Aktualitātes
Jaunogres vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.
Karjeras konsultante : Inga Leine
m.t. 29955786

e-pasts ingasik@inbox.lv, vai e-klase
Individuālās konsultācijas vecākiem un skolēniem notiek pirmdienās plkst. 8.00-8.40,  vai arī pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Kas ir karjera?
Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Seminārs “Tavas e - prasmes –karjeras pamats”2018/03/29
        Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. gadā no 19. līdz 23. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Tā Latvijā noris jau 9 reizi.
            Arī Jaunogres vidusskola mērķtiecīgi iesaistījās šajā pasākumā un kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 19.martā organizēja semināru “Tavas e - prasmes – karjeras pamats” 10. un  11.klašu skolēniem  - tiem, kam profesijas izvēles brīdis ir tuvu .  
Skolā viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles Jauniešu garantijas projekta karjeras konsultante Lāsma Cimere. Tika izzinātas jauniešu domas par profesiju izvēli, nepieciešamajām prasmēm. Tika raisīta diskusija par katra karjeras pamatu, sekmējot digitālo prasmju attīstību, sniegta informācija par pieprasītākajām nākotnes profesijām, par izzūdošajām un “tukšajām” profesijām, liekot pārdomāt, vērtēt un analizēt savu nākotnes profesionālo izvēli. Tika nodota arī informācija par Latvijas darba tirgu, e - vides sniegtajām iespējām, par skolēnu vasaras nodarbinātību un pieteikšanos pasākumam e-vidē. Apzināti arī NVA sniegtie pakalpojumi, karjeras konsultanta loma, skaidrotas iespējas CV izveidē tiešsaistē. Jauniešiem sniegta saistoša informācija par personīgā zīmola izveidi dažādos kontos (piemēram, Facebook), ievērojot ētiku un drošību.
Liels paldies NVA Ogres filiāles jauniešu karjeras konsultantei Lāsmai Cimerei par iespēju ierasties Jaunogres vidusskolā un par informatīvi ļoti piesātināto semināru! Skolēni ieguva daudz vērtīgus un karjeras veidošanā noderīgus padomus.
 
Pedagogs karjeras konsultants
Tatjana Potihoņina

Karjeras atbalsta pasākums “Izzini sevi!”
2017/12/10
11. un 12.klašu skolēniem tuvojas skolas absolvēšanas brīdis, bet dauzi skolēni ir neskaidrībā par to, ko darīt tālāk – intereses ir vairākas. Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss, kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
 Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs karjeras konsultants

Karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”
2017/12/15
Cik nav dzirdēts stāstu par puikām, kuri bērnībā spēlējušies ar  mašīnītēm un konstruktoriem, bet pēc tam, dzīves gaitā, kļuvuši par jebko citu, tikai ne par inženieriem. Protams, automašīnas un skrūvēšana ir pirmās asociācijas, kas saistās ar vārdu "inženieris”, taču mašīnbūves inženieris ir tikai viens no daudziem speciālistiem. Realitātē inženieri strādā daudzās jomās: būvniecībā, elektrotehnikā, ķīmijā, biomedicīnā, datortehnoloģijās, arhitektūrā, enerģētikā, pārtikas tehnoloģijās, vides, kokapstrādes, meža u.c. nozarēs.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klašu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un izvērtēt karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, 30.novembrī notika izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam, kurš vēlas kļūt par šīs profesijas pārstāvi, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība tika pievērsta inženiera specialitātei elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji bija sagatavojuši informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā iespējams apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas darbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem tika piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šobrīd pielieto. Skolēni paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī uzzināja, kas ir 3D printeris, aptaustīja to un izmēģināja darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt dažādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdeva daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji dalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs - karjeras konsultants

Jaunogres vidusskola konkursā ODYSSEUS II
2017/11/01
ODYSSEUS II ir starptautisks konkurss par tēmām, kas saistītas ar  kosmosa  izpēti. 
Tas  ir  14  Eiropas institūciju īstenots konkurss programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros. Konkurss ir paredzēts skolēniem un studentiem vecumā no 7 līdz 22 gadiem. Tas norisinās trijos posmos: valsts, reģionālajā un starptautiskajā, visās 24 oficiālajās  Eiropas  Savienības  valstu  valodās.  Konkursa  finālistiem  ir iespēja tikt pie interesantām balvām, tostarp: brauciens uz kosmodromu Franču Gviānā, prakse Eiropas Kosmosa aģentūrā, Tulūzas Cite de’l Espace apmeklējums, datorizēts teleskops, iPad 2 air ar digitālo grāmatu krājumu. Dalība konkursā ir bezmaksas. Sīkāka informācija konkursa vietnē: http://www.odysseus-contest.eu
Pagājušajā mācību gadā kategorijā Pioneers (skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem) konkursā piedalījās mūsu skolas 8.A klases skolniece Marina Kuročkina, kura ļoti interesējas par astronomijas jautājumiem. Viņa patstāvīgi latviešu valodā izveidoja projektu par Eiropas kosmosa aģentūras ieguldījumu ārpus Saules sistēmas planētu meklēšanā un izpētē. Mans uzdevums bija konsultēt, izveidot komandas profilu Odysseus konkursa vietnē angļu valodā un palīdzēt piereģistrēties.  
Tā bija mūsu pirmā pieredze dalībā starptautiskajā konkursā un, lai gan augsto vietu mēs neieguvām,  konkursa organizatori ar vislabākajiem novēlējumiem pasniedza mums personīgus Atzinības sertifikātus, parakstītus Briselē 2017.gada 1.jūlijā.
 
Vēlos izteikt savu prieku un cieņu Marinai un viņas vecākiem par Marinas mērķtiecību un vēlmi pētīt Kosmosu. Pateicoties šīm īpašībām, Marinai izdevās popularizēt savu vārdu un Jaunogres skolas tēlu Eiropas Savienības mērogā.
Novēlēsim Marinai veiksmi  konkursā ODYSSEUS II jaunajā kategorijā Explorers ( skolēni vecumā no 17 līdz 22 gadiem) jaunajā mācību gadā!
Lai panākumi turpinās un sapni piepildās!
 
Tatjana Potihoņina, Jaunogres vidusskolas fizikas skolotāja

Karjeras projekta pasākumi.
2017/11/22
„Sierštelle”. Ogre.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 10. un 11.novembrī Jaunogres vidusskolas 5.a un 4.b klases  skolēni ar klases audzinātajiem  devās ekskursijā uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle".
 Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli"."
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
Sagatavoja 5.a klases audzinātāja Lolita Kuģeniece.
 
Namdaru Darbnīca”. Garkalne.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 3.novembrī Jaunogres vidusskolas 3.a  klases  skolēni ar klases audzinātāju  apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
3.a klases skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolnieki varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka ta skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
JVSK karjeras konsultante Inga Leine
 
BIOR .Rīga.
„Zinātniski pētnieciskais institūts BIOR un karjeras atbalsta projekts 10.novembrī piedāvāja lielisko  iespēju Jaunogres vidusskolas skolēniem uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Mēs uzzinājām ķīmiķa-analītiķa darba pienākumus un darba vidi. Iepazināmies ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Vārējam novērot kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojat vienkāršu aprīkojumu, ar kuru mēs satiekamies skolas laboratorijās un modernākas ierīces( kuras maksā vairāk par 1000000 Eur) . Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
Andrejs Safonovs JVSK 10.a klases skolnieks.

Karjeras projekts. Tomes zivju audzētava.
2017/11/22
3.10.17. mēs bijām Tomes zivju audzētavā un uzzinājām, ka tā ir viena no vecākajām Latvijā un tā  darbojas kopš 1929.gada. Tā uzkrājusi milzīgu pieredzi. Turpmāk tā ne tikai audzēs zivju mazuļus valsts upju un ezeru bagātināšanai, bet nodarbosies arī ar praktisko jeb lietišķo zinātni. Lai dalītos zināšanās, veicinātu sadarbību ar zivsaimniekiem un palielinātu zivju apjomus, audzētavā nupat izveidots Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs. Mēs Tomes zivju audzētavā redzējām baseinos lašus, taimiņus, zandartus, sīgas un stores - tūkstošiem mazuļu. Zivis bija no pašām mazākajām līdz lielām zivīm, kuras var jau laist jūrā.  Nemaz nevarējām iedomāties, lai izaudzētu zivis, ka tik daudz darba jāpieliek. Mēs vēl uzzinājām, ka kompetenču mājas izveidē ieguldīti 277 000 eiro no Eiropas Zivsaimniecības fonda. Ierīkotas trīs laboratorijas, darba kabineti un atpūtas telpas. Ierīkotas divas eksperimentālas zivju audzēšanas līnijas dažādiem pētījumiem. Privātie zivkopji varēs celt kvalifikāciju, bet studenti papildināt zināšanas par akvakultūru
7.a klase un klases audzinātāja I.Rozenberga.

Zinātnieku nakts 2017
2017. gada 29. septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā notika Zinātnieku nakts, kuras tēma šoreiz bija inovācijas – „Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”. 11.a skolēni  ar klases audzinātāju Aiju Paškoviču  šogad apmeklēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kur daloties komandās piedalījās dažādās aktivitātēs un kvestā. Skolēni veica uzdevumus par dažādām tēmām: gēnu inženierija no pirmsākumiem līdz mūsdienām, zarnu mikrobioma (mikrofloras) labirinti un pārstāvji, klīniskie pētījumi – no laboratorijas līdz pacientam u.c. Tā bija lieliskā iespēja apskatīt zinātnieku ikdienas darba vidi un iejusties zinātnieka lomā.
10. klases skolēni ar klases audzinātāju Jeļenu Bobrovu apmeklēja:  
1. Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
2. LU Galvēnā ekā. Sajūtu testu
 3. LU Teoloģijas fakultāte
 4. LU Vēstures muzejs. Elektrība un citi zvēri

Notikumi

19.04.2018
notikumi:

Atklātā stunda matemātikā 7.b kl.( Skolotāja A. Grigorjana)

2018/04/04

SIA "Sēklu muss" (radījis veselīgus saldumus bez pievienota cukura un e-vielām) vadīta meistarklase 1.-4.kl.

2018/04/04

Skolēnu sporta spēles. Stafetes un tautas bumba 2.-3.klašu skolēniem.

2018/04/04

Skolu karjeras konsultantu supervīzijas seminārs.

2018/04/04

SIA "Sēklu muss" (radījis veselīgus saldumus bez pievienota cukura un e-vielām) vadīta meistarklase 5.-12.kl.

2018/04/05

Tālākizglītības kursi „Kompetenču pieeja mācību saturā- skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.

2018/04/05

Novada angļu valodas konkurss “Jautrais karuselis” 5.-6.klašu skolēniem.

2018/04/06

Tālākizglītības kursi „Kompetenču pieeja mācību saturā- skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.

2018/04/06

Kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās pamatskolā” (turpinājums)

2018/04/06

No 09.04. līdz 27.04. tematiskās klases vecāku sapulces

2018/04/09

Skolas olimpiāde bioloģijā 7.-8.kl.

2018/04/09

6.a kl. atkarību profilakses ietvaros, O-veselības speciālista vadīta nodarbība.

2018/04/09

Starpnovadu erudīcijas konkurss “Eiropas Savienība. Aktualitātes”.

2018/04/09

Skolotāju darba sanāksme.

2018/04/09

VPD pēctermiņā valsts valoda 3.a, 3.b kl. rakstu daļa,mutvārdu daļa.

2018/04/10

5.c kl. preventīvā darba ietvaros nodarbība par mobingu, vada „O-veselība” lektore Gunita Bogdanova

2018/04/10

Valsts diagnosticējošais darbs fizikā, ķīmijā 11.klasei.

2018/04/10

2.а, 2.с, 3.в, 3.с kl. skolas olimpiāde matemātikā.

2018/04/11

4.a, 4.b kl.skolas olimpiāde dabaszinībās.

2018/04/11

Atklātā stunda 9.a kl latviešu valodā un literatūrā (2.grupa)

2018/04/11

Atklātā stunda dabaszinībās un latviešu valodā 3.b kl.

2018/04/11

5.-9.klasei starpnovadu konkurss для 5-9 классов „IKT&tehnoloģijas”

2018/04/12

VPD pēctermiņā mazākumtautību ( krievu) valoda 3.a kl.

2018/04/12

Atklātā stunda krievu valodā 2.b kl.

2018/04/17

Atklātā integrētā stunda angļu valodā un sportā 5.c klasē.

2018/04/17

AG „Radoši uzdevumi, to nozīme krievu valodas un literatūras stundās skolēnu radošo spēju izkopšanā”.

2018/04/17

Vecāku diena.

2018/04/18

Skolēnu Sporta spēles . Peldēšana 8.-12.klašu skolēniem.

2018/04/18

5.-7.kl. apspriede pie direktora vietnieces par nepietiekamiem mācību sasniegumiem, neattaisnotiem mācību kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu rupjiem pārkāpumiem, piedaloties mācību priekšm

2018/04/18

VPD pēctermiņā mazākumtautību ( krievu) valoda 6.b, 6.c kl.

2018/04/19

Karjeras izglītības ietvaros 10.a, 11.a, 12.a kl. izzinoša ekskursija uz Pļaviņu HES un Aizkraukles durvju ražošanas rūpnīcu.

2018/04/19

OECD PISA - 2018 8.-10.kl. skolēnu testēšana (skolēnu izlase)

2018/04/19

Atklātā stunda krievu valodā 5.c kl.

2018/04/19

Atklātā stunda krievu valodā 5.c kl.

2018/04/19

Pieredzes apmaiņas seminārs novada fizikas skolotājiem. Atklātā stunda fizikā 11.kl.

2018/04/19

1.-4.kl. „Radošuma festivāls”.

2018/04/20

Lielā Talka.

2018/04/21

VPD pēctermiņā matemātika 6.a, 6.b kl.

2018/04/23

9.kl. izzinoša viktorīna „Pāršķirstot Latvijas vēstures lappuses".

2018/04/23

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2018/04/24

Ārpusklases izzinoša viktorīna matemātikā 8.kl.

2018/04/24

Skolēnu Sporta spēles “Pavasara kross” 2.-12.klašu skolēniem.

2018/04/25

Atklātā stunda literatūrā 6.b kl.

2018/04/25

9.kl.vēstures stunda muzejā – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja muzejpegagoģiskās programmas "Gatavošanās eksāmenam" apmeklējums.

2018/04/25

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2018/04/25

AG „ Apmeklēto semināru metodisko materiālu prezentācija”.

2018/04/25

Atklātā stunda matemātikā 1.a kl.

2018/04/26

Ogres novada novadpētniecisko darbu konkurss.

2018/04/26

Pasākums krievu valodas izziņai 5.kl. „Lingvistiskais ekspresis”.

2018/04/26

Atklātā stunda informātikā 11.kl.

2018/04/26

Skolēnu talantu šovs.

2018/04/26

Skolēnu parlamenta prezidenta ievelēšana.

2018/04/27