Aktualitātes

1.klašu skolēnu saraksti

2019/06/27
1.a klase
Skolotāja N.Gavrilova
1.Andžāne Viktorija
2.Artjomovs Aleksandrs
3.Avsejenkova Julija
4.Cvetkovs Kirils
5.Denisenko Marats
6.Devele Milisa
7.Dubrovskis Nikita
8.Dvurečenska Arina
9.Galočkins Darians
10.Gorišņaka Ksenija
11.Gribs Timurs
12.Holmačova Arina
13.Holmačovs Georgijs
14.Ivanova Anastasija
15.Jegorova Jevgenija
16.Kapustins Aleksejs
17.Kovaļovs Nikita
18.Lavrinoviča Darja
19.Lazdāns Daniels
20.Panasjuka Valerija
21.Piskurs Gļebs
22.Rovedere Darina
23.Solovjovs Brendans Leons
24.Steņņikova Anastasija
25.Tihomirova Vanessa
26.Ziborova Melisa Lia 
1.b klase
Skolotāja R.Pokidova
1.Birkenfelds Lukass
2.Bosi Darja
3.Daugerte Liāna
4.Galaktionovs Ivans
5.Galičs Romils
6.Holodovs Daniils
7.Igaune Elizabete
8.Izmailovs Artjoms
9.Karašaševa Alisa
10.Karulis Ričards
11.Katena Sofija
12.Močeņova Jūlija
13.Nahtmane Veronika
14.Petrova Olesja
15.Popko Tomass
16.Prole Katrīna
17.Sergejeva Anna
18.Serkova Viktorija
19.Solovjovs Dmitrijs
20.Šumilova Nikola
21.Vanuška Aleks
22.Vičinska Katrīna
23.Zaicevs Deniss
24.Zaikovska Viktorija

12. klases izlaidums

2019/06/26
Es pateicos tev, mīļā, labā skola,
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās:
Mēs paņemam no tavas klases sola
Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.
/Jāzeps Osmanis/

Jaunogres vidusskola 21. jūnija 2019.g. izlaidumu svinēja skolas 12. klašu absolventi. Šogad skolu absolvēja 27 audzēkņi.
Sveikt absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies ģimenes locekļi, draugi, skolasbiedri un skolas viesi.
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktors Aleksandrs Horuženko, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem.
Absolventi saņēma atestātus par vidējo izglītību un apbalvojumus:
Vladislavs Blūms - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Kirils Brilovičs - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Marija Viktorija Gavriļenko - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem. Izsniegts LR Ministru prezidenta Pateicības raksts. Tiek apbalvota ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases, skolas un novada sabiedriskajā dzīvē.
Ksenija Gorelova - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Tiek apbalvotа ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību klases un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Valerija Lučija Ignatjeva - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par izciliem mācību sasniegumiem. Izsniegts LR Ministru prezidenta Pateicības raksts. Tiek apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Pateicību simtgades izcelniekam un naudas prēmiju.
Iļja Kļepče - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, par aktīvu darbību Skolēnu parlamentā un skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā.
Veronika Pokatova - tiek piešķirta zelta skolas medaļa par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Jurijs Šļuncevs - tiek apbalvots ar Atzinības rakstu par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.
Valērija Vinokurova - tiek apbalvotа ar Atzinības rakstu par radošu un aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

18.08.2019
notikumi: