Aktualitātes

9. un 12.kl.izglītojamo Pēdējā zvana svinīgais akts

2019/05/20
Pēdējais zvans – tas ir starta signāls ieskaišu un eksāmenu sākumam. 
Š.g. 17. maijā 12. un 9. klašu skolēniem notika svinīgs pasākums- Pēdējais zvans. Skolēniem tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem, kuri viņus audzināja, mācīja un sargāja visus šos trīs gadus.
 Par godu šim pasākumiem, 1.,3., un 11. klašu skolēni bija sagatavojuši nelielus priekšnesumus
Pasākuma vadītāji kopā iezvanīja pēdējo reizi lielo zvanu, un absolventi devās uz saviem kabinetiem, lai  nosvinēt šos mazliet skumjos svētkus.

Konkurss "Esi drošs- neesi pārdrošs"

2019/05/20
Mūsu skolas komanda "Zibens" (7.a kl.)  kopā ar  skolotāju Annu Šakurovu   piedalījās konkursā" Esi drošs- neesi pārdrošs". No pieteiktām komandām konkursa finālam tika izvirzītas 20. Mūsu komanda bija to vidū un sāka gatavoties finālam.
Konkursa fināls notika 16.maijā, Iekšlietu Ministrijas telpās, Rīgā. Tur komandas pildīja uzdevumus un iejūtās dažādās situācijās, kas saistītas ar drošības jautājumiem.
Atbilstoši konkursa nolikumam, komandām, kuras ir iekļuvušas konkursa finālā, jāsagatavo sava projekta prezentācija – „Esi drošs – neesi pārdrošs”. Mūsu projekts bija galda spēle "Drošs selfijs".
No 20 komandām mūsu komanda ieguva 10. vietu un speciālo balvu no "Sadales tikla" par mūsu projektu "Drošs selfijs"!
Komandas sastāvs: Daša Denisenko, Artūrs Dzenis, Daniils Gapejevs, Daniils Semenčenko, Tatjana Čerņavska - skolēni no 7.a klases.
Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā!

Mātes dienai veltīts koncerts

2019/05/20
13.maijā mūsu skolas 1.-4.klašu skolotāji un skolēni aicināja vecākus, it īpaši māmiņas un vecmāmiņas, uz svētku koncertu, veltītu Māmiņas dienai.  Koncertu atklāja Jaunogres vidusskolas 2.-5. klašu koris Irinas Baravikovas vadībā. Skolēni priecināja viesus ar jautrām dziesmām, deklamēja dzejoļus, spēlēja mūzikas instrumentus, dejoja, radīja sagatavotus inscenējumus. Skatītāji apbalvoja jaunus māksliniekus  ar aplausiem.  Paldies visiem koncerta organizētajiem un dalībniekiem!

Ogres novada izglītības iestāžu sporta pasākums „Olimpiskā diena 2019”

2019/05/20
Trešdien, 15. maijā, Ogres stadionā norisinājās 2018./2019. mācību gada noslēdzošās starpnovadu skolēnu sporta spēļu sacensības „ Olimpiskā diena”.
Sportiskajā pasākumā piedalījās Ogres novada un Lielvārdes novadu skolu 4.–12. klašu izglītojamie, sacenšoties vairākos individuālos un komandu sporta veidos. Labākie censoņi jeb pirmo trīs vietu ieguvēji par paveikto saņēma medaļas.
Mūsu skolas rezultāti:
 10.-12. klašu grupa
PIEVILKŠANĀS PIE STIEŅA
1.vieta – D. Aduķis
3.vieta - T.Rzajevs
PRETSTAFETE
3.vieta - Timofejevs. A., Seliverstovs. D., Rzajevs. T., Šļuncevs .J., Safonovs A., Jepifanovs. J., Sokolova A., Žerebilo A., Solovjova N., Kalniņa S., Leine L., Ivanova L.
ORIENTĒŠANĀS LABIRINTS
1.vieta - Ošups D., Seliverstovs. D., Solovjova N., Ivanova V., Žerebilo V., 
DAMBRETES
2.vieta - Vinokurova V.
8.-9. Klašu grupa
RAPOŠANA
3.vieta - Ledeņova A., Bindere A., Kulakovs A., Lomidze T., Paškoviča T., Konstantinovs K.
CIEKURA
2.vieta - Ledeņova A., Bindere A., Kulakovs A., Lomidze T., Paškoviča T., Konstantinovs K.
PIEVILKŠANAS
1.vieta - Fjodorovs A.
2.vieta - Konstantinovs A.
ATSPOLE
2.vieta - Fjodorovs A.
6.-7. Klašu grupa
PIEVILKŠANĀS PIE STIEŅA
1.vieta- A. Dzenis
4. - 5. klašu grupa
ATSPOLE
3.vieta - Sidorovs T.
DAMBRETES
1.vieta - Ribjakova V.

Savā starpā šaušanā sacentās arī  skolotāji. 3.vietā ierindojās Jaunogres vidusskolas direktors Aleksandrs Horuženko un latviešu valodas skolotāja Ingūna Rozenberga.

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

24.05.2019
notikumi:

Pašvaldības un Ogres novada izglītības iestāžu darba grupas sanāksme par atkarību izraisošu vielu profilaksi skolās

2019/05/02

„Erasmus+ ” ietvaros „Kopā varam labāk” skolu jauniešu forums.

2019/05/03

Skolēnu parlamenta prezidenta ievelēšana.

2019/05/07

4.b kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.(R.Pokidova)

2019/05/07

Instruktāža par valsts valodas centralizētā eksāmena mutvārdu daļas ieraksta veikšanu.

2019/05/07

IAC Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros klases stunda 5.a klases skolēniem „Informācijas ceļi”

2019/05/08

Ogres Brāļu kapos ziedu nolikšana, pieminot Otrā pasaules kara upurus.

2019/05/08

Skolu Sporta sacensības vieglatletikā D un M grupās (2. – 5.klase)

2019/05/08

6. – 12. kl. erudīcijas spēle „Mafija”

2019/05/08

6.c un 9.a kl. ekskursija uz Ventspili.

2019/05/09

Vecāku diena.

2019/05/09

5.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.

2019/05/09

3.a, 3.b, 3.c kl. „Ciemos pie Kikas Mikas".

2019/05/09

7.-11.kl. Eiropas parlamenta vēlēšanu simulācijas spēle

2019/05/09

8.-11.kl. skolēniem, IAC projekta ietvaros, pasākums „Iepazīsim Daugavpili!"

2019/05/10

Novada, valsts olimpiāžu, radošu konkursu, sporta sacīkšu skolas uzvarētāju apbalvošanas f o r u m s: • 1.-5.kl. • 6.-12.kl.

2019/05/10

Valsts valodas diena - 1-8.kl.un10.-11.kl. latviešu valodas un literatūras stundas dabā.

2019/05/13

Māmiņdienai veltīts koncerts.

2019/05/13

10.-12.kl., akcijas „Atpakaļ uz skolu -2019” ietvaros tikšanās ar JSPA ekspertu Annu Litviņenko, Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece un docente.

2019/05/14

Valsts olimpiāžu dalībnieku, godalgoto vietu ieguvēju un sporta sacensību uzvarētāju godināšanas pasākums.

2019/05/14

Teātra studijas INSPIRA izrāde 1.-3.kl. „Nezinītis un viņa draugi"

2019/05/15

Teātra studijas INSPIRA izrāde 4.-6.klasēm „Juceklis dzejā"

2019/05/15

Ogres novada skolēnu Sporta spēļu olimpiskā diena.

2019/05/15

Vecāku sapulce 4.b klases skolēnu vecākiem „Ceļā uz 5.klasi”.

2019/05/15

Teātra studijas INSPIRA izrāde vecāko klašu skolēniem un pieaugušajiem "Putnubiedēklis"

2019/05/15

Pedagoģiskās padomes sēde „Mācību gada izglītojamo mācību un audzināšanas darba rezultāti 9. un 12.kl.”

2019/05/16

Izbraukuma seminārs - supervīzija izglītības iestāžu psihologiem Gaismas speciālajā internātpamatskolā.

2019/05/16

9. un 12.kl.izglītojamo Pēdējā zvana svinīgais akts

2019/05/17

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju seminārs Lēdmanes pamatskolā.

2019/05/20

CE latviešu valodā 12.kl.

2019/05/20

CE valsts valodā 9.kl.

2019/05/22

Skolas vokālā ansambļa „Vālodzīte” koncerts

2019/05/22

CE matemātikā 12.kl

2019/05/24

Pedagoģiskās padomes sēde „Mācību gada izglītojamo mācību un audzināšanas darba rezultāti 1.-4.kl.”

2019/05/27

Pedagoģiskās padomes sēde „Mācību gada izglītojamo mācību un audzināšanas darba rezultāti 5.-8.kl. un 10.-11.kl.”

2019/05/28

Eksāmens angļu valodā 9.kl

2019/05/29

1.-4.kl. skolas kora koncerts, gada darba atskaite.

2019/05/29

4.a kl. svinīgā pēcpusdiena „ Ceļā uz 5.klasi”.

2019/05/29

1. - 8.kl. skolas Sporta diena.

2019/05/30

4.kl. skolēniem svinīgā līnija „Ceļā uz 5.klasi”

2019/05/30