Aktualitātes

Lāčplēša diena

2019/11/12
Kā katru gadu, 11. novembrī mūsu skolas 8. -12. kl. skolēni piedalījās Lāpu gājienā, kas veltīts 1919.gada 11.novembra notikumiem, kad mūsu senči cīnījās par mūsu valsts brīvību, par mūsu nākotni.
Ogrēnieši un pilsētas viesi devās lāpu gājienā no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā līdz Latvijas monumentālajam karogam un tālāk uz Brāļu kapiem, savukārt pie pašvaldības ēkas bija iespēja noskatīties dokumentālu filmu kadrus par latviešu strēlniekiem, Latvijas armiju, leģionāriem un Atmodu.
Lāčplēša dienas pasākumā piedalījās arī Latvijas Republikas eksprezidents Raimonds Vējonis, kurš atgādināja par Latvijas neatkarības cīņām un godināja varoņus, kuri pateicoties savai drosmei, neatlaidībai un īstenai savas dzimtenes mīlestībai atdevuši dzīvību par mūsu valsts brīvību un neatkarību. 

“Gada skolotājs 2019”

2019/11/11
Ogres novada Kultūras centrā 1.novembrī norisinājās svinīgā balvas "Gada skolotājs 2019" pasniegšanas ceremonija, kurā tika godināti Ogres novada izglītības iestāžu izcilākie pedagogi.
Ogres novada pašvaldības organizētais pasākums "Gada skolotājs" notiek jau piekto gadu.
Šogad nominācijai „Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” šogad tika pieteikti 11 pretendenti no 10 izglītības iestādēm, kuru skaitā tika pieteikta arī skolotāja no mūsu skolas - Nataļja Gavrilova. Viņa saņema personalizētu kalendāru 2020.gadam ar Zelta fonda skolotāju atziņām un novēlējumiem.
Apsveicam un novēlam radošus panākumus un jaunas idejas!

„Profesijas mākslā”

2019/11/11
6. novembrī 9.b un 11. klases skolēni  Karjeras izglītības projekta ietvaros apmeklēja Latvijas Mākslas akadēmiju un Dailes teātri  ar mērķi uzzināt vairāk par „mākslas” profesijām.
Skolēni  uzzināja, ka Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus; varējām arī apmeklēt gleznotāju  un tēlnieku darbnīcas;
Latvijas Mākslas akadēmijā ir dažādas studiju programmas, šeit mācās gleznotāji, keramiķi, tekstilmākslinieki, grafiķi, dažādu nozaru dizaineri ( modes, metāla, vides).
Dailes teārī skolēniem  bija iespēja gida pavadībā aplūkot Dailes teātra ēku – ieskatīties aizkulisēs, iepazīt teātra ikdienu un izrāžu sagatavošanas procesu. Bija interesanti uzzināt, ka teātrī strādā 42 aktieri vecumā no 25 līdz 91 gadiem un 200 skatuves strādnieku, kuri organizē un atbalsta visu  izrāžu noformējumu, aprīkojumu un tt.
Skolēni uzzināja , ka teātris ir liels organisms, kur visi kopā strādā mākslas jomā, kur strādā ne tikai aktieri, bet arī citu profesiju un specialitāšu pārstāvjiem.
                       Klases audzinātāja I. Smirnova, karjeras konsultānts I. Leine

Rudens svētki 1. - 4. kl.

2019/11/08
Rudentiņ, rudentiņ,
Ko tu vedi vezumā?
Bietes, kāļus, burkāniņus
Sarkanos ābolīšus.

7. novembrī  1.- 4. klašu skolēni svinēja  rudens svētkus. Neskatoties uz rudenīgā rīta drēgnumu, aktu zālē prieks un aizrautība sita augstu vilni.  Ciemos bija ieradušies dažādi pasaku varoņi, un kopā ar viņiem skolēni minēja mīklas par dārzeņiem un augļiem, spēlēja interesantas un jautras rotaļas. Katra  klase prezentēja savas komandas nosaukumu. Dziedot, spēlējot tika noskaidrots, kādu ražu iespējams novākt rudenī.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

12.11.2019
notikumi:

no 1.11. līdz 30.11.6.-8.kl. konkurss „Gribu būt mobils!” neklātienes kārta. (Atb. J.Bobrova)

2019/11/01

Ogres novada pašvaldības balvas „Gada Skolotājs” pasniegšanas ceremonija.

2019/11/01

Skolotāju un vecāku ansambļa „Vālodzīte" koncerts "Ir sirdī rudens ienācis..."

2019/11/01

1.-2.kl. daiļlasītāju konkurss.

2019/11/04

3.-4.kl. daiļlasītāju konkurss.

2019/11/04

1.-4., 9.b, 11.a kl. fotokampaņa

2019/11/05

7.a kl. ekskursija uz Ķeguma HES

2019/11/05

8.a kl. atklātā stunda fizikā. (skolotāja T.Ratnieka)

2019/11/05

Skolas olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl.

2019/11/05

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/11/05

AG -DISKUSIJA „4.-6.kl.skolotāju sadarbība, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu, lai nodrošinātu starpdisciplināru pieeju un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”

2019/11/05

Vecāku diena.

2019/11/06

5.-12. klasēs fotokampaņa

2019/11/06

Pieredzes apmaiņas brauciens uz „King`s College Latvia” „Skolēnu motivēšana un vecāku iesaiste mācību procesā”.

2019/11/06

Pieredzes apmaiņas seminārs Daugavas pamatskolas skolotājiem.

2019/11/06

9.b un 11.a kl. Ekskursija uz Latvijas Dailes teātri un Latvijas Mākslas akadēmiju. (Karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/06

Ogres novada sporta pasākums - stafetes, tautas bumba 4.-5.klasei (D)

2019/11/06

Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem.

2019/11/07

Rudens svētki: 11.40. - 1.-2. klases; 12.50 - 3. - 4. klases

2019/11/07

AG -DISKUSIJA 7.-9.kl.skolotāju sadarbība, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu, lai nodrošinātu starpdisciplināru pieeju un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/11/07

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” seminārs ( Skola2030 )

2019/11/08

Jaunatnes teātra „INSPIRE” izrāde „Сказки на ночь" (latv. „Vakara pasaciņa”).

2019/11/08

No 11.11. līdz 24.11. Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12. klašu skolēniem „Bebrs”. ( Atb. J.Bobrova )

2019/11/11

5.b un 5.c kl. Latvijas Leļļu teātra pasākuma „Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā” apmeklējums ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/11

1.a, 1.b kl. ekskursija „No tramvaja līdz lidmašīnai" uz valsts transporta uzņēmumiem ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/12

5.-12. kl. sporta konkurss „ Visstiprākais puisis - 2019”, veltīts Lāčplēša dienai.

2019/11/12

„Lasāmkoks” bibliotekārais pasākums 5.klašu skolēniem.

2019/11/13

Ogres novada sacīkstes florbolā 6.-7. un 8.-9.klasēm ( C, B )

2019/11/13

Muzeja „Ebreji Latvijā” izbraukuma nodarbība „Mani radu raksti” 1.-3.kl.

2019/11/14

6.-10.kl. komandām Pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas konkurss.

2019/11/14

Izzinoša spēle 2.klašu skolēniem „ Es mīlu Tevi, Latvija!"

2019/11/15

4.-5.kl. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. gadskārtai „Es nāku no mazas tautas” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/19

4.c kl. atklātā stunda matemātikā. (skolotāja J.Berdnika)

2019/11/20

6.-7.kl., 8.a, 8.c. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. Gadskārtai - patriotisko dziesmu un dzejas programma „Ir vērts!” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/20

Policijas kauss volejbolā (10.-12.klasei).Ogres novada Sporta centrā

2019/11/20

8.b., 9. – 12. kl. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. Gadskārtai - patriotisko dziesmu un dzejas programma „Ir vērts!” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/20

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) valsts 36. olimpiāde ( I kārta) 7. - 8. kl.

2019/11/21

Ārpusklases pasākums matemātikā 6.kl.

2019/11/22

5.,6.kl. Rīgas 40. vidusskolas atklātā LAT2 olimpiāde.

2019/11/23

„Izrakumi bibliotēkā” bibliotekārais pasākums 8.a un 8.b kl. skolēniem.

2019/11/25

Klases stunda 3. klasēs, kopā ar psihologu, „Dusmu kontroles spēle”

2019/11/25

6.a kl. ekskursija uz „ Lido Uztura skolu" un LNB apmeklējums.

2019/11/26

Kursi pedagogiem “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana”

2019/11/26

6. klašu meitenēm veselības un higiēnas lekcija “Starp mums, meitenēm”

2019/11/27

Preventīva rakstura pasākums 8.c 9.a, 9.b kl., sadarbībā ar Valsts policiju, Tēma: „Kriminālatbildība un administratīvā atbildība”; „ Atbildība par atkarību izraisošu vielu lietošanu, glabāšanu”

2019/11/27

Valsts mēroga matemātikas konkurss „Meridiāns” ( 1.-9.kl.)

2019/11/28

Novada tiešsaistes olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl.

2019/11/28

Dzejas dienas. Skolēnu un skolotāju pašsacerētās dzejas un prozas lasījumi Ogres pilsētas bibliotekā.

2019/11/28