. Piedalījās 34 skolēni, 6.,7.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Ādažu čipsi” lai iepazīstinātu skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotne un izglītības iespējam pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem un etapiem dārzeņu pārstrādē. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists, agroservisa vadītājs. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā.
Noliktavas apmeklējums. Dārzeņu glabāšanas apstākļi, kartupeļu šķirnes, selekcija, nepieciešamās specialitātes.
Praktiska darbnīca „No izejvielas līdz produktam”.
Virtuālais ceļojums „Ražošanas process un ražotnes speciālisti”.    
 
KAAP „Ēnu dienas”
14.02.2018. Piedalījās 30 skolēni, 9.-12.klases.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Arī Jaunogres vidusskolas izglītojamie bija aktīvi ēnotāji. Skolēni bija drosmīgi un bija izvēlējušies ēnot dažādu profesiju pārstāvjus dažādās iestādēs un uzņēmumos : Rīgas psihiatriska klīnika, O-veselība (Ogre), Ogres valsts ģimnāzija (Mājturības skolotājs), „Vasabi Sushi” (pavārs), Individuālie uzņēmumi (kosmetologs, datoru speciālists, grāmatvedis), mācību centrs „Riman”, Valsts policija Ogres iecirknis, Ogres sociālais dienests (psihologs), Neatliekamas medicīniskas palīdzības dienests, Ogres tehnikums (ēdināšanas speciālists), Frizētava Ogrē,  Nacionālais rehabilitācijas centrs (fizioterapeits), 2.Rīgas slimnīca (ķirurgs), Modes aģentūra (modes dizainers), Rīgas Krievu teātris (režisors, aktieris), Ogres dzīvnieku patversme (veterinārārsts).
 
KAAP „Kā strādā inženieri?”.
23.03.2018. Piedalījās 168 skolēni, 1.-4.klases.
Šī diena skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, jo katra klase, kopā ar Mazās Brīnumzemes meistariem, kārtīgi izpētīja miniatūrus vilcienus, auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši darbojās 3D maketu būves darbnīcā.
Meistari iepazīstināja skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.
Lūk šādas atsauksmes saņemam no skolēniem: „Bija ļoti interesanti! Man patika skatīties video par vislielāko dzelzceļa maketu! Mums rādīja gatavus dzelzceļa un lielas mājas maketus, un detaļas, ar kuram tās veido. Mums stāstīja par dažādām profesijām. Man patika veidot pašam savu maketu!”
Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai ar savu bērnu pārrunātu viņa izveidoto nākotnes pasauli un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar inženierzinātņu jomu.
Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!
 
KAAP "Latvijai vajadzīgi mehāniķi un tehniķi!"
25.05.2018. Piedalījās 23 skolēni, 4.klase.
Praktiskās nodarbības karjeras atbalstam ar mērķi iepazīt mehāniķu un tehniķu profesijas, izglītības iespējas ar specifiku metālapstrādē, kokapstrādē un mašīnbūvē. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”. Pasākuma programmā;
Lekcija par vienkāršajiem mehānismiem un to izmantošanu.
Praktiska darbība   ar vienkāršajiem mehānismiem  un to pielietojums tehnikā.
Zobratu veidi, to pielietojums tehnikā un ražošanas procesos.
Profesijas saistītas ar  vienkāršajiem mehānismiem( mehāniķis, tehniķis, inženieris, atslēdznieks, tehnologs un t.t.)
Mācību iestādes, kur var iegūt nepieciešamo izglītību.
Praktiska nodarbība. Izveidot mašīnas ar zobratu un izmēģināt tos efektivitāti.
Pārrunās „ Vai   ir vērts kļūt pār mehāniķi?”Visi novadītie pasākumi, protams, bija ļoti interesanti, lietderīgi no izzināšanas viedokļa, jo ļāva pamanīt profesijas, kas ikdienā šķiet nemanāmas. Arī tika pārrunātas  cilvēka pašrealizācijas iespējas izzinātajās profesijās. Pēc skolēnu atsauksmēm, pasākumi sniedz atklāsmi par to cik neparasti daudzas profesijas mums atrodas apkārt ikdienas, un kā tās mijiedarbojās un cik ļoti tās ir nepieciešamas cilvēku dzīvē. Šie pasākumi palīdzēs skolēniem veidot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Uz nākamo, 2018./19.mācību gadu, KAA plānotājos pasākumos lielāko uzmanību pievērst 9.klašu un vidusskolas skolēnu iepazīstināšanai ar profesionālo un augstskolu studiju vidi, iespējām un piedāvājumiem, apmeklējot mācību iestādes, ka arī  turpināt organizēt ekskursijas ar meistarklasēm un darbnīcām uz dažāda mēroga ražotnēm un uzņēmumiem.
Pedagoģi karjeras konsultanti  Tatjana Potihoņina un Inga Leine.

Izlaiduma svētki Jaunogres vidusskolā

2018/06/21
2018.gada 15. un 16.jūnijā Jaunogres vidusskolas aktu zālē notika 12. un 9.klašu izlaidumi. Šogad skolu pabeidza 19 divpvadsmito klases un 54 devīto klašu skolēni.
Vairāk foto sk. sadaļā Galerijas

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

14.08.2018
notikumi: