Aktualitātes

Zemes dienai veltīts pasākums izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros

2021/05/06

22.aprīlī, visā pasaulē, arī Jaunogres vidusskolā, kura piedalās starptautiskajā izglītības projektā “PULCHRA”, tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā padarīt dzīvesveidu videi nekaitīgāku, samazinot apkārtējā vidē oglekļa emisijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu. Projekts „PULCHRA” pēta atvērtās izglītības koncepciju, izmantojot tēmu „Pilsētas kā urbānistiskas ekosistēmas”, veido jaunas partnerības vietējās kopienās, lai veicinātu zinātnes izglītību visiem iedzīvotājiem.
Pēc Vides skolas iniciatīvas,  norisinājās projekta „PULCHRA” dalībnieku pasākums- tiešsaistes konference, kuras laikā tika aktualizēti jautājumi par dabas aizsardzības un pētniecības aspektiem pilsētvidē, ka arī par ūdens kvalitāti Latvijā, gan arī par daudzfunkcionāliem lietusūdens novades rīkiem, aplūkots jautājums par transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti.
Konferencē, kā eksperts, tika pieaicināts Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, kurš pievērsa dalībnieku uzmanību tēmai „Kā organizēt putnu vērošanu pilsētā”, pastāstīja gan par pētniecības niansēm ornitoloģijā, gan arī  raksturoja kā pilsētas, tā arī  citus biotopus.
Rita Birziņa, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studiju metodiķe, iztirzāja tēmu “Transports un vide”, iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem gaisa monitoringa jomā, detalizēti pievēršoties jautājumam par auto radīto gāzu piesārņojumu, tā ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tika spriests, kā iespējams samazināt apkārtējā vidē oglekļa emisijas.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmuma „Grupa 93” darbību. „Grupa 93” ir pieredzes bagātākā plānošanas kompānija Latvijā pilsētplānošanas jomā, daudz strādā ar attīstības projektiem, sabiedrību, vidi – uzņēmums, kas izceļas ar spēju eksperimentēt, meklēt jaunus risinājumus un sasniegt kvalitatīvu rezultātu. Jurijs Kondratenko, „Grupa 93” projektu vadītājs, ekonomists, aktualizēja tēmu „Daudzfunkcionālie lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi - daļa no pieejamas un veselīgas pilsētvides”, paužot domu, ka tradicionālās lietusūdens novadīšanas sistēmas ( ūdens notekas un kolektori) nedarbojas pilnvērtīgi, nepieciešama jauna pieeja, lai nākotnē samazinātu plūdu riskus. Jurijs Kondratenko piedāvāja interesantas, radošas, pat inovatīvas sistēmas, kas nākotnē tiks ieviestas  Latvijā, piemēram, ierīkoti lietus dārzi, ūdenscaurlaidīgie segumi, apzaļumoti jumti. Viena no minētajām inovatīvajām idejām tiek realizēta Rīgā, uzlabojot Skanstes infrastruktūru. 2022. gadā Skanstē plānots izbūvēt bērnu laukumu-rezervuāru, proti, tas būs bērniem drošs rotaļu laukums, taču tiks aprīkots ar īpaši izbūtu nelielu dīķi, kurš lietusgāžu laikā uzkrās ūdeni. J.Kondratenko minēja atsevišķus objektus Latvijā, pilsētas, kur jau pastāv mūsdienīga lietusūdens apsaimniekošana, piemēram, Kandavas parks, Rūjienas kultūras parks, kā arī Ogres promenāde ( pie Ogres upes ).
Ar sasitošu un izzinošu stāstījumu par ūdens kvalitāti Latvijā, skolēnus uzrunāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciāliste Linda Fibiga. L. Fibiga raksturoja LVĢMC veikto darbu, rūpes par ūdens kvalitāti  Latvijas upēs, kvalitātes pārbaudes niansēm un metodēm.
Mūsu Zeme ir miljardiem gadu sena, tāpēc katras paaudzes, arī mūsu, uzdevums ir saudzēt un aizsargāt dabu, vidi, kurā mītam. Mēs dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos ir to saglabāt un nosargāt!                                                                                                                                                                      Dmitrijs Onoprijčuks ( 11. a )
                                                                     Jaunogres vidusskola
                                                                     projekta „PULCHRA”
                                                                     ziņu reportieris

Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās 79.Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē International Scientific Conference of the University of Latvia

2021/04/30
             2021.gada 23.-24.aprīlī attālināti, Zoom platformā, notika 79.Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference International Scientific Conference of the University of Latvia, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konference tika iesākta ar plenārsēdi. Pasākumu ar uzrunu atklāja LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis. Darbs turpinājās medicīnas, farmācijas un citu veselības zinātnes nozaru sekciju sēdēs.
       Zinātnieki, praktiķi, kā arī doktoranti, rezidenti un citi jaunie pētnieki prezentēja 140 mutiskus referātus, savukārt ar 160 pētījumu rezultātiem bija iespējams iepazīties e-stenda referātu veidā. Dalībnieku vidū bija referenti no Austrijas, Brazīlijas, Kanādas, Igaunijas, Somijas, Gruzijas, Vācijas, Indijas, Itālijas, Japānas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Krievijas, Slovēnijas, Dienvidāfrikas, Zviedrijas, Šveices, Ukrainas un Lielbritānijas.
         Šīs konferences jaunākās dalībnieces bija Jaunogres vidusskolas 12.a klases skolnieces Viktorija Galaktionova, Viktorija Ivanova, kuras prezentēja sava zinātniskās pētniecības darba „Promoting Acute Stroke Awareness among Pupils” (darba vadītāja - Anna Roddate) rezultātus. Skolniecēm radās iespēja nodemonstrēt savu veikumu, pateicoties Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē iegūtajam I pakāpes apbalvojumam un Latvijas Universitātes piešķirtajai speciālajai balvai – piedalīties LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Medicīnas sekcijā 2021.g.aprīlī, prezentējot pētījuma rezultātus, kā arī saņemt atbalstu pētījuma publicēšanā.
      Visu 79.Starptautiskās zinātniskās medicīnas konferences dalībnieku, arī Jaunogres vidusskolas skolēnu, sagatavotās tēzes apkopotas recenzētā tēžu krājumā.
     Priecājamies par skolēnu izturību un nozīmīgajiem sasniegumiem!
                                               Latviešu valodas skolotāja L.Lārmane

Jaunogres vidusskolas skolēnu pasakas izdotas pasaku krājumos

2021/04/29
2018.g. nogalē izdevniecība Beaux-Arts SIA izsludināja pasaku rakstīšanas un ilustrēšanas konkursu. Šajā konkursā piedalījās arī vairāki Jaunogres vidusskolas skolēni. Prasībām atbilstošākās izrādījās 10.a klases skolēnu Viktorijas Galaktionovas, Lauras Kondratjukas un Niklāva Dmitrija Zibailo (šobrīd šie skolēni mācās 12.a klasē), 12.a klases skolēnu Vladislava Blūma, Veronikas Pokatovas un Angelinas Ganebnayas (šobrīd šīs skolnieces jau ir LU studentes) rakstītās un ilustrētās pasakas. Skolēnu radošā darba izpausmes tika finansiāli atlīdzinātas, liela daļa skolēnu šī konkursa ietvaros izvērtēja autortiesību nozīmīgumu un apguva līguma izvērtēšanas prasmi.
2020.gada nogalē skolēnu īpašumā nonāca pasaku krājumi „Princese un eņģelis,” „Jauks un Mīlīte” (latviešu valodā); «Принцесса и ангел», «Добрячок и Милашка» (krievu valodā) ar mūsu skolēnu brīnišķīgajām pasakām: V.Galaktionova „Pasaka par kaķēnu ar zelta ķepām”, L.Kondratjuka „Lāsīte, kas mīlēja ceļot”, N.D.Zibailo „Karmīnsarkanā roze”, V.Blūms „Pasaka par diviem vilcēniem”, V.Pokatova un A.Ganebnaya „Stiprā draudzība”. Pasaku krājumus šobrīd iespējams iegādāties grāmatnīcās „Globuss” un „Jānis Roze.”
Jūtos gandarīta par skolēnu prasmi, apvienojot mākslinieciskumu un valodas pareizību un daiļskanību, radīt radošus, vērtīgus, izglītojošus materiālus visu vecumposmu pārstāvjiem.
                                            Latviešu valodas skolotāja Laura Lārmane

Karjeras pasākumi pavasari.

2021/04/26
Jaunogres vidusskolas 12.klases skolēni aktīvi piedalās karjeras pasākumos un veido savu karjeru.
Jaunogres vidusskolas skolēnu pašpārvaldes izglītības ministre Viktorija Galaktionova pastāstīs par tiem.
Strādājot attālinātā režīma paradās milzums iespēju un katrs skolēns var izvelēties sev piemērotākus pasākumus. Es minēšu tikai tos, kuros piedalījos pati. Es izvelējos par savu karjeru ķīmijas nozari un pasākumus apmeklēju atbilstošus.        
Notikumi 2021. gada februārī.
No 13. februāra, man un citiem 12.kl. skolēniem parādījās iespēja pieteikties LU ĶF Jauno ķīmiķu skolas organizētajam nodarbību ciklam “8 soļi pretī ķīmijai”. Zoom vidē skolēniem bija iespēja apgūt astoņus dažādus ķīmijas tematus, kas palīdzēs sagatavoties eksāmeniem un studijām, kā arī uzzināt no pētniekiem, studentiem un darbiniekiem par ķīmijas studiju procesu augstskolā un par ķīmiķa darbu pēc augstskolas beigšanas. Dalībniekiem, kas veiksmīgi iesaistījās nodarbību ciklā un veica papildus uzdevumus, stājoties LU ĶF bakalaura studiju programmā “Ķīmija”, tiks izsniegts sertifikāts ar papildus punktiem. LU pasniedzēji un studenti vienkārša valoda skaidro sarežģītas lietas par ķīmijas elementiem un citu zinātnisku informāciju. Nodarbība paiet nemanāmi un aizraujoši. 
23. februārī KALBA organizēja vebināru par studijas Eiropā angļu valodā, kurā skolēni uzzināja par studiju iespējām Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Dānijā, Zviedrijā. Skolēniem pastāstīja par to, kā labāk izvēlēties valsti un universitāti, kurā studēt. Es iezvēlos studēt Latvijā, bet uzzināt par iespējam aiz mūsu horizontiem, tomēr ir lietderīgi un interesanti. Es apdomāšu iespēju mācīties maģistratūrā ārzemes. 
26. februārī tiešsaistē notika Atvērto durvju diena RTU, kas aicina skolēnus ielūkoties RTU ikdienā, iepazīties ar piedāvātajām studiju programmām, ārpusstudiju aktivitātēm – sporta iespējām, radošajiem kolektīviem, Studentu parlamentu, biznesa inkubatoru un ne tikai. Pasākuma laikā skolēni izmantoja iespēju apskatīt virtuālos stendus un iepazīties ar informāciju par RTU fakultātēm un uzņemšanas nosacījumiem. Nākamajā gada es ieteiktu apmeklēt līdzīgu pasākumu RTU ne tikai 12.kl. skolēniem, bet visiem vidusskolēniem. Pieslēgties man bija ļoti vienkārši un pasākuma formātu es uzskatu par veiksmīgu, jo izveidojas īpaša uzticības gaisotne. Es izvelējos, protams, Materialzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultāti.    
 
Notikumi 2021. gada martā.
1. martā skolēniem bija iespēja piedalīties aizraujošā zināšanu un erudīcijas spēlē ar jautājumiem visdažādākajās tēmās “Grindeks” Prāta turnīrā, kas tika rīkots, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu interesi un erudīciju ķīmijas, farmācijas un medicīnas jomās, kā arī lai veicinātu piedalīšanos erudīcijas spēlēs, aicinot dalībniekus saņemt vērtīgas balvas. Pasākums notika tiešsaistē un tika rīkots trīs kārtās. Turnīrā piedalījās vairāk kā 140 komandas un kopumā 542 skolēni no visas Latvijas, ieskaitot arī mūsu skolas komandu, kas sastāvēja no 10.-12.kl. skolēniem. Mūsu komanda parādīja aktīvu dalību un lieliskus rezultātus, dodoties nākamajā kārtā.
19. martā notika līdzīga izglītojošā tiešsaistes erudīcijas spēlē “ViAktorīna: skolēns pret studentu”, kuru organizēja Vidzemes Augstskola, piedāvājot plašu jautājumu loku par dažādām tēmām. Mūsu skolas komanda jautri pavadīja laiku un daudz uzzināja, piedaloties pasākumā.
Marts  bija pilns ar darbu un pārdzīvojumiem par ZPD aizstāvēšanu Pierīgas reģionā un valstī. Es nosauktu ZPD par līdz galam nenovērtētu skolēnu un skolotāju vidi karjeras attīstības iespēju. Šogad mūsu Jaunogres vidusskola piedalījās pētniecības darbu konferencē, sasniegot ievērojamus rezultātus. Skolēni izstrādāja interesantus un, pats galvenais, noderīgus un svarīgus projektus, kas saistīti ar aktuāliem problēmām, ar kurām cilvēki saskaras. Es uzskatu, ka dalība zinātniskajās konferencēs dod lielisku iespēju iepazīties ar zinātnisko darbu rakstīšanu, izprotot to būtību un struktūru. Iegūtā pieredze palīdzēs skolēniem nākotnē, stājoties augstskolās. Kā arī tā ir lieliska iespēja iedziļināties izvēlētajā zinātnes nozarē un uzzināt vairāk par to.
 Mēs ar klases biedriem ieguvām I un III pakāpes diplomus un iespēju bezmaksas studēt Latvijas augstskolās. Protams, tam pirms tam bija ieguldīts milzīgs darbs.
Viktorija Galaktionova
Jaunogres vidusskolas pašpārvaldes izglītības ministre   

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

07.05.2021
notikumi: