Aktualitātes

12. klases izlaidums

2019/06/26
Es pateicos tev, mīļā, labā skola,
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās:
Mēs paņemam no tavas klases sola
Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.
/Jāzeps Osmanis/

Jaunogres vidusskola 21. jūnija 2019.g. izlaidumu svinēja skolas 12. klašu absolventi. Šogad skolu absolvēja 27 audzēkņi.
Sveikt absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies ģimenes locekļi, draugi, skolasbiedri un skolas viesi.
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors Aleksandrs Horuženko, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem.
Absolventi saņēma atestātus par vidējo izglītību un apbalvojumus:
Vladislavs Blūms - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Kirils Brilovičs - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Marija Viktorija Gavriļenko - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem. Izsniegts LR Ministru prezidenta Pateicības raksts. Tiek apbalvota ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases, skolas un novada sabiedriskajā dzīvē.
Ksenija Gorelova - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Tiek apbalvotа ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Valerija Lučija Ignatjeva - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem. Izsniegts LR Ministru prezidenta Pateicības raksts. Tiek apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Pateicību simtgades izcelniekam un naudas prēmiju.
Iļja Kļepče - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, par aktīvu darbību Skolēnu parlamentā un skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā.
Veronika Pokatova - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Jurijs Šļuncevs - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Valērija Vinokurova - tiek apbalvotа ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē.

Vasaras dienas nometne "Kamoliņš" Jaunogres vidusskolā

2019/06/18
Jaunogres vidusskola, piedaloties projektā "Finanšu līdzekļu piešķiršana papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm", ieguva lielisku iespēju organizēt dienas nometni topošiem pirmklasniekiem,  piedāvājot viņiem drošu un radošu brīvā laika pavadīšanu.
Nometnes laikā bērni darbojās dažādās radošajās darbnīcās, piemēram, strādājot ar dabas materiāliem, ar prieku darbojās ar akvareļa krāsām, veidoja origami no krāsainā papīra.
Pateicoties šīm projektam, bērniem tika organizētas pārsteigumiem pilnas ekskursijas uz "Zelmas maiznīcu" un „Namdara darbnīcu”. Zelmas maiznīcā bērni varēja paši savām rokām veidot savus klaipiņus vai ūdenskliņģerus, ko nobauda uz vietas vai ved sev līdzi. Skolēni uzzināja  par maizes cepšanas tehnoloģijām, tradīcijām un vēsturi. Namdara darbnīcā skolēni apmeklēja interaktīvo nodarbību par Latvijā augošiem kokiem, programmā bija arī tradicionālo instrumentu izmēģināšana kopā ar  meistariem un darbošanās ar senajiem koka spēļu rīkiem. Īpašais piedzīvojums- 85 m nobrauciens pa trosi pāri dīķim.
Nometnē bērniem bija iespēja attīstīt savas radošās spējas, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veicināt sadarbības prasmes, strādājot komandā. Bērniem tika piedāvāti piedzīvojumi, sports, atpūta, daudz konkursu, sacensību, dažādu radošo darbnīcu, ka arī nodarbības Ogres Vēstures muzejā un Ogres bērnu bibliotēkā un daudzas citas aktivitātes.
 
Dzīve vasaras dienas nometnē "Kamoliņš" bija piesātināta un pilna ar dažādiem notikumiem.
Jaunogres vidusskola pateicas nometnes organizatoriem, dalībniekiem un viņu vecākiem, kā arī Ogres novada pašvaldībai, "Baltic Restaurants Latvia" servisa vadītājai Lienei Pētersonei par sātīgajām un garšīgajām pusdienām, kā arī PII "Saulīte" kolektīvam par jauko un mīļo uzņemšanu un apkalpošanu pusdienu laikā.
Īpaša atzinība 10. klases skolniecei Marinai Kuročkinai un 7.c klases skolniecei Jekaterinai Stepanovai, kuras brīvprātīgi palīdzēja, aktīvi iesaistījās nodarbību novadīšanā, atrada kopīgu valodu ar visiem bērniem. Bērni lieliski sadraudzējās savā starpā, kā arī ar vecākām meitenēm.
 

Izlaiduma svētki Jaunogres vidusskolā

2019/06/17
Kad visapkārt dabā zied un smaržo, un klāt jau jūnijs, tad visā valstī ir izlaidumu laiks. Arī pie mums, Jaunogres vidusskolā, 15. jūnijā  aktu zālē notika  9.klašu izlaidums. Šogad skolu pabeidza 51 devīto klašu skolēns.
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors Aleksandrs Horuženko, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem.
Ar skolas Atzinību rakstu par labām un teicamām zināšanām tika apbalvota no  9.a klases skolniece Jegorova Jeļizaveta.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

27.06.2019
notikumi: