Aktualitātes
Jaunogres vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.
Karjeras konsultante : Inga Leine
m.t. 29955786

e-pasts ingasik@inbox.lv, vai e-klase
Individuālās konsultācijas vecākiem un skolēniem notiek
pirmdienās plkst. 8.00-8.40
Jaunogres vidusskolā
409.kab.

vai arī pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Kas ir karjera?
Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Šogad, mūsu skolā turpina strādāt projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001)

Karjeras pasākumi pavasari.
Jaunogres vidusskolas 12.klases skolēni aktīvi piedalās karjeras pasākumos un veido savu karjeru.
Jaunogres vidusskolas skolēnu pašpārvaldes izglītības ministre Viktorija Galaktionova pastāstīs par tiem.
Strādājot attālinātā režīma paradās milzums iespēju un katrs skolēns var izvelēties sev piemērotākus pasākumus. Es minēšu tikai tos, kuros piedalījos pati. Es izvelējos par savu karjeru ķīmijas nozari un pasākumus apmeklēju atbilstošus.        
Notikumi 2021. gada februārī.
No 13. februāra, man un citiem 12.kl. skolēniem parādījās iespēja pieteikties LU ĶF Jauno ķīmiķu skolas organizētajam nodarbību ciklam “8 soļi pretī ķīmijai”. Zoom vidē skolēniem bija iespēja apgūt astoņus dažādus ķīmijas tematus, kas palīdzēs sagatavoties eksāmeniem un studijām, kā arī uzzināt no pētniekiem, studentiem un darbiniekiem par ķīmijas studiju procesu augstskolā un par ķīmiķa darbu pēc augstskolas beigšanas. Dalībniekiem, kas veiksmīgi iesaistījās nodarbību ciklā un veica papildus uzdevumus, stājoties LU ĶF bakalaura studiju programmā “Ķīmija”, tiks izsniegts sertifikāts ar papildus punktiem. LU pasniedzēji un studenti vienkārša valoda skaidro sarežģītas lietas par ķīmijas elementiem un citu zinātnisku informāciju. Nodarbība paiet nemanāmi un aizraujoši. 
23. februārī KALBA organizēja vebināru par studijas Eiropā angļu valodā, kurā skolēni uzzināja par studiju iespējām Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Dānijā, Zviedrijā. Skolēniem pastāstīja par to, kā labāk izvēlēties valsti un universitāti, kurā studēt. Es iezvēlos studēt Latvijā, bet uzzināt par iespējam aiz mūsu horizontiem, tomēr ir lietderīgi un interesanti. Es apdomāšu iespēju mācīties maģistratūrā ārzemes. 
26. februārī tiešsaistē notika Atvērto durvju diena RTU, kas aicina skolēnus ielūkoties RTU ikdienā, iepazīties ar piedāvātajām studiju programmām, ārpusstudiju aktivitātēm – sporta iespējām, radošajiem kolektīviem, Studentu parlamentu, biznesa inkubatoru un ne tikai. Pasākuma laikā skolēni izmantoja iespēju apskatīt virtuālos stendus un iepazīties ar informāciju par RTU fakultātēm un uzņemšanas nosacījumiem. Nākamajā gada es ieteiktu apmeklēt līdzīgu pasākumu RTU ne tikai 12.kl. skolēniem, bet visiem vidusskolēniem. Pieslēgties man bija ļoti vienkārši un pasākuma formātu es uzskatu par veiksmīgu, jo izveidojas īpaša uzticības gaisotne. Es izvelējos, protams, Materialzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultāti.    
 
Notikumi 2021. gada martā.
1. martā skolēniem bija iespēja piedalīties aizraujošā zināšanu un erudīcijas spēlē ar jautājumiem visdažādākajās tēmās “Grindeks” Prāta turnīrā, kas tika rīkots, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu interesi un erudīciju ķīmijas, farmācijas un medicīnas jomās, kā arī lai veicinātu piedalīšanos erudīcijas spēlēs, aicinot dalībniekus saņemt vērtīgas balvas. Pasākums notika tiešsaistē un tika rīkots trīs kārtās. Turnīrā piedalījās vairāk kā 140 komandas un kopumā 542 skolēni no visas Latvijas, ieskaitot arī mūsu skolas komandu, kas sastāvēja no 10.-12.kl. skolēniem. Mūsu komanda parādīja aktīvu dalību un lieliskus rezultātus, dodoties nākamajā kārtā.
19. martā notika līdzīga izglītojošā tiešsaistes erudīcijas spēlē “ViAktorīna: skolēns pret studentu”, kuru organizēja Vidzemes Augstskola, piedāvājot plašu jautājumu loku par dažādām tēmām. Mūsu skolas komanda jautri pavadīja laiku un daudz uzzināja, piedaloties pasākumā.
Marts  bija pilns ar darbu un pārdzīvojumiem par ZPD aizstāvēšanu Pierīgas reģionā un valstī. Es nosauktu ZPD par līdz galam nenovērtētu skolēnu un skolotāju vidi karjeras attīstības iespēju. Šogad mūsu Jaunogres vidusskola piedalījās pētniecības darbu konferencē, sasniegot ievērojamus rezultātus. Skolēni izstrādāja interesantus un, pats galvenais, noderīgus un svarīgus projektus, kas saistīti ar aktuāliem problēmām, ar kurām cilvēki saskaras. Es uzskatu, ka dalība zinātniskajās konferencēs dod lielisku iespēju iepazīties ar zinātnisko darbu rakstīšanu, izprotot to būtību un struktūru. Iegūtā pieredze palīdzēs skolēniem nākotnē, stājoties augstskolās. Kā arī tā ir lieliska iespēja iedziļināties izvēlētajā zinātnes nozarē un uzzināt vairāk par to.
 Mēs ar klases biedriem ieguvām I un III pakāpes diplomus un iespēju bezmaksas studēt Latvijas augstskolās. Protams, tam pirms tam bija ieguldīts milzīgs darbs.
Viktorija Galaktionova
Jaunogres vidusskolas pašpārvaldes izglītības ministre  
 

2021.gada 20. janvārī Jaunogres vidusskolā skolēniem notika tikšanās ZOOM e-vidē ar mūsu skolas absolventu Ņikitu Binderu. Ņikita ir ļoti interesants cilvēks, radoša personība, kurš šobrīd studē Maskavā Teātra institūtā ( GITIS) Aktiermākslas fakultātē.
 Sarunas temats bija „Mācīšanās motivācija un profesijas izvēle”. Tikšanās norisinājās stundu ilgā, neformālā gaisotnē. Sarunas laikā tika diskutēts par cēloņiem, kāpēc skolniekiem ir nepietiekama vēlme  apgūt, mācīties ko jaunu. Sarunas gaitā tika rasts minētās problēmas risinājums. Ir vērts piebilst, ka šī, noteikti, nebūs vienīgā tikšanās reize, tas ir sākums!
 Nākotnē Jaunogres vidusskolas ieinteresētos skolēnus sagaida sarunu cikls, piemēram, esam vienojušies, ka nākamā tikšanās ar Ņikitu  Binderu notiks 29.janvārī, kuras laikā apspriedīsim tematu “Mūsdienu mīti, kuriem mēs ticam”, kas palīdzēs skolēniem saprast, kāpēc ir jāmācās, un kāpēc ir jāpievērš lielāku vērību izglītībai kā vērtībai.
Apkopojot sacīto, secinu, ka tikšanās ar Ņ.Binderu man bija ļoti interesanta, vērtīga un pārsteidzoša, jo man patīk uzklausīt erudītus, zinošus cilvēkus, kā arī izteikt savu viedokli, pārdomāt dzirdēto un redzēto, izdarīt secinājumus. Tas ir veids, kā iespējams attīstīt, pilnveidot savu personību.
Jaunogres vidusskolas 11.kl. skolēns Ivans Safonovs

Karjeras dzīve janvārī
 
2021. gada janvāris sākās visai interesanti. Jaunogres vidusskolas skolēniem tika piedāvātas četras karjeras aktivitātes. Es stāstīšu par divām.  Viena tiešsaistes tikšanās notika ar notāriem, bet otra bija veltīta augstākās izglītības iegūšanas iespējām Dānijā.
Pirmā tikšanās man šķita ļoti interesanta un informatīva. Nebiju informēta par to, kas ir notārs un ar ko viņš nodarbojas, taču, pateicoties šai lekcijai, uzzināju daudz noderīga ne tikai pašattīstībai, bet arī nākotnei, jo mūsdienās nevar iztikt bez notāra. Mums tika pastāstīts par to, kur doties, ja ir nepieciešama notāra palīdzība, kā notiek dokumentu noformēšanas process, cik ilgi un kur jāstudē, lai iegūtu šo specialitāti. Notāres arī uzdeva radošus uzdevumus, kas saistīti ar šo profesiju, iesaistot skolēnus konkursā. Lektores bija ļoti pozitīvi noskaņotas, interesanti un vieglā formā izskaidroja visu informāciju, kā arī atbildēja uz visiem mūsu uzdotajiem jautājumiem.
Otrā tikšanās bija ar aģentūras STUDY START konsultanti, kura atbild par skolēnu informēšanu par iespējām iegūt augstāko izglītību Dānijā. Šī valsts ir slavena ar kvalitatīvu augstākās izglītības līmeni, izglītības iegūšana Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem tiek nodrošināta bez maksas. Paredzētās nodarbības 40 minūšu vietā tika veltīta  pusotra stunda, no kuras vēl 50 minūtes uzdevām dažādus jautājumus. Šis pasākums bija viens no noderīgākajiem, ko esmu apmeklējusi. Pēc šīs lekcijas mums visiem radās vairāk iespēju iegūt augstāko izglītību. Pasākums piesaistīja daudz skolēnu, kā arī pavēra izvēles iespēju tiem, kuri vēl nezina, ko grib studēt pēc vidusskolas pabeigšanas. Šis bija ļoti informatīvs un noderīgs pasākums.
Abas lekcijas deva ļoti lielu ieguldījumu katrā no mums, kā arī zināmā mērā virzīja mūs uz pareizā ceļa profesijas izvēlē.
Jaunogres vidusskolas viceprezidente Viktorija Ivanova 12.kl. skolniece

Karjeras projekta ietvaros ( ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”) novada skolām janvārī tika dota iespēja  pieslēgties PROFOLIO interneta vietnei.
 Mācību platformas http://www.profolio.lv uzdevumi palīdz jaunietim saprast un noteikt, kāda veida darbībām viņš ir vispiemērotākais
Pirmā karjeras izglītības mācību platforma http://www.profolio.lv , kurā ikviens iegūs priekšstatu par sevi, izvēlēsies nākotnes profesiju un izvirzīs pareizos mērķus.
Šajā platformā skolēni var:
1.Izpildīt vienu no 6 testiem. Skolotāji saņems atgriezenisko saiti par pildīto apkopotā veidā ;
2. Nospraust mērķus: līdz semestra beigām un gada beigām. Mērķu skaits neierobežots;
3. Uzrakstīt personīgo CV un motivācijas vēstuli;
4. Uzrakstīt pašraksturojumu;
5. Izveidot panākumu portfolio.
 
Ļoti nozīmīgi attālinātā mācību laikā dot skolēniem un pedagogiem karjeras konsultantiem jaunus rīkus lai vārētusasniegt karjeras izglītības mērķus arī šajā ārkārtējā situācija.
Jaunogres vidusskolas PKK Inga Leine

Jaunieši apzinās, ka paši veido savu nākotni
Ogres novada skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt individuālas karjeras konsultācijas. Ņemot vērā, ka  7. – 12. klašu skolēni šobrīd mācās attālināti, arī karjeras jautājumi šobrīd vairāk tiek integrēti attālināto mācību darbā, taču pēc nepieciešamības tiek organizētas individuālas konsultācijas arī klātienē. 
Viena no skolām, kurā projekta ietvaros ir pieejams karjeras atbalsts skolēniem, ir Jaunogres vidusskola, tāpēc, lai uzzinātu, kādas ir jauniešu intereses un izpratne par karjeras jautājumiem šajā mācību iestādē, sarunājāmies ar Jaunogres vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentu, 12. klases skolēnu Artūru Mamajevu.
 
Kāda ir jauniešu izpratne par karjeras jautājumiem tavā skolā?
Jaunieši saprot, ka no tā, ko viņi dara šodien, ir atkarīga viņu nākotne. Viņi zina savas stiprās puses un jomas, kurās gribētu strādāt. Ar laiku intereses mainās, interešu loks samazinās, un ir jāizvēlas tā joma, kurā gribētu attīstīties un kas būtu aktuāla arī pēc vairākiem gadiem.
 
Kādas ir jauniešu idejas par to, ko viņi vēlētos darīt nākotnē?
Šobrīd daudzi mūsu skolas jaunieši grib saistīt savu dzīvi ar medicīnu, inženieriju, programmēšanu vai ekonomiku. Viņi uzskata, ka šīs nozares mūsdienās ir ļoti aktuālas, lai kļūtu par labiem speciālistiem. Papildus apmeklē kursus, skatās dažādus sižetus, kā arī lasa rakstus par interesējošajām tēmām. Jau tagad viņi ir ļoti motivēti un perspektīvi skatās uz savu nākotni.
 
Kas, tavuprāt, nereti kavē jauniešu interesi par profesijas izvēli?
Es uzskatu, ka jauniešu interesi par profesijas izvēli kavē tas, ka skolā ir daudz dažādu jomu, kurās sevi jāpierāda no labākās puses. Skolēni studē un gatavojas stundām, nevis domā par nākotni, taču, kad pienāk laiks izvēlēties, viņi nezina, kur var realizēt sevi pēc iespējas labāk. Tāpēc mācību iestādēm jau no paša sākuma jāpalīdz atrast katra skolēna labākās prasmes, lai nākotnē viņam būtu vieglāk izvēlēties profesiju.
 
Kas jauniešos veicina vēlmi izzināt savu iespējamo karjeras ceļu?
Visbiežāk jaunieši domā par karjeras jautājumiem pirms skolas absolvēšanas. Tajā laikā viņi galvenokārt meklē augstākās izglītības iestādi, kur turpināt mācīties. Viņi saprot, ka bez augstākās izglītības atrast prestižu darbu ar labu algu praktiski nav iespējams, taču ikviens grib nodarboties ar sev mīļāko darbu un gūt par to labus ienākumus.
 
Kādas, tavuprāt, šobrīd ir jauniešu stiprās puses?
Mūsdienu jauniešus ir viegli apmācīt. Lielisks piemērs tam ir gadžetu izmantošana. Ikviens zina, kā ar tiem strādāt un pildīt noteiktus darbus. Ir vērts atzīmēt, ka savā starpā viņiem ir viegli komunicēt gan e-vidē, gan klātienē. Pie vājajām pusēm var teikt, ka jaunieši ir karstasinīgi, īpaši, ja kaut kas nepatīk vai neizdodas, un tas dažbrīd ļoti traucē nokoncentrēties un veikt uzdevumus.
 
Vai jaunieši ieklausās vecākos, izdarot karjeras izvēli?
Manuprāt, vecāku iesaiste ar laiku kļuvusi mazāka. Skolēniem jau ir idejas un domas, ko viņi dzīvē grib sasniegt. Internetā, skolā un citos avotos var atrast atbildes uz jebkādiem jautājumiem, tai skaitā saistītiem ar karjeru. Es uzskatu, ka nav pareizi piespiest savus bērnus iet mācīties tur, kur grib vecāki, tādai iniciatīvai jābūt no skolēna, lai strādātu un attīstītos tajā sfērā, kur jaunietim ir tiešām interesanti, kas dod prieku un pozitīvas emocijas.
 
Kā stāsta Jaunogres vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inga Leine, 2019./2020.mācību gadā divi Jaunogres vidusskolas absolventi iestājās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Abi skolēni piedalījās grupu nodarbībās un individuālās karjeras konsultācijās, kuru laikā saņēma atbalstu no skolas pedagoga karjeras konsultanta un klases biedriem, ieguva pārliecību par savām spējām un izdarīto karjeras izvēli. Labus rezultātus nodrošināja arī karjeras konsultēšanas metodes - Karjeras Kompasa metode un Loģisko lēmumu rāmja metodika.
 
Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 280 688 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 938 584 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 342 104 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās tiek īstenota līdz 2021.gada 31.augustam.
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru. 

Karjeras nedēļa sākumskolā. "Profesijas koks"


Karjeras nedēļā - tiešsaistes diskusijas vecākiem un jauniešiem

No 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa. Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, lielākā daļa karjeras lēmumam veltīto pasākumu reģionos un skolās šogad notiek attālināti un tiešraidēs, tostarp abas diskusijas vecākiem un jauniešiem, kuras pēc to norises varēs vērot arī ierakstā. Otrdien, 27.oktobrī, plkst.19 notiks tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem un citiem interesentiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” Savukārt trešdien, 28.oktobrī, plkst.10 notiks karjeras tēmai veltītā tiešsaistes diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”.

Diskusijas “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” galvenā tēma ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, ar kurām saskaras mūsdienu jaunieši. Tāpat diskusijas viesi dalīsies ar pieredzi un noderīgiem ieteikumiem, kā ar jaunieti runāt par karjeras tēmu. Vienlaikus vecāki varēs saņemt arī praktisku informāciju par karjeras konsultācijām un citiem karjeras atbalsta mehānismiem, kas pieejami izglītības iestādēs.

Diskusijā moderatora Edija Boša vadībā piedalīsies sociālais un organizāciju psihologs, personāla izpētes un testēšanas firmas “CreaTest” vadītājs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits un personālatlases vadītājs Andris Jansons, karjeras konsultante Ilze Rūtenberga, kā arī TV un radio personība un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare.

Savukārt diskusijā jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kuru vadīs moderators Magnuss Eriņš, paredzēta virtuāla pieslēgšanās trīs dažādu nozaru uzņēmumiem Latvijā – starptautiskajam drukas produktu ražotājam “Printful”, inovatīvajam metālapstrādes uzņēmumam “ERGO E.B.F”, kā arī modernajam RSU zobārstniecības studiju centram Rīgas Stradiņa universitātē. Tāpat pasākumā par savu ikdienu un pieredzi stāstīts panākumus guvuši jaunieši, kuru vidū ir pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un elektronikas inženieris un “Lightspace Technologies” pārstāvis Roberts Gotlaufs. 

Diskusijā piedalīsies arī Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins, ekstrēmā sporta biedrības “RAVE team” dibinātājs, BMX braucējs un treneris Roberts Klēpis, kā arī dziedātāja Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča jeb Patrisha.

Abas diskusijas tiešsaistē varēs vērot Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Facebook kontā http://facebook.com/TavaiKarjerai/. Diskusiju ieraksti pēc norises būs pieejami gan Facebook, gan VIAA Youtube kontā: http://youtube.com/VIAAlv. Diskusijas laikā interesenti varēs uzdot arī savus jautājumus par karjeras izvēles tēmu.

Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notiek arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes, kopumā 389 dažādi pasākumi. Jauniešiem ir arī iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī iegūt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”. Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījušās 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādes un 17 Profesionālās izglītības kompetences centri (PIKC) visā Latvijā.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē http://viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos http://facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēla” notiek VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.


Pašizpēte – testi http://www.gibulupagasts.lv/faili/skola/pasizpetestesti.pdf
1. Solis “ATRODI VIRZIENU”
INTEREŠU TESTS http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php
KURŠ MĀCĪBU PRIEKŠMETS MAN PATĪK VISLABĀK? http://www.niid.lv/tests/testi/tests7_1.php
DŽ. HOLLANDA PAŠNOTEICĒJS http://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000
STUDIJU IZVĒLE  http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/134
2. Solis “IZZINI SEVI”
DAUDZVEIDĪGO SPĒJU TESTS http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php
PERSONĪBAS TESTS http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php
LĒMUMU PIEŅEMŠANA http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/135
DOTUMU IZPĒTE http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/139
VESELĪBAS KVALITĀTE http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/138
SASKARSMES STRATĒĢIJA http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/com_strategy/test/new_test/
KARJERAS TESTS http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv
3. Solis „APZINI SAVAS VAJADZĪBAS/VĒLMES”
KARJERAS VĒRTĪBU TESTS http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php
DARBA VIDES IZVĒLES TESTS http://www.niid.lv/tests/testi/tests6_1.php
DARBA VIDE http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/136
VESELĪBA PROFESIJĀS http://karjerastesti.prakse.lv/train/episode/restart/137
GATAVĪBA DARBAM http://www.skillage.eu/
Izglītības izpēte
SKOLU UN STUDIJU TOPS meklētājs https://www.prakse.lv/top
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-iestades
IZM PADOTĪBAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/profesionala-izglitiba/izm-padotibas-profesionalas-izglitibas-iestades
Profesiju izpēte
PRAKSE.LV https://www.prakse.lv/profession/list
PROFESIJUPASAULE.LV http://www.profesijupasaule.lv/pw-search?categ_type=13057&search_field= 
Jaunogres vidusskola
Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana
2020./21.mācību gadā

18.02.2020. ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jaunogres vidusskolā notika pasākums  „Tikšanās ar ķīmiķi”.

Ķīmijas kabinetā kā zvirbulēni sasēdušies mazie trešklasnieki. Līdz ķīmijas zinību apguvei viņiem vēl tāls ceļš ejams, bet šodien ir pirmā iepazīšanās ar ķīmijas brīnumiem.
  Šodien ķīmijas eksperimentus demonstrē zinātniskā teātra "Laboratorium" pārstāvis Mārtiņš. Kas tik tur nebija! Gan šķīdumi mainīja krāsu, gan liesmas veidojās un pašas dzisa, bija arī kārtīgi blīkšķi. Bērnu acīs bija gan prieks, gan izbrīns, varbūt pat dažbrīd bailes. Bet visumā- vareni!
  Veidojot šādus pasākumus, neapšaubāmi bērnos tiek iesēta interese par doto nozari. Un bērni sapratīs. ka ķīmijā nav tikai sarežģītas formulas un aprēķini, bet ir daudz kas ļoti interesants un pat noslēpumains.
  Ķīmijas brīnumu demonstrēšana skolā turpinās.9b klases skolēns Artjoms Pļetņovs demonstrēja eksperimentus pirmklasniekiem. Tas bija Artjoma zinātniski pētnieciskais darbs. Prieks bija redzēt mazo skatītāju gaviles, skatoties Artjoma demonstrējumus.
  Varbūt, šādā veidā popularizējot nebūt ne vieglo priekšmetu ķīmiju, arī no Jaunogres vidusskolas nākotnē izaugs kāds nopietns ķīmijas zinātņu pārstāvis.
                                    Kīmijas laborante Elga Štrumfa„No idejas līdz skatuvei”
2019. gada 11.novembrī  Jaunogres vidusskolas 5.b, 5.c klašu izglītojamie, 2020.gada 10.februārī  6.a,6.b  un 11.februārī 5.a klases izglītojamie brauca uz Rīgu, uz Latvijas  Leļļu teātri, lai piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā „No idejas līdz skatuvei”.
Pasākumā skolēni uzzināja, kādu profesiju cilvēki strādā leļļu teātrī, apkalpo teātra apmeklētājus, organizē un vada dažādus pasākumus, kopj un sargā ēkas telpas. Iepazīnās ar darba vidi, darba laikiem, drošību, izglītību, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, strādājot Leļļu teātrī.
 
Pasākuma pirmajā daļā bija organizēta ekskursija pa teātri, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar teātra vēsturi, ēku, aizkulisēm un darbnīcām, kur top lelles, dekorācijas un rekvizīti izrādēm, tikšanās ar leļļu meistariem.
 
Ekskursijas otrajā daļā skolēni aplūkoja Leļļu teātra muzeja ekspozīciju, kurā atspoguļota teātra vēsture un slavenākie iestudējumi kopš teātra dibināšanas.
Nodarbības beigās skolēniem tika piedāvāts interesants darbs grupās, kur skolēni apkopoja visu dzirdēto un redzēto informāciju.
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča


„Iepazīšanās ar augstskolu!”
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 8. klašu skolēni 2019.gada 5.decembrī devās uz Rīgu, uz Latvijas Universitātes Dabas māju un Zinātņu māju, lai iepazīties ar piedāvātajām izglītības programmām un skolas vidi.
Latvijas Universitāte turpina aktīvu darbu pie Akadēmiskā centra izveides, Rīgā. Pirmā posma projekts – Dabas māja – durvis vērusi 2015. gadā. Jaunā ēka dod iespēju gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam veikt pasaules līmeņa pētījumus. Plašajās laboratorijās zinātnieki no dabā esošiem elementiem ir radījuši virkni jaunu zinātnisku izstrādājumu un patentu. Praktiskā sadarbība starp ģeogrāfiem, ķīmiķiem un citu nozaru pārstāvjiem ļauj attīstīt starpnozaru pētījumus.
Zinātņu māja ir daļa no otrā LU Akadēmiskā centra attīstības posma. Ēka atklāta 2019. gadā, un tajā koncentrēti visi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības un studiju virzieni.
Skolēni iepazinās ar izglītības programmām, ar LU Dabas mājas un Zinātņu mājas studiju vidi – auditorijām, laboratorijām, apmeklēja bibliotēku.
Dabaszinātņu bibliotēka atvērta 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Šeit iespējams strādāt ar plānotajiem vai iekavētajiem, vai apjomīgajiem studiju darbiem visu nakti. Talkā nāks krājumā esošie 26 000 eksemplāri ar pieprasītākajiem un jaunākajiem izdevumiem dabaszinātņu un eksakto zinātņu jomā un vairāk nekā 170 tūkstoši e-resursu. Grāmatas paņemt uz mājām, nodot vai pagarināt var jebkurā laikā, izmantojot pašapkalpošanās iekārtu.
 
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča

"Profesijas mākslā"
6. novembrī 9.b un 11. klases skolēni  Karjeras izglītības projekta ietvaros apmeklēja Latvijas Mākslas akadēmiju un Dailes teātri  ar mērķi uzzināt vairāk par „mākslas” profesijām.
Skolēni  uzzināja, ka Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus; varējām arī apmeklēt gleznotāju  un tēlnieku darbnīcas;
Latvijas Mākslas akadēmijā ir dažādas studiju programmas, šeit mācās gleznotāji, keramiķi, tekstilmākslinieki, grafiķi, dažādu nozaru dizaineri ( modes, metāla, vides).
Dailes teārī skolēniem  bija iespēja gida pavadībā aplūkot Dailes teātra ēku – ieskatīties aizkulisēs, iepazīt teātra ikdienu un izrāžu sagatavošanas procesu. Bija interesanti uzzināt, ka teātrī strādā 42 aktieri vecumā no 25 līdz 91 gadiem un 200 skatuves strādnieku, kuri organizē un atbalsta visu  izrāžu noformējumu, aprīkojumu un tt.
Skolēni uzzināja , ka teātris ir liels organisms, kur visi kopā strādā mākslas jomā, kur strādā ne tikai aktieri, bet arī citu profesiju un specialitāšu pārstāvjiem.
                     Klases audzinātāja I. Smirnova, karjeras konsultānts I. Leine
Jaunogres vidusskola
Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana
2019./20.mācību gadā
„Ieslēdz savu karjeru!”
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 10.a klases skolēni 2019.gada 12.aprīlī devās uz uzņēmumu „Getliņi EKO”.
Skolēni piedalījās 2 stundu garā ekskursijā un iepazina „zaļās domāšanas” pamatprincipus, videi draudzīgu saimniekošanu un „Getliņi EKO” ilgtspējīgās attīstības politiku.
Skolēni iepazinās ar :
Poligona vēsturi un darbību šodien;
Šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi;
Atšķirībām starp atkritumu poligonu un izgāztuvi;
Energošūnu veidošanas un darbības principiem, infiltrāta savākšanu un gāzes iegūšanu poligonā;
Energobloka darbību no gāzes iegūšanas brīža līdz elektrības un siltuma ražošanai;
Moderni aprīkotām siltumnīcām, to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem;
Videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanas veidu.Pēc izglītojošās prezentācijas un video skolēni apskatījās moderni aprīkotās siltumnīcas, kurās tiek audzēti garšīgie "Getliņu" tomāti un gurķi, kurus varēja mācību ekskursijas noslēgumā iegādāties turpat veikalā par draudzīgām cenām.
Pārsteidza mūsdienīgās 5,5 m augstās siltumnīcas ar klimata kontroles sistēmu, datorizētu augu barošanu, tā nodrošinot nepieciešamās barības vielas un pilienlaistīšanu. Getliņos audzē eko tomātus – garšīgas sarkano un dzelteno tomātu šķirnes, kuru ražu vāc 2 reizes nedēļā. Apmēram 15 tonnas tomātu katru nedēļu nonāk veikalos. Tomātus apputeksnē kamenes, bet kaitēkļu apkarošanai izmanto bioloģiskas metodes. Pavasaros siltumnīcā tiek audzēti arī puķu stādi, lai lietderīgi izmantotu siltumu un platību.
Jaunogres vidusskolas 10.a klasei pēc ‘’Getliņiem’’ bija iespēja apmeklēt Rīgas HES un uzzināt, kā tiek ražota elektroenerģija un kādi profesiju pārstāvji strādā enerģētikas jomā.
 
Pedagogs - karjeras konsultants Kira Miļča

Ceļš uz debesīm.
19.03. Jaunogres vidusskolas 11.a klase devās uz mācību ekskursiju Rīgas lidostā ESF  SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros ar mērķi iepazīstināt skolēnus  ar profesijām aviotransportā.
Skolēniem tika dota iespēja apstaigāt starptautisku lidostu  „Rīga” , kura ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām. 11. klases skolēni uzzināja, ka Starptautiskā lidosta „Rīga” sniedz gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumus (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.). Lidostas darbinieks izstāstīja, ka tā apkalpo gan vietējās, gan starptautiskās aviolīnijas un ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām Eiropas lidostām, kas apkalpo pilna servisa un zemo izmaksu lidsabiedrības.
Skolēniem tika dota iespēja pavizināties ar lidostas autobusu pa lidlaukumu un apskatīt lidmašīnas no ārpuses, iepazīt lidostas dienestus un to pienākumus.
Lielu interesi skolēni izrādīja par darba iespējām lidostā un  nepieciešamo izglītību, ka arī par atalgojumiem. Ekskursiju vādītājs iepazīstināja skolēnus ar dažādu profesiju darba saturu.
Gribetos izteik pateicību lidostas darbiniekiem par neformālu pieēju un labvēlīgu noskaņu.

Pārtikas ražošana mūsu novadā
Martā 4-ās klases apmeklēja ESF  SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros ar mērķi iepazīt pārtikas ražošanas uzņēmumu mūsu novadā SIA „Malevs” siera  ražotni ar zīmolu „SierŠtelle”.
Speciālā, nadarbībām paredzētā ēkā saimniece sagaidīja skolēnus. Nodarbība sākās ar vēsturisko eseju par ēkas vēsturi un uzņēmuma dibināšanu. Pirms ķerties siera pagatvošanai, skolēni uzzināja par  uzņēmuma vērtībam - Latvija, ģimene un veselīgs uzturs. Sekojot līdzi saimniecei bērni izgāja cauri visiem siera ražošanas posmiem. Un pēc siera pagatavošanas, ar prieku nogaršoja vairākus ” SierŠtelles „ siera veidus, saņemot dāvanā siera rituļa pusīti. Satiekoties ar darbiniekiem pārtikas produktu ražotnē, skolēni iepazina darba vidi, profesijas un tām nepieciešamo izglītību.

Mācīsimies par inženieri darot!
   Projektu nedēļā mūsu skolā viesojās  jautrie zinātnieki no „Laboratorium”. Sadarbojoties ar  ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  notika prieka un ziņkāres pilnas nodarbības „Mācīsimies par inženieri darot” 5.-6. klašu skolēniem. Skolēni iejūtas elektronikas inženiera ādā un izveidoja paši savu ierīci, kura iespīdina spuldzīti no attāluma. Bērni iepazinās ar transformatora un tranzistora darbību un uzzināja to izmantošanu un  paši salodēja savu bezvadu “lādēšanas” ierīci. Skolēni ar interesi iejutās elektronikas inženiera lomā, vairāki lodēja pirmo reizi mūžā, kas sagaājā prieku , iedvesmu un gandarījumu pat meitenēm!
    Skolēni guva priekšstatu par inženiera darba pienākumiem, īpašībām un darba drošību, strādājot ar lodēšanas iekārtām. Nodarbību laikā tika apspriesti jautājumi par studiju un darba iespējām Latvijā.     


Izstāde „Skola 2019”
1.martā Ķīpsalā svinīgi tika atklāta izglītības izstāde “Skola 2019”, kas šogad svin 25. jubileju.Izstāde „Skola” – nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.
Jaunogres vidusskolas 45 skolēni no 9.,11. un 12. klasēm  projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros arī apmeklēja izstādi - pētīja, meklēja, salīdzināja, izmēģināja, izvēlējās un arī svinēja.
Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku no 11 valstīm – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus.
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgas Ekonomikas augstskola, Biznesa augstskola “Turība” u. c. informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpusstudiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2019./2020. mācību gada studiju programmas.
Ar profesionālās izglītības priekšrocībām, ko var iegūt jau pēc 9. klases un arī pēc vidusskolas absolvēšanas, iepazīstināja Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Liepājas Jūrniecības koledža, Valmieras tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums, profesionālā vidusskola “RIMAN”, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Ogres tehnikums u. c.
     Lai skolēni gūtu priekšstatu par dažādām profesijām un atklātu sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā. Jaunogres vidusskolas skolēni izmantoja izdevību un “pielaikoja” kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra, pilota profesijas.
Par godu izstādes “Skola” 25. dzimšanas dienai tās dalībnieki sarūpēja 20 dzimšanas dienas tortes, kuru kopējais svars sasniedza teju 100 kg! Izstāde gluži kā Karlsons ar vienu svecīti un daudz tortēm godam atzīmēja savu skaisto jubileju. “Svētki mums – kūkas jums” – Jaunogres vidusskolas skolēni piedalījās izstādes dalībnieku dāvāto jubilejas toršu degustācijā.
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

Karjeras izglītības projekta ietvaros 8.a un 8.b kl. „ RIMAN” Mācību centra meistardarbnīcu apmeklējums.
Pēc karjeras atbalsta programmas skolēniem, projekta nedēļas laikā, Jaunogres vidusskolas  8.a un 8.b klases apmeklēja mācību centru Rīgā  „ Riman.” Mācību centrā „Riman” var apgūt mūsdienās aktuālas profesijas, kuras ir pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Skolā profesionālo izglītību var iegūt 9. un 12. klašu absolventi, kā arī tie, kuriem jau ir dzīves un profesionālā pieredze, un tie, kuri ir nolēmuši mainīt profesiju, vai apgūt vēl kādas jaunas kompetences. Papildus iespējas piedāvā 10., 11., 12. klašu skolēniem, paralēli mācībām savā skolā var apgūt  profesionālās izglītības programmu : pavārs, frizieris, vizāžists, datorsistēmu tehnoloģijas vai automobiļu remonts un diagnostika.
Mācību centrā  skolēni ieguva ieskatu četrās profesijās,ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, frizieru un vizāžistu sfērā un datoru tehnoloģijās.
Mūsu skolas skolēnus sagaidīja ar lielu prieku mācību centra ,,Riman'' pedagogi. Iesākumā skolēni uzzināja skolas noteikumus un kādā veidā notiks apmācības, pēc tam skolēni sadalījās pa klasēm un sākās mācību stundas. Skolēniem ļoti patika izmantot iespēju pašiem sevi izmēģināt dažādās profesijās. Meitenes vairāk aizkavējās pie vizāžistiem un frizieriem, bet zēniem labāk patika pavadīt laiku pie datoru tehnoloģijām un pavāriem. Skolēniem īpaši patika, ka varēja apēst pašu gatavoto picu un padzert tēju, ko bija sagatavojušas skolas saimnieces.Visumā skolēni bija ļoti apmierināti, jo iepazinās ar dažādām profesijām, varēja baudīt skolas atmosfēru un uzzināja kādas iespējas viņiem būtu, ja mācītos šajā skolā.
8.a klases audzinātāja I.Rozenberga

Brīnumi projektu nedēļa
Mums bija patiess gandarījums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros dāvināt prieku Jaunogres vidusskolas 2.-5. klašu skolēniem projektu nedēļā. Vērienīgs zinātniskais šovs „Visi grib inženierus!” sporta zālē un iespēja atkārtot daudzus  eksperimentus, redzēt agrāk neredzētus brīnumus - tas viss ne tikai radīja īpašu svētku sajūtu, bet arī iedvesmoja mazos eksperimentētājus nostiprināt savas zināšanas, cītīgi  apgūt dabas zinību   lai ko līdzīgu varētu atkārtot arī mājās. Skolēni guva iespēju iepazīties ar inženieru ikdienu pienākumiem un drošības prasībām.  Mums bija ļoti patīkami saņemt pozitīvas atsauksmes no bērniem un klases audzinātajiem : "Pasākums izdevās pārsteigumu bagāts un sagādāja visiem - kā lieliem, tā maziem - daudz prieka. Paldies nu jau arī mūsu draugiem - zinātniskajam teātrim Laboratorium.lv!"

„Iepazīšanās ar augstskolu”
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 16 skolēni 2019.gada 13.februārī devās uz Jelgavu.
13. februārī, kad Latvijā norisinājās Ēnu dienas aktivitātes, LLU ( Latvijas Lauksaimniecības Universitātes)  zinātnieku un mācībspēku darbu “ēnoja” 27 Latvijas skolēnu. Savukārt LLU akcijas “Vidusskolēns – studentu sekotājs” ietvaros studentiem šajā dienā dažādās fakultātēs sekoja ap 200 skolēnu, kuri ir ieinteresēti iepazīt universitātes studiju vidi un vienu dienu piedalīties lekcijās, 16 no tiem bija Jaunogres vidusskolas skolēni.
Vislielākā skolēnu interese ir par  veterinārmedicīnas speciālistu un pārtikas tehnologu specialitāti. 9 skolēni „ēnoja” Veterinārmedicīnas fakultātes studentus , 5 skolēni Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentus. 1 skolēns viesojās Vides un būvzinātņu  fakultātē un 1 skolēns piedalījās Informācijas tehnoloģiju fakultātes lekcijās.
LLU akcija “Vidusskolēns – studenta sekotājs” dod iespēju skolēniem klātienē sekot studentu ikdienas gaitām. Īsta sekošana studentam vidusskolēniem dod iespēju uz vienu dienu pilntiesīgi piedalīties augstskolas dzīvē, iepazīties ar studiju vidi, mācībspēkiem un sadzīvi.
Interesanti, ka iespēja piedalīties nodarbībās maina arī dažkārt nākotnes plānus, piemēram, viens no ēnotājiem, kad bija pabijis Veterinārmedicīnas fakultātes anatomikumā, ar pilnīgu pārliecību konstatēja, ka šī specialitāte tomēr nebūs tā, ar ko viņš saistīs savu nākotni. Citi skolēni tieši pretēji – rada pārliecību, ka ir izvēlējušies savu īsto profesiju, kurai ir gatavi veltīt visu savu darba dzīvi.
Īpaši patīkams bija fakts, ka mūsu skolēnus Veterinārmedicīnas fakultātē sagaidīja Jaunogres vidusskolas 2018.gada absolvents, bijušais Skolēnu pašpārvaldes prezidents Aleksejs Karpovs, tagad LLU 1.kursa students, kurš ar lielu aizrautību mūs ievirzīja veterinārmedicīnas studiju aizkulisēs.
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

‘’Pašnodarbinātais – tu pats sev esi priekšnieks’’

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 2.a klases skolēni 2018.gada 8.novembrī devās uz Zelmas maiznīcu Lielvārdē.
Zelmas maiznīcas stāsts sākās 2010.gadā, kad saimniece Ligita Lastmane sāka cept maizīti vīram. Pamazām tā iegaršojās arī draugiem un radiem, un 2015.gadā Ligita to sāka tirgot reģionālajos tirdziņos.
Maiznīcā skolēni iepazinās ar maizes gatavošanas un cepšanas procesu, kā arī ar maizes cepšanas tehnoloģijām. Ikvienam skolēnam bija iespēja piedalīties 2 stundu garā maizes tapšanas procesā, praktiski iesaistoties maizes gatavošanā.
Brauciens izvērtās ļoti izzinošs, kas ļāva skolēniem iepazīt maizes cepēja profesiju un biznesa veidošanas iespējas.
Pedagogs - karjeras konsultants Kira Miļča
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

‘’Pielaiko pārtikas tehnologa kurpes’’
 
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 8.a un 9.b klases skolēni 2018.gada 30.novembrī devās uz Rāmkalnu sukāžu ražotni. Sukādes ir 100% dabīgs un ar vitamīniem bagāts produkts, kas ir veselīgs saldumu aizvietotājs.
Mācību ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar izglītības iespējām un profesijām pārtikas ražotnē. Skolēni iepazinās ar pavāra, pārtikas tehnologa un konditora profesijām un darba iespējām.
Ražotnē skolēnus sagaidīja ražošanas ceha direktore. Pēc speciālā apģērba uzvilkšanas un roku mazgāšanas, skolēni tika iepazīstināti ar darba telpām, kur tiek uzglabātas, pārstrādātas un žāvētas ogas. Rāmkalnu sortimentā ir dzērveņu, upeņu, ķirbju, cidoniju, rabarberu sukādes. Skolēni uzzināja, kādas zināšanas un profesijas jāapgūst, lai varētu strādāt pārtikas ražotnē. Tika apskatīta arī telpa, kur top veselīgie sīrupi no Latvijā audzētām, vitamīniem bagātām ogām un augļiem.
Vislielāko sajūsmu izraisīja tas, ka skolēni paši varēja veidot pastilas, kas ir veselīga alternatīva konfektēm.
Pedagogs - karjeras konsultants Kira Miļča
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

„3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” nodarbība interešu izglītības centrā "Lielvārdi"

2018.g. 11. decembrī Karjeras projekta ietvaros 7.c un 7.b  klases skolēni apmēklēja
interešu izglītības centru "Lielvārdi". Skolēni noskaidroja, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Visiem skolēniem bija iespēja pašiem iemēģināt roku telpiskajā modelēšanā. Uzzināja, kas ir 3D printeris, aptaustīja to, iemēģināja  darbībā – skolas ēka modeļa  drukāšana.
Pēc skolēnu aptaujas datiem: daudziem iepatikās konstruēt skolas modeļi, lielākajai dalībnieku pusei radās vēlme saistīt savu brīvlaiku ar 3D modelēšanu, skolēnu daļa domā, ka viņiem ir nopietnāk jāmācās datormodelēšana un būtu labi, ja modelēšana būs pieejama skolā.
Ne visas cerības bija attaisnojušās, 3D drukašana ir ilgstošs process, bet tas ir aizraujoši.
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

„Karjeras atbalsta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”projekta ietvaros ekskursija Starptautiskajā lidostā "Rīga"

2018.g. 29. novembrī Karjeras projekta ietvaros 8.b un 10.a klases skolēni apmēklēja Starptautisko lidostu "Rīga" , kur  visiem skolēniem bija iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju.
Starptautiskā lidosta „Rīga” ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām. Starptautiskā lidosta „Rīga” sniedz gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumus (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.). Tā apkalpo gan vietējās, gan starptautiskās aviolīnijas un ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām Eiropas lidostām, kas apkalpo pilna servisa un zemo izmaksu lidsabiedrības.
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

Mūsu skolā  viesojās Mārtiņš Geida
14. novembrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros  mūsu skolā atkal viesojās Mārtiņš Geida Mg. Edu., ar specializāciju karjeras konsultēšanā. Šoreiz viņš piedāvāja nodarbību 9. klases skolēniem  ar paša izstrādāto metodiku “DoRunDar”.  Ar mērķi- pašnovērtējuma veikšana un izvērtēšana atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem; darba (profesiju) pasaules iepazīšana.
Izvēles veikšana notiek trijos līmeņos:
Domā – vispirms nāk doma un ideja kā izvēle. Lai darbība būtu sekmīga, veiksmīga un panākumiem bagāta, idejai jābūt noturīgai, jāattīsta iekšējie resursi, domām jābūt sakoncentrētām, lai iecerētais īstenotos un tad seko nākamais solis. Vingrinājumi domu spēka attīstīšanai: uzmanība, vērība, koncentrēšanās.
Runā – sadarbība ar citiem cilvēkiem – „viena galva gudra, divas vēl gudrākas, n... pavisam labi”, viens cilvēks nevar visu aptvert, tāpēc šajā posmā vēršas pie apkārtējiem cilvēkiem, situācijas attīstība un norises gaita parāda virzienu, kurā labvēlīgāk virzīties savu nodomu īstenošanā. Izmantojamās metodes: prāta vētra, SVID analīze, cilvēks izvērtē savas idejas;
Dari – tikai pēc rūpīgas izvēles veikšanas var uzsākt darbību pēc principa „septiņas reizes nomēri, vienu reizi nogriez”.Kur ved izvēles, ja izvēļu veikšanā izmanto nepilnīgas lēmumu pieņemšanas shēmas: Domā – Runā; Runā – Dari; Domā – Dari.
Nodarbības pirmajā daļā skolēni noklausījās atraktīvu paskaidrojumu par metodikas būtību un pielietojamību dzīves situācijās un karjeras izvēlē.   Ieinteresēti un iedvesmoti pusaudži  ar prieku praktiski darbojas otrā nodarbības daļā šaujot ar loku izvēlētajā mērķī. 
Liels paldies lektoram Mārtiņam Geidai par netradicionālo pieeju un spēju ieinteresēt pusaudžus un vadīt sev līdzi!


Karjeras nodarbības 2018.g. 9.novembrī 11.kl. un 12.kl. skolēniem ar karjeras konsultantu M. Geida
Mārtiņš Geida, Mg. Edu., ar specializāciju karjeras konsultēšanā, strādā ar paša izstrādāto metodisko līdzekli „PADOD TĀLĀK”, autora sagatavotu nestandarta vingrinājumu komplektu; darbā izmanto jaunākās pedagoģijas, psiholoģijas un filozofijas atziņas un zinātniskos pētījumus.
Pirmā darbavieta: NBS (armijā pavadīti 11 gadi, ieskaitot mācību laiku NAA).
Pieredze lekciju vadīšanā no 2005.gada, veselīga dzīvesveida konsultants no 2005.gada.
Pedagoģiskā darba pieredze no 2011.gada sociālo zinību mācību priekšmetā. Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konsultants Ogres Valsts ģimnāzijā. Sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītājs Ogres novadā no 2012. – 2016.gadam. Ogres Valsts ģimnāzijā 2017./2018.m.g. ieguvis skolēnu pateicību „Gada skolotājs”.
Mārtiņš  Geida novadīja divas nodarbības vidusskolēniem ar mērķi
pašnovērtējuma veikšanai un izvērtēšanai atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem; darba (profesiju) pasaules iepazīšana.
Nodarbības laikā uzmanība tika akcentēta uz vairākiem jautājumiem:
 Ko Tu pastāstīsi par sevi 15, 30, 60, 90 sekundēs?
 Kas ir svarīgākais, kas atklās cilvēka personības un profesionālo būtību?
 Mans un ne mans, ES un (NE) ES. Īstais ES. Kas es esmu?
 Kāds es esmu? Pašprezentācija.
Cilvēka vērtība un cena – pašvērtējums un pašcieņa.
 Ko Tu par sevi pastāsti darba intervijā?
Baiļu faktora ietekme uz atalgojuma lielumu un vērtību darba tirgū.
 Kā palielināt pašvērtējumu un stiprināt pašcieņu? Praktiski vingrinājumi. Jaunieša tēls darba tirgū/ Darba ņēmēja tēls darba tirgū.
Mācību motivācijas veicināšana.
Skolēni aktīvi un emocionāli piedalījās sadarbībā.  Ieguva vairāk informācijas  pārdomām.
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)

Lekcija/ nodarbība ar Aleksisu Daume „Karjera un atbildība”

Karjeras izglītības projekta ietveros mūsu skolā viesojas Aleksis Daume un novadīja vidusskolēniem karjeras nodarbību ar mērķiem
Vairot savu konkurēt spēju darba tirgū.
Saprast un veicināt sava brieduma veidošanos.
Kā iemīlēt sevi, darbu, kolēģus un katru dzīvu būtni, kura cerībā saņemt vēlamo iegriežas pie jums.
Izprast iniciācijas vērtību un tās saistību ar jūsu dzīves vērtības pavairošanu.
Iemācīties dalīties ar sajūtām, kuras liek citiem sajusties īpašiem – cienītiem. 
 
Nodarbība tika novadīta skolēniem saprotamā valodā un skara ļoti sāpīgus un aktuālus jautājumus par pārmaiņām pusaudžu ķērmenī un dvēselē uzbriestot.  Nodarbība neatstāja nevienu jaunieti vienaldzīgu , deva vielu pārdomām un pašanalīzei. Iedvesmoja harmonizēt savstarpējas attiecības jauniešu kolektīvā. Lektora uzruna iedvesmoja attīstīt savas prasmes un iemaņas, neaizmirstot par dvēseli mūsu cietsirdīgā pasaulē. Deva iespēju saprast savu atbildību par nākotni, profesijas izvēli un konkurēt spēju darba tirgū.
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)
 
Ingas Salmiņas stikla darbnīca Līvānos
30.oktobrī  6.c un 9.a klases projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros apmeklēja Ingas Salmiņas stikla darbnīcu Līvānos. Skolēniem bija dota iespēja ne tikai praktiski padarboties ar tik trauslu un maigu materiālu, kā stikls, bet arī uzzināt par iespējām kļūt par pašnodarbināto personu, iespējām strādāt un pelnīt naudu Latvijā, pārvēršot savu hobiju par biznesu.  
Inga Salmiņa ir stikla māksliniece, kas nu jau vairāk kā 7 gadus dzīvu uztur Līvānu stikla tradīciju, kas pēc Līvānu stikla fabrikas aizslēgšanas jaunu elpu atradusi vien nelielās darbnīciņās, vienu no tādām radījusi arī Inga Salmiņa. Viņa paralēli darbam Līvānu bērnu un jauniešu centrā šeit radoši eksperimentē ar karstu stiklu dažādās tehnikās un piemeklē tam jaunas variācijas, piemēram, iestrādā to kokā. Viņas darbnīcā top gan dizaina priekšmeti, gan rotas, trauki, gan mākslas darbi. Stikla māksliniecei bijušas arī vairākas izstādes, gan tepat Līvānos, gan dažādās Latgales pilsētās, kā arī Marka Rotko centrā Daugavpilī.
Radošs, jēgas pilns pasākums atstāja uz skolēniem lielu iespaidu, mudināja meklēt iespējas, nepadoties apstākļiem, attīstīt un pilnveidot savu brīvā laika pavadīšanu un hobijus.

Mācību ekskursija SIA „Rīgas Meži”

Atradot informāciju, ka SIA ”Rīgas Meži” rīko bezmaksas  mācību ekskursijas pa uzņēmumam piederošajām meža platībām, ražošanas teritorijām un telpām Ogre, Jaunogres vidusskolas 4.klases vecāki uzreiz rezervēja 2 ekskursijas oktobra vidu,  lai vairotu  skolēnu izpratni par dažādo meža nozīmi, mācītu saudzīgu attieksmi pret dabu un rosināt zinātkāri.
Ar laika apstākļiem skolēniem un skolotājiem paveicas. Diena izdevās brīnišķīga. 
Mācību ekskursijas  sākumpunkts atrodas Ogre, Kranciema ielā 3. Šeit notika teorētiska nodarbība, kurā laikā skolēni uzzināja daudz pār mežu un meža darbiniekiem, to pienākumiem un darba specifiku.
Tālāk skolēni devas ekskursijā pa četrām ekskursijas stacijām, kurās bija iespēja praktiski darboties, uzzināt jaunumus, demonstrēt savas zināšanas un prasmes, ieturēt maltīti svaiga dabā, iepazīt kokaudzētavas un zāģētavas darba procesus, pielaikot darba apģērbu un iejusties darbinieku lomā.
Kopējais ekskursijas laiks aizņēma apmēram 4 stundas.
Šo ekskursiju var ieteikt, arī karjeras izglītības ietveros, lai iepazīstinātu ar mežu saistītam profesijām.
Skolēni, vecāki un skolotāji izsaka pateicību SIA ”Rīgas Meži” uzņēmuma vadībai, zāģētavas un kokaudzētavas „Norupe” vadībai, un personīgi SIA „Rīgas Meži” projektu vadītājai Laurai Sišānei.
(projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001   ietvaros)
Jaunogres vidusskola
Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana
2018./19.mācību gadā

Seminārs “Tavas e - prasmes –karjeras pamats”2018/03/29
        Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. gadā no 19. līdz 23. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Tā Latvijā noris jau 9 reizi.
            Arī Jaunogres vidusskola mērķtiecīgi iesaistījās šajā pasākumā un kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 19.martā organizēja semināru “Tavas e - prasmes – karjeras pamats” 10. un  11.klašu skolēniem  - tiem, kam profesijas izvēles brīdis ir tuvu .  
Skolā viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles Jauniešu garantijas projekta karjeras konsultante Lāsma Cimere. Tika izzinātas jauniešu domas par profesiju izvēli, nepieciešamajām prasmēm. Tika raisīta diskusija par katra karjeras pamatu, sekmējot digitālo prasmju attīstību, sniegta informācija par pieprasītākajām nākotnes profesijām, par izzūdošajām un “tukšajām” profesijām, liekot pārdomāt, vērtēt un analizēt savu nākotnes profesionālo izvēli. Tika nodota arī informācija par Latvijas darba tirgu, e - vides sniegtajām iespējām, par skolēnu vasaras nodarbinātību un pieteikšanos pasākumam e-vidē. Apzināti arī NVA sniegtie pakalpojumi, karjeras konsultanta loma, skaidrotas iespējas CV izveidē tiešsaistē. Jauniešiem sniegta saistoša informācija par personīgā zīmola izveidi dažādos kontos (piemēram, Facebook), ievērojot ētiku un drošību.
Liels paldies NVA Ogres filiāles jauniešu karjeras konsultantei Lāsmai Cimerei par iespēju ierasties Jaunogres vidusskolā un par informatīvi ļoti piesātināto semināru! Skolēni ieguva daudz vērtīgus un karjeras veidošanā noderīgus padomus.
 
Pedagogs karjeras konsultants
Tatjana Potihoņina

Karjeras atbalsta pasākums “Izzini sevi!”
2017/12/10
11. un 12.klašu skolēniem tuvojas skolas absolvēšanas brīdis, bet dauzi skolēni ir neskaidrībā par to, ko darīt tālāk – intereses ir vairākas. Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss, kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
 Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs karjeras konsultants

Karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”
2017/12/15
Cik nav dzirdēts stāstu par puikām, kuri bērnībā spēlējušies ar  mašīnītēm un konstruktoriem, bet pēc tam, dzīves gaitā, kļuvuši par jebko citu, tikai ne par inženieriem. Protams, automašīnas un skrūvēšana ir pirmās asociācijas, kas saistās ar vārdu "inženieris”, taču mašīnbūves inženieris ir tikai viens no daudziem speciālistiem. Realitātē inženieri strādā daudzās jomās: būvniecībā, elektrotehnikā, ķīmijā, biomedicīnā, datortehnoloģijās, arhitektūrā, enerģētikā, pārtikas tehnoloģijās, vides, kokapstrādes, meža u.c. nozarēs.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klašu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un izvērtēt karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, 30.novembrī notika izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam, kurš vēlas kļūt par šīs profesijas pārstāvi, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība tika pievērsta inženiera specialitātei elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji bija sagatavojuši informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā iespējams apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas darbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem tika piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šobrīd pielieto. Skolēni paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī uzzināja, kas ir 3D printeris, aptaustīja to un izmēģināja darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt dažādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdeva daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji dalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs - karjeras konsultants

Jaunogres vidusskola konkursā ODYSSEUS II
2017/11/01
ODYSSEUS II ir starptautisks konkurss par tēmām, kas saistītas ar  kosmosa  izpēti. 
Tas  ir  14  Eiropas institūciju īstenots konkurss programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros. Konkurss ir paredzēts skolēniem un studentiem vecumā no 7 līdz 22 gadiem. Tas norisinās trijos posmos: valsts, reģionālajā un starptautiskajā, visās 24 oficiālajās  Eiropas  Savienības  valstu  valodās.  Konkursa  finālistiem  ir iespēja tikt pie interesantām balvām, tostarp: brauciens uz kosmodromu Franču Gviānā, prakse Eiropas Kosmosa aģentūrā, Tulūzas Cite de’l Espace apmeklējums, datorizēts teleskops, iPad 2 air ar digitālo grāmatu krājumu. Dalība konkursā ir bezmaksas. Sīkāka informācija konkursa vietnē: http://www.odysseus-contest.eu
Pagājušajā mācību gadā kategorijā Pioneers (skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem) konkursā piedalījās mūsu skolas 8.A klases skolniece Marina Kuročkina, kura ļoti interesējas par astronomijas jautājumiem. Viņa patstāvīgi latviešu valodā izveidoja projektu par Eiropas kosmosa aģentūras ieguldījumu ārpus Saules sistēmas planētu meklēšanā un izpētē. Mans uzdevums bija konsultēt, izveidot komandas profilu Odysseus konkursa vietnē angļu valodā un palīdzēt piereģistrēties.  
Tā bija mūsu pirmā pieredze dalībā starptautiskajā konkursā un, lai gan augsto vietu mēs neieguvām,  konkursa organizatori ar vislabākajiem novēlējumiem pasniedza mums personīgus Atzinības sertifikātus, parakstītus Briselē 2017.gada 1.jūlijā.
 
Vēlos izteikt savu prieku un cieņu Marinai un viņas vecākiem par Marinas mērķtiecību un vēlmi pētīt Kosmosu. Pateicoties šīm īpašībām, Marinai izdevās popularizēt savu vārdu un Jaunogres skolas tēlu Eiropas Savienības mērogā.
Novēlēsim Marinai veiksmi  konkursā ODYSSEUS II jaunajā kategorijā Explorers ( skolēni vecumā no 17 līdz 22 gadiem) jaunajā mācību gadā!
Lai panākumi turpinās un sapni piepildās!
 
Tatjana Potihoņina, Jaunogres vidusskolas fizikas skolotāja

Karjeras projekta pasākumi.
2017/11/22
„Sierštelle”. Ogre.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 10. un 11.novembrī Jaunogres vidusskolas 5.a un 4.b klases  skolēni ar klases audzinātajiem  devās ekskursijā uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle".
 Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli"."
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
Sagatavoja 5.a klases audzinātāja Lolita Kuģeniece.
 
Namdaru Darbnīca”. Garkalne.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 3.novembrī Jaunogres vidusskolas 3.a  klases  skolēni ar klases audzinātāju  apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
3.a klases skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolnieki varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka ta skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
JVSK karjeras konsultante Inga Leine
 
BIOR .Rīga.
„Zinātniski pētnieciskais institūts BIOR un karjeras atbalsta projekts 10.novembrī piedāvāja lielisko  iespēju Jaunogres vidusskolas skolēniem uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Mēs uzzinājām ķīmiķa-analītiķa darba pienākumus un darba vidi. Iepazināmies ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Vārējam novērot kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojat vienkāršu aprīkojumu, ar kuru mēs satiekamies skolas laboratorijās un modernākas ierīces( kuras maksā vairāk par 1000000 Eur) . Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
Andrejs Safonovs JVSK 10.a klases skolnieks.

Karjeras projekts. Tomes zivju audzētava.
2017/11/22
3.10.17. mēs bijām Tomes zivju audzētavā un uzzinājām, ka tā ir viena no vecākajām Latvijā un tā  darbojas kopš 1929.gada. Tā uzkrājusi milzīgu pieredzi. Turpmāk tā ne tikai audzēs zivju mazuļus valsts upju un ezeru bagātināšanai, bet nodarbosies arī ar praktisko jeb lietišķo zinātni. Lai dalītos zināšanās, veicinātu sadarbību ar zivsaimniekiem un palielinātu zivju apjomus, audzētavā nupat izveidots Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs. Mēs Tomes zivju audzētavā redzējām baseinos lašus, taimiņus, zandartus, sīgas un stores - tūkstošiem mazuļu. Zivis bija no pašām mazākajām līdz lielām zivīm, kuras var jau laist jūrā.  Nemaz nevarējām iedomāties, lai izaudzētu zivis, ka tik daudz darba jāpieliek. Mēs vēl uzzinājām, ka kompetenču mājas izveidē ieguldīti 277 000 eiro no Eiropas Zivsaimniecības fonda. Ierīkotas trīs laboratorijas, darba kabineti un atpūtas telpas. Ierīkotas divas eksperimentālas zivju audzēšanas līnijas dažādiem pētījumiem. Privātie zivkopji varēs celt kvalifikāciju, bet studenti papildināt zināšanas par akvakultūru
7.a klase un klases audzinātāja I.Rozenberga.

Zinātnieku nakts 2017
2017. gada 29. septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā notika Zinātnieku nakts, kuras tēma šoreiz bija inovācijas – „Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”. 11.a skolēni  ar klases audzinātāju Aiju Paškoviču  šogad apmeklēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kur daloties komandās piedalījās dažādās aktivitātēs un kvestā. Skolēni veica uzdevumus par dažādām tēmām: gēnu inženierija no pirmsākumiem līdz mūsdienām, zarnu mikrobioma (mikrofloras) labirinti un pārstāvji, klīniskie pētījumi – no laboratorijas līdz pacientam u.c. Tā bija lieliskā iespēja apskatīt zinātnieku ikdienas darba vidi un iejusties zinātnieka lomā.
10. klases skolēni ar klases audzinātāju Jeļenu Bobrovu apmeklēja:  
1. Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
2. LU Galvēnā ekā. Sajūtu testu
 3. LU Teoloģijas fakultāte
 4. LU Vēstures muzejs. Elektrība un citi zvēri
Jaunogres vidusskola
Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana
2017./18.mācību gadā
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Jaunogres vidusskola aktīvi piedalījās  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā.  Skolā strādā  2 pedagogi karjeras konsultanti Inga Leine un Tatjana Potihoņina, kuri izstrādāja un īstenoja karjeras izglītības plānu. Projekta īstenošana piedalījās visi 596 skolēni no 1.līdz 12.klasei.
Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017./2018. mācību gadā:
 
KAAP „Droša pārtika, veseli dzīvnieki, izpētīta vide”.
10.11.2017. Piedalījās 18 skolēni, 12.klase
Pasākuma ietvaros novadīta ekskursija uz Zinātniski pētnieciskais institūtu BIOR. Tā bija lieliskā  iespēja uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Skolēni uzzināja par ķīmiķa-analītiķa darba pienākumiem un viņa darba vidi. Iepazinājās ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Novēja, kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojot vienkāršu aprīkojumu, ar kuru skolēni sastopas skolas laboratorijās, un modernākas ierīces (kuras maksā vairāk par 1000000 Euro). Skolēnu atsauksme. Aleksejs:”Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
 
KAAP „Būšu inženieris”.
30.11.2017. Piedalījās 25 skolēni, 8.klase.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klasu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, novadīts izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādas rakstura īpašības jābūt cilvēkam, kurš grib kļūt par inženieri, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība bija pievērsta inženieru specialitātēm elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji sagatavoja informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā var apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas nodarbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šodien pielieto, paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernākās tehnoloģijas, kā arī uzzināt, kas ir 3D printeris, aptaustīt to un iemēģināt darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdod daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji padalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris ir tas, kurš pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot tā, lai palīdzētu cilvēkiem!
KAAP „Latvija arī var!”.
19.01.2018. Piedalījās 15 skolēni, 10.-12.klases.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursijā  uz uzņēmumu “Hanza Matrix”. Ekskursijas sākumā skolēni noskatijās prezentāciju par uzņēmumu, kurā tika pastāstīti tādi jautājumi, kā uzņēmuma darbība, attīstības vēsture un filiāļu atrašanās vietas. Kā arī tika minēti galvenie produkcijas pircēji un pasūtītāji, tādi kā Skandināvijas valstis un Rietumeiropas valstis. Vērtīgi   bija uzzināt par “Hanza Matrix” strādājošiem speciālistiem un mācību iestādēm, kurās tos apmāca.
Noskatoties prezentāciju, skolēniem tika izsniegts speciāls darba apģērbs, kas atbilst drošības noteikumiem rūpnīcā. Lai labāk varētu dzirdēt uzņēmuma darbinieka stāstīto, katram skolēnam tika izsniegts arī mp3 plejeris un austiņas, kurās skanēja gida balss. Ekskursijas gaitā audzēkņus iepazīstināja ar mikroshēmu platēm un parādīja, kā tiek pielikti visi komponenti. Mēs iepazināmies  ar modernu rūpnīcu, kurā izmato vairākas inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks kontrolē robotu izpildītu darbu.
Nobeigumā gribētos pateikt lielu paldies “Hanza Matrix” darbiniekiem par interesanto ekskursiju. Ceru, ka audzēkņi no mūsu skolas  ieinteresējās par nākotnes darbu šajā uzņēmumā, kā arī par iespēju piestrādāt vasaras laikā.
 Bija prieks pārliecināties par, to ka Latvijā arī var ražot modernas tehnoloģiskās  ierīces un veiksmīgi konkurēt pasaules  tirgū.
 
KAAP „Pārtikas ražošana mūsu novadā”.
10.un 11.11.2017., 8.un 11.12.2017.,31.05.2018. Piedalījās kopumā 103 skolēni, 3.-6.klases un 9.klase.
Pasākuma ietvaros novadītas dažas ekskursijas uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle". Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli".
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
 
KAAP „Namdaru darbnīca”.
3.11.2018. Piedalījās 28 skolēni, 3.klase.
Pasākuma ietvaros apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
Skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolēni varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka tā skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
 
KAAP „Izzini sevi!”.
28.11.2017. Piedalījās 48 skolēni, 10.-12.klases.
Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss , kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā  un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
                Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja  iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
12.04.2018. Piedalījās 23 skolēni, 7.klase.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursija uz Rāmkalni, kur skolēni bija sadalīti divās grupās. Katru grupu gaidīja divi lieliskie piedzīvojumi.
1. Jauno pavāru meistarklase. Vai gribi piemērīt pavāra cepuri?  Mūs iemācīja  cept saldo āboļīti un  garšīgo picu. Visu, ko mēs gatavojām, mēs apēdām pusdienā.
2. Ekskursija Rāmkalnu sukāžu ražotnē. Vai gribi ieskatīties aiz durvīm, kur top izslavētās Rāmkalnu sukādes, pastilas un sīrupi? Tas ir iespaidīgi.
Mūs ieveda rūpnīcā, lika uzvilkt aizsargtērpus un tad gides pavadībā izvadāja pa rūpnīcu. Mēs redzējām gan lielās saldētavas, kurās ir līdz pat -18 grādu auksts, gan cepeškrāsnis, kurās žāvē ogas, gan telpas, kurās no ogu masas gatavo garšīgas pastilas. Mēs paši arī varējām pagaršot cidoniju, rabarberu, upeņu, dzērveņu, ķirbju sukādes un piedalīties pastilu gatavošanā. Dažiem tas izdevās lieliski, bet citiem ne visai, tomēr beigās visi bijām apmierināti ar savu darbu.

Noslēgumā mums bija iespēja degustēt produkciju. "Rāmkalnos" tiek gatavotas sukādes, pastilas, sīrupi, šokolādes tāfelītes, limonādes un citi produkti. Šeit ir arī atsevišķa BIO produktu ražošanas līnija, kam tiem izmantota cita aparatūra un citas, daudz veselīgākas izejvielas. Ražotne gada laikā nodrošina 50-70 darba vietas un eksportē savu produkciju pat uz Norvēģiju  un Japānu. "Rāmkalnu" slavenākais produkts - izcilās cidoniju sukādes.
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
16.05.2018. Piedalījās 38 skolēni, 5.,8.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Lāči” lai iepazīstināt skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotnē un izglītības iespējām pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem, dažādu profesiju darba saturu. Praktiska  nodarbība „Maizes cepšana”. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā, nepieciešama izglitība.
  Interaktīva prezentācija par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām;
    Ceptuves apskate gida pavadībā;
    Iepazīšanās ar maizes cepšanas procesu  un cepēju darbarīkiem;
    Klases maizes klaipiņa cepšana;
  Īpašu rudzu cepumu veidošana;
  Maizes degustācija;  
  Kopīga kliņģera cepšana. 
KAAP Ekskursijā uz Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018"
23.02.2018. Piedalījās 43 skolēni, 9.-12.klases.
Izstādē skolēni uzzināja par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, kā arī par aktuālām 2018./2019. mācību gada programmām, valodu kursiem. Lai iegūtu informāciju, skolēniem bija iespēja izjautāt studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām. Tie, kas vēlējās studēt ārzemēs, izstādē varēja konsultēties par izglītības iespējām ārvalstīs. 
 Skolēniem bija iespēja arī praktiski izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu profesiju pārstāvjiem. Izstādes laikā notika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un dažādas citas aktivitātes. 
Skolēnu vairums, aptuveni 70 %,  izstādes apmeklējumu novērtējuši kā lietderīgu. Kā pozitīvas atziņas tika minēts, ka uzzināja, ka ir plaša izvēle, ka varēja daudz ko redzēt un jaunu uzzināt par tālākām mācību un studiju iespējām, ka atrada skolu, uz kuru doties pēc 9.klases beigšanas. Kā negatīvie komentāri tika minēts, ka bija troksnis un pārāk daudz cilvēku, lai varētu ko pajautāt vai noskaidrot sev interesējošo, kā arī nebija skolas, kura interesētu un kurā tiek apgūta vēlamā profesija. Daži bija jau sev interesējošo uzzinājuši vai nu karjeras dienās vai arī iecerētās skolas atvērto durvju dienā.
12.klašu skolēni izstādes lietderīgumu komentējuši, minot, ka ir jau izvēlējušies, par ko mācīties, bet tomēr vēl uzzinājuši ko jaunu, precizējuši vēlamo pie konkrētās fakultātes stenda. Kā ļoti pozitīvu vairāki skolēni atzinuši to, ka bija iespēja uzdot jautājumus konkrētas fakultātes pārstāvjiem gan par studiju saturu un procesu, gan par iestāšanās nosacījumiem.
Kopumā šajā karjeras atbalsta pasākumā varēja salīdzināt dažādas iespējas, piedāvājumus, līdzīgas specialitātes dažādās skolās, izvērtējot un pieņemot lēmumu par turpmākās izglītības iespējām pēc 9. vai 12.klases beigšanas.
 
KAAP „Kādas profesijas nepieciešamas dārzeņu pārstrādāšanas rūpnīcā?”.
9.03.2018. Piedalījās 34 skolēni, 6.,7.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Ādažu čipsi” lai iepazīstinātu skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotne un izglītības iespējam pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem un etapiem dārzeņu pārstrādē. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists, agroservisa vadītājs. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā.
Noliktavas apmeklējums. Dārzeņu glabāšanas apstākļi, kartupeļu šķirnes, selekcija, nepieciešamās specialitātes.
Praktiska darbnīca „No izejvielas līdz produktam”.
Virtuālais ceļojums „Ražošanas process un ražotnes speciālisti”.    
 
KAAP „Ēnu dienas”
14.02.2018. Piedalījās 30 skolēni, 9.-12.klases.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Arī Jaunogres vidusskolas izglītojamie bija aktīvi ēnotāji. Skolēni bija drosmīgi un bija izvēlējušies ēnot dažādu profesiju pārstāvjus dažādās iestādēs un uzņēmumos : Rīgas psihiatriska klīnika, O-veselība (Ogre), Ogres valsts ģimnāzija (Mājturības skolotājs), „Vasabi Sushi” (pavārs), Individuālie uzņēmumi (kosmetologs, datoru speciālists, grāmatvedis), mācību centrs „Riman”, Valsts policija Ogres iecirknis, Ogres sociālais dienests (psihologs), Neatliekamas medicīniskas palīdzības dienests, Ogres tehnikums (ēdināšanas speciālists), Frizētava Ogrē,  Nacionālais rehabilitācijas centrs (fizioterapeits), 2.Rīgas slimnīca (ķirurgs), Modes aģentūra (modes dizainers), Rīgas Krievu teātris (režisors, aktieris), Ogres dzīvnieku patversme (veterinārārsts).
 
KAAP „Kā strādā inženieri?”.
23.03.2018. Piedalījās 168 skolēni, 1.-4.klases.
Šī diena skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, jo katra klase, kopā ar Mazās Brīnumzemes meistariem, kārtīgi izpētīja miniatūrus vilcienus, auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši darbojās 3D maketu būves darbnīcā.
Meistari iepazīstināja skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.
Lūk šādas atsauksmes saņemam no skolēniem: „Bija ļoti interesanti! Man patika skatīties video par vislielāko dzelzceļa maketu! Mums rādīja gatavus dzelzceļa un lielas mājas maketus, un detaļas, ar kuram tās veido. Mums stāstīja par dažādām profesijām. Man patika veidot pašam savu maketu!”
Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai ar savu bērnu pārrunātu viņa izveidoto nākotnes pasauli un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar inženierzinātņu jomu.
Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!
 
KAAP "Latvijai vajadzīgi mehāniķi un tehniķi!"
25.05.2018. Piedalījās 23 skolēni, 4.klase.
Praktiskās nodarbības karjeras atbalstam ar mērķi iepazīt mehāniķu un tehniķu profesijas, izglītības iespējas ar specifiku metālapstrādē, kokapstrādē un mašīnbūvē. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”. Pasākuma programmā;
Lekcija par vienkāršajiem mehānismiem un to izmantošanu.
Praktiska darbība   ar vienkāršajiem mehānismiem  un to pielietojums tehnikā.
Zobratu veidi, to pielietojums tehnikā un ražošanas procesos.
Profesijas saistītas ar  vienkāršajiem mehānismiem( mehāniķis, tehniķis, inženieris, atslēdznieks, tehnologs un t.t.)
Mācību iestādes, kur var iegūt nepieciešamo izglītību.
Praktiska nodarbība. Izveidot mašīnas ar zobratu un izmēģināt tos efektivitāti.
Pārrunās „ Vai   ir vērts kļūt pār mehāniķi?”Visi novadītie pasākumi, protams, bija ļoti interesanti, lietderīgi no izzināšanas viedokļa, jo ļāva pamanīt profesijas, kas ikdienā šķiet nemanāmas. Arī tika pārrunātas  cilvēka pašrealizācijas iespējas izzinātajās profesijās. Pēc skolēnu atsauksmēm, pasākumi sniedz atklāsmi par to cik neparasti daudzas profesijas mums atrodas apkārt ikdienas, un kā tās mijiedarbojās un cik ļoti tās ir nepieciešamas cilvēku dzīvē. Šie pasākumi palīdzēs skolēniem veidot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Uz nākamo, 2018./19.mācību gadu, KAA plānotājos pasākumos lielāko uzmanību pievērst 9.klašu un vidusskolas skolēnu iepazīstināšanai ar profesionālo un augstskolu studiju vidi, iespējām un piedāvājumiem, apmeklējot mācību iestādes, ka arī  turpināt organizēt ekskursijas ar meistarklasēm un darbnīcām uz dažāda mēroga ražotnēm un uzņēmumiem.
Pedagoģi karjeras konsultanti  Tatjana Potihoņina un Inga Leine.

Notikumi

04.08.2021
notikumi: