Aktualitātes

"Tatjanas diena 2021"

2021/04/08
Sveicam krievu kultūras un izglītības svētku festivāla "Tatjanas diena" uzvarētājus!
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri veiksmīgi piedalījās svētku festivalā “Tatjanas diena 2021”!
Kaligrāfijas konkurss
Nominācija „Skolēna rokraksts”.
1.vieta - Tatjana Čerņavska, 9.a klase, skolotāja Diāna Blūma
Nominācija „Skolotāja rokraksts”
3. vieta - sākumskolas  skolotāja Jeļena Berdnika.
Nominācija "Bukvica"
2. vieta - Tatjana Čerņavska, 9.a klase, skolotāja Diāna Blūma
2. vieta - Rihards Naumovs, 6.a klase, skolotāja Rimma Ivančenko
3.vieta - Snežana Ivanova, 3.a klase, skolotāja Olga Trofimova
Pētniecisko darbu konkurss
Nominācija “Mans ciltskoks”
2.vieta – Timurs Sidorovs, 6.a klase, skolotāja Rimma Ivančenko

Jaunogres vidusskolas skolēnu sasniegumi Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē

2021/04/06
      2021.gada 31. martā norisinājās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Dienas garumā skolēni tiešsaistē prezentēja savus zinātniskās pētniecības darbus plakātu formātā dažādās nozarēs, vēroja vienaudžu prezentācijas un ieklausījās stāstījumā. Skolēnu veikumu vērtēja eksperti, diskutējot ar skolēniem par veikto pētījumu aktualitāti, nozīmīgumu un turpmākajiem pētniecības virzieniem. 
        Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē savus darbus prezentēja arī Jaunogres vidusskolas skolēni. Iegūstot atzinīgus vērtējumus un pārliecinoši aizstāvot izstrādātos ZPD, tika noskaidrots, ka visi 3 mūsu skolēnu izstrādātie darbi ir pelnījuši apbalvojumu.
 
1.pakāpes apbalvojumu saņēma:
     12.a klases skolnieces Viktorija Ivanova un Viktorija Galaktionova ar darbu “Akūta insulta atpazīstamības veicināšana skolēnu vidū “ (Medicīna) (darba vadītāja Anna Roddate).
        Šīs skolnieces papildus I pakāpes iegūšanai saņēma arī speciālo balvu no Latvijas Universitātes – dalību LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Medicīnas sekcijā 2021.g. aprīlī, prezentējot pētījuma rezultātus, kā arī saņems atbalstu pētījuma publicēšanā.
 
3.pakāpes apbalvojumu saņēma:
      12.a klases skolēni Viktorija Galaktionova un Daniils Seliverstovs   ar darbu “Animācijas kā izglītības materiāla izstrāde 9-12 gadus veciem skolēniem” (Datorzinātnes un informātika) (darba vadītāja Anna Roddate, konsultante Laura Lārmane). 
     Priecājamies par 9.a klases skolēnu sasniegumiem! Arturs Dzenis, Marks Popkovs ar darbu ” Bioatkritumu pašsadalošos konteineru veidošana no lapu pakaišiem” (Materiālzinātne ) (darba vadītāja Anna Roddate) ir saņēmuši speciālo balvu no Latvijas Universitātes – LU Studentu biznesa inkubatora brīvās pieteikšanās pirms inkubatora programmas 8 nedēļu ciklā. 

Jūtamies gandarītas un lepojamies ar savu skolēnu sasniegumiem! Jūs esat labākie!
 
                                  Latviešu valodas skolotāja Laura Lārmane
                                  Bioloģijas skolotāja Anna Roddate

Jauni sacerējumi almanahā

2021/04/01
       6.a klases skolēni Rihards Naumovs un Kamilla Siļvanoviča piedalījušies sacerējumu konkursā, sacerējuma tēma jaunākajai grupai “Cilvēki, kas man patīk”.  Jau piekto gadu Latvijā norisinās sacerējumu konkurss skolēniem, kas raksta krieviski. Konkursam ir pedagoga Andreja Jefremova vārds. Daudzus gadus viņš nodarbojās ar krievu valodas un literatūras pasniegšanu. Vairākkārt tika atzīts par labāko krievu valodas skolotāju Latvijā
      Rihards un Kamilla sagatavoja konkursa darbus skolotājas Rimas Ivančenko vadībā. Rihards savā sacerējumā dalās ar domām par savu ģimeni, optimistiskajiem cilvēkiem, godīgiem cilvēkiem. Sacerējuma lielā daļa tiek veltīta Jānim Špakovskim. Kamila veltīja savu sacerējumu mammai. Sacerējums par laipnību un godīgumu cilvēkos, par mīlestību.
      Izlasīt sacerējumus var šeit https://www.lasamkopa.com/448589004

Jaunogres vidusskola piedalās Baltijas jūras projekta ŪDENS NEDĒĻĀ

2021/03/26
Šogad UNESCO ASP(Asociēto skolu projekta) BSP (Baltic Sea Project) skolas Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un  Lietuvā atzīmē Ūdens nedēļu no 22.-26.martam. Projekta ietvaros tiek akcentēta ūdens nozīme ikviena sabiedrības locekļa dzīvē – mājās, vietējā apkārtnē, dzīvajiem organismiem. Izvērtējot ūdens nepieciešamību, tiek raisītas pārdomas par veidiem, kā taupīt šo svarīgo dabisko resursu.
            Šajā projektā piedalās arī Jaunogres vidusskolas 12.a klases un 9.b klases skolēni latviešu valodas skolotājas Lauras Lārmanes vadībā. Projekta ietvaros tiek fotografēta ūdens  izpausme, tai pievienots komentārs par ūdens nozīmīgumu, un uzdevuma apkopojums izvietots uz īpaši izveidotas padlet sienas. 12.klases skolēni veic vēl vienu uzdevumu – atrod 3 frazeoloģismus par ūdeni, tulko tos krievu valodā un angļu valodā un uz atšķirīgas padlet sienas izvieto frazeoloģismu, tā tulkojumu un vizualizāciju.
            Prieks, ka varam iesaistīties mācību procesā, kura daļa realizējama ārpus telpām, lai aktualizētu mums pašiem, sabiedrībai un visai planētai nozīmīgu problēmu – ūdens resursu!
 
                                        Latviešu valodas skolotāja Laura Lārmane

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

11.04.2021
notikumi: