Biedrības konts
JAUNOGRES VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA
Reg. 40008270722
LV30PARX0020552290001
AS Citadele Banka
PARXLV22

Notikumi

16.05.2022
notikumi: