Aktualitātes
Jaunogres vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.
Karjeras konsultante : Ineta Moroza
m.t. 22064744

e-pasts inetanona@gmail.com, vai e-klase
Individuālās konsultācijas vecākiem un skolēniem notiek
pirmdienās plkst. 8.00-8.40
Jaunogres vidusskolā
304.kab.

vai arī pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Kas ir karjera?
Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Šogad, mūsu skolā turpina strādāt projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001)PIRMDIENA, 2021. GADA 11. OKTOBRIS
PLKST. 19:00
“Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks? “
Karjeras nedēļas diskusija vecākiem.
Karjeras nedēļas ietvaros ir iespēja piedalīties diskusijā vecākiem 11. oktobrī plkst. 19.00 kopā ar Riga TechGirls vadītāju Annu Andersoni izrunāsim, vai tehnoloģijas ģimenē ir draugs vai ienaidnieks, un, kā atbalstīt bērnus tādas nozares iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuva un pazīstama?  [

Notikumi

20.10.2021
notikumi: