Aktualitātes
Jaunogres vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.
Karjeras konsultante : Inga Leine
m.t. 29955786

e-pasts ingasik@inbox.lv, vai e-klase
Individuālās konsultācijas vecākiem un skolēniem notiek pirmdienās plkst. 8.00-8.40,  vai arī pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Kas ir karjera?
Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Seminārs “Tavas e - prasmes –karjeras pamats”2018/03/29
        Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. gadā no 19. līdz 23. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Tā Latvijā noris jau 9 reizi.
            Arī Jaunogres vidusskola mērķtiecīgi iesaistījās šajā pasākumā un kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 19.martā organizēja semināru “Tavas e - prasmes – karjeras pamats” 10. un  11.klašu skolēniem  - tiem, kam profesijas izvēles brīdis ir tuvu .  
Skolā viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles Jauniešu garantijas projekta karjeras konsultante Lāsma Cimere. Tika izzinātas jauniešu domas par profesiju izvēli, nepieciešamajām prasmēm. Tika raisīta diskusija par katra karjeras pamatu, sekmējot digitālo prasmju attīstību, sniegta informācija par pieprasītākajām nākotnes profesijām, par izzūdošajām un “tukšajām” profesijām, liekot pārdomāt, vērtēt un analizēt savu nākotnes profesionālo izvēli. Tika nodota arī informācija par Latvijas darba tirgu, e - vides sniegtajām iespējām, par skolēnu vasaras nodarbinātību un pieteikšanos pasākumam e-vidē. Apzināti arī NVA sniegtie pakalpojumi, karjeras konsultanta loma, skaidrotas iespējas CV izveidē tiešsaistē. Jauniešiem sniegta saistoša informācija par personīgā zīmola izveidi dažādos kontos (piemēram, Facebook), ievērojot ētiku un drošību.
Liels paldies NVA Ogres filiāles jauniešu karjeras konsultantei Lāsmai Cimerei par iespēju ierasties Jaunogres vidusskolā un par informatīvi ļoti piesātināto semināru! Skolēni ieguva daudz vērtīgus un karjeras veidošanā noderīgus padomus.
 
Pedagogs karjeras konsultants
Tatjana Potihoņina

Karjeras atbalsta pasākums “Izzini sevi!”
2017/12/10
11. un 12.klašu skolēniem tuvojas skolas absolvēšanas brīdis, bet dauzi skolēni ir neskaidrībā par to, ko darīt tālāk – intereses ir vairākas. Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss, kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
 Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs karjeras konsultants

Karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”
2017/12/15
Cik nav dzirdēts stāstu par puikām, kuri bērnībā spēlējušies ar  mašīnītēm un konstruktoriem, bet pēc tam, dzīves gaitā, kļuvuši par jebko citu, tikai ne par inženieriem. Protams, automašīnas un skrūvēšana ir pirmās asociācijas, kas saistās ar vārdu "inženieris”, taču mašīnbūves inženieris ir tikai viens no daudziem speciālistiem. Realitātē inženieri strādā daudzās jomās: būvniecībā, elektrotehnikā, ķīmijā, biomedicīnā, datortehnoloģijās, arhitektūrā, enerģētikā, pārtikas tehnoloģijās, vides, kokapstrādes, meža u.c. nozarēs.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klašu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un izvērtēt karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, 30.novembrī notika izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam, kurš vēlas kļūt par šīs profesijas pārstāvi, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība tika pievērsta inženiera specialitātei elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji bija sagatavojuši informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā iespējams apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas darbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem tika piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šobrīd pielieto. Skolēni paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī uzzināja, kas ir 3D printeris, aptaustīja to un izmēģināja darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt dažādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdeva daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji dalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem!
 
Tatjana Potihoņina,
Fizikas skolotāja un pedagogs - karjeras konsultants

Jaunogres vidusskola konkursā ODYSSEUS II
2017/11/01
ODYSSEUS II ir starptautisks konkurss par tēmām, kas saistītas ar  kosmosa  izpēti. 
Tas  ir  14  Eiropas institūciju īstenots konkurss programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros. Konkurss ir paredzēts skolēniem un studentiem vecumā no 7 līdz 22 gadiem. Tas norisinās trijos posmos: valsts, reģionālajā un starptautiskajā, visās 24 oficiālajās  Eiropas  Savienības  valstu  valodās.  Konkursa  finālistiem  ir iespēja tikt pie interesantām balvām, tostarp: brauciens uz kosmodromu Franču Gviānā, prakse Eiropas Kosmosa aģentūrā, Tulūzas Cite de’l Espace apmeklējums, datorizēts teleskops, iPad 2 air ar digitālo grāmatu krājumu. Dalība konkursā ir bezmaksas. Sīkāka informācija konkursa vietnē: http://www.odysseus-contest.eu
Pagājušajā mācību gadā kategorijā Pioneers (skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem) konkursā piedalījās mūsu skolas 8.A klases skolniece Marina Kuročkina, kura ļoti interesējas par astronomijas jautājumiem. Viņa patstāvīgi latviešu valodā izveidoja projektu par Eiropas kosmosa aģentūras ieguldījumu ārpus Saules sistēmas planētu meklēšanā un izpētē. Mans uzdevums bija konsultēt, izveidot komandas profilu Odysseus konkursa vietnē angļu valodā un palīdzēt piereģistrēties.  
Tā bija mūsu pirmā pieredze dalībā starptautiskajā konkursā un, lai gan augsto vietu mēs neieguvām,  konkursa organizatori ar vislabākajiem novēlējumiem pasniedza mums personīgus Atzinības sertifikātus, parakstītus Briselē 2017.gada 1.jūlijā.
 
Vēlos izteikt savu prieku un cieņu Marinai un viņas vecākiem par Marinas mērķtiecību un vēlmi pētīt Kosmosu. Pateicoties šīm īpašībām, Marinai izdevās popularizēt savu vārdu un Jaunogres skolas tēlu Eiropas Savienības mērogā.
Novēlēsim Marinai veiksmi  konkursā ODYSSEUS II jaunajā kategorijā Explorers ( skolēni vecumā no 17 līdz 22 gadiem) jaunajā mācību gadā!
Lai panākumi turpinās un sapni piepildās!
 
Tatjana Potihoņina, Jaunogres vidusskolas fizikas skolotāja

Karjeras projekta pasākumi.
2017/11/22
„Sierštelle”. Ogre.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 10. un 11.novembrī Jaunogres vidusskolas 5.a un 4.b klases  skolēni ar klases audzinātajiem  devās ekskursijā uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle".
 Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli"."
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
Sagatavoja 5.a klases audzinātāja Lolita Kuģeniece.
 
Namdaru Darbnīca”. Garkalne.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"pr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietveros 3.novembrī Jaunogres vidusskolas 3.a  klases  skolēni ar klases audzinātāju  apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
3.a klases skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolnieki varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka ta skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
JVSK karjeras konsultante Inga Leine
 
BIOR .Rīga.
„Zinātniski pētnieciskais institūts BIOR un karjeras atbalsta projekts 10.novembrī piedāvāja lielisko  iespēju Jaunogres vidusskolas skolēniem uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Mēs uzzinājām ķīmiķa-analītiķa darba pienākumus un darba vidi. Iepazināmies ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Vārējam novērot kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojat vienkāršu aprīkojumu, ar kuru mēs satiekamies skolas laboratorijās un modernākas ierīces( kuras maksā vairāk par 1000000 Eur) . Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
Andrejs Safonovs JVSK 10.a klases skolnieks.

Karjeras projekts. Tomes zivju audzētava.
2017/11/22
3.10.17. mēs bijām Tomes zivju audzētavā un uzzinājām, ka tā ir viena no vecākajām Latvijā un tā  darbojas kopš 1929.gada. Tā uzkrājusi milzīgu pieredzi. Turpmāk tā ne tikai audzēs zivju mazuļus valsts upju un ezeru bagātināšanai, bet nodarbosies arī ar praktisko jeb lietišķo zinātni. Lai dalītos zināšanās, veicinātu sadarbību ar zivsaimniekiem un palielinātu zivju apjomus, audzētavā nupat izveidots Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs. Mēs Tomes zivju audzētavā redzējām baseinos lašus, taimiņus, zandartus, sīgas un stores - tūkstošiem mazuļu. Zivis bija no pašām mazākajām līdz lielām zivīm, kuras var jau laist jūrā.  Nemaz nevarējām iedomāties, lai izaudzētu zivis, ka tik daudz darba jāpieliek. Mēs vēl uzzinājām, ka kompetenču mājas izveidē ieguldīti 277 000 eiro no Eiropas Zivsaimniecības fonda. Ierīkotas trīs laboratorijas, darba kabineti un atpūtas telpas. Ierīkotas divas eksperimentālas zivju audzēšanas līnijas dažādiem pētījumiem. Privātie zivkopji varēs celt kvalifikāciju, bet studenti papildināt zināšanas par akvakultūru
7.a klase un klases audzinātāja I.Rozenberga.

Zinātnieku nakts 2017
2017. gada 29. septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā notika Zinātnieku nakts, kuras tēma šoreiz bija inovācijas – „Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”. 11.a skolēni  ar klases audzinātāju Aiju Paškoviču  šogad apmeklēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kur daloties komandās piedalījās dažādās aktivitātēs un kvestā. Skolēni veica uzdevumus par dažādām tēmām: gēnu inženierija no pirmsākumiem līdz mūsdienām, zarnu mikrobioma (mikrofloras) labirinti un pārstāvji, klīniskie pētījumi – no laboratorijas līdz pacientam u.c. Tā bija lieliskā iespēja apskatīt zinātnieku ikdienas darba vidi un iejusties zinātnieka lomā.
10. klases skolēni ar klases audzinātāju Jeļenu Bobrovu apmeklēja:  
1. Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
2. LU Galvēnā ekā. Sajūtu testu
 3. LU Teoloģijas fakultāte
 4. LU Vēstures muzejs. Elektrība un citi zvēri
Jaunogres vidusskola
Karjeras atbalsta attīstības projekta īstenošana
2017./18.mācību gadā
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Jaunogres vidusskola aktīvi piedalījās  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā.  Skolā strādā  2 pedagogi karjeras konsultanti Inga Leine un Tatjana Potihoņina, kuri izstrādāja un īstenoja karjeras izglītības plānu. Projekta īstenošana piedalījās visi 596 skolēni no 1.līdz 12.klasei.
Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017./2018. mācību gadā:
 
KAAP „Droša pārtika, veseli dzīvnieki, izpētīta vide”.
10.11.2017. Piedalījās 18 skolēni, 12.klase
Pasākuma ietvaros novadīta ekskursija uz Zinātniski pētnieciskais institūtu BIOR. Tā bija lieliskā  iespēja uzzināt vairāk par pētnieciskā institūta darba virzieniem, piedāvātiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides paraugu un pārtikas produktu analizēšanu. Tajā paša laikā institūtā darbojas veterinārās laboratorijas, kurās pēta dzīvnieku slimības. Skolēni uzzināja par ķīmiķa-analītiķa darba pienākumiem un viņa darba vidi. Iepazinājās ar mikrobiologa-analītiķa darbu un iespējamiem riskiem darba vietā. Novēja, kā strādā ķīmijas un bioloģijas laboranti, izmantojot vienkāršu aprīkojumu, ar kuru skolēni sastopas skolas laboratorijās, un modernākas ierīces (kuras maksā vairāk par 1000000 Euro). Skolēnu atsauksme. Aleksejs:”Es esmu gandarīts, ka bija iespēja apmeklēt BIOR.”
 
KAAP „Būšu inženieris”.
30.11.2017. Piedalījās 25 skolēni, 8.klase.
Lai palīdzētu Jaunogres vidusskolas 8.klasu skolēniem izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, novadīts izbraukuma karjeras atbalsta pasākums “Būšu inženieris!”. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”, ar kuru mūsu skolai ir veiksmīgas sadarbības tradīcijas.
Pasākuma vadītāji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts stāstīja skolēniem par to, kas ir inženieris, kādas rakstura īpašības jābūt cilvēkam, kurš grib kļūt par inženieri, un kādās jomās strādā inženieri.
Īpaša uzmanība bija pievērsta inženieru specialitātēm elektronikas un 3D modelēšanas jomās. Vadītāji sagatavoja informāciju par šo speciālistu darba saturu, par to, kurās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs Latvijā var apgūt šīs specialitātes, un par uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs, kas nodarbojas šajās jomās. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija piedāvātas grupu nodarbības “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”. Pirmajā nodarbībā skolēni varēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to šodien pielieto, paši mēģināja izveidot savas skolas telpisko modeli, izmantojot modernākās tehnoloģijas, kā arī uzzināt, kas ir 3D printeris, aptaustīt to un iemēģināt darbībā. Bet otrajā nodarbībā ar īpašu elektronikas konstruktoru, ar dažādu elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību mācījās spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošajās nodarbībās un uzdod daudz jautājumu. Viss bija interesanti, praktiski un noderīgi! 
Pasākuma noslēgumā vadītāji padalījās ar saviem dzīves stāstiem un novēlēja jauniešiem būt radošiem, zinātkāriem, nebaidīties no izaicinājumiem, jo inženieris ir tas, kurš pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot tā, lai palīdzētu cilvēkiem!
KAAP „Latvija arī var!”.
19.01.2018. Piedalījās 15 skolēni, 10.-12.klases.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursijā  uz uzņēmumu “Hanza Matrix”. Ekskursijas sākumā skolēni noskatijās prezentāciju par uzņēmumu, kurā tika pastāstīti tādi jautājumi, kā uzņēmuma darbība, attīstības vēsture un filiāļu atrašanās vietas. Kā arī tika minēti galvenie produkcijas pircēji un pasūtītāji, tādi kā Skandināvijas valstis un Rietumeiropas valstis. Vērtīgi   bija uzzināt par “Hanza Matrix” strādājošiem speciālistiem un mācību iestādēm, kurās tos apmāca.
Noskatoties prezentāciju, skolēniem tika izsniegts speciāls darba apģērbs, kas atbilst drošības noteikumiem rūpnīcā. Lai labāk varētu dzirdēt uzņēmuma darbinieka stāstīto, katram skolēnam tika izsniegts arī mp3 plejeris un austiņas, kurās skanēja gida balss. Ekskursijas gaitā audzēkņus iepazīstināja ar mikroshēmu platēm un parādīja, kā tiek pielikti visi komponenti. Mēs iepazināmies  ar modernu rūpnīcu, kurā izmato vairākas inovatīvas tehnoloģijas un cilvēks kontrolē robotu izpildītu darbu.
Nobeigumā gribētos pateikt lielu paldies “Hanza Matrix” darbiniekiem par interesanto ekskursiju. Ceru, ka audzēkņi no mūsu skolas  ieinteresējās par nākotnes darbu šajā uzņēmumā, kā arī par iespēju piestrādāt vasaras laikā.
 Bija prieks pārliecināties par, to ka Latvijā arī var ražot modernas tehnoloģiskās  ierīces un veiksmīgi konkurēt pasaules  tirgū.
 
KAAP „Pārtikas ražošana mūsu novadā”.
10.un 11.11.2017., 8.un 11.12.2017.,31.05.2018. Piedalījās kopumā 103 skolēni, 3.-6.klases un 9.klase.
Pasākuma ietvaros novadītas dažas ekskursijas uz Ogres uzņēmumu "Sierštelle". Lūk, ko stāsta bērni pēc ekskursijas:
Maksims: "Man patika vērot, kā ekskursijas vadītāja Ligita gatavo sieru. Man garšoja piparmētru tēja. Patika nobaudīt 8 dažādus sierus, bet visgaršīgākais bija riekstu siers. Man viss patika! Ekskursijas sākumā bija interesanti uzzināt "Policijas akadēmijas" vēsturi, aplūkot šo ēku dažādās fotogrāfijās. "
Arina: "Man viss ļoti patika. Viesu namiņā, kur mūs uzņēma, bija mājīgi un omulīgi. Mums Ligitas kundze tik interesanti stāstīja! Es visiem ļoti iesaku apmeklēt "Sierštelli".
Jana: "Es uzzināju, ka "Sierštelle" gatavo 33 veidu sierus. Bija interesanti vērot, kā mūsu acu priekšā tapa siers, kuru pēc tam mums deva pagaršot. Patika uz siera paciņām līmēt uzlīmes. Man ekskursija ļoti, ļoti patika. Bija super!"
Kirils:" "Sierštelles" siers bija garšīgs un ļoti garšīgas bija paniņas. Es tagad zinu, kā gatavo sieru. Un es zinu, kur jāapgūst siera gatavotāja profesija."
 
KAAP „Namdaru darbnīca”.
3.11.2018. Piedalījās 28 skolēni, 3.klase.
Pasākuma ietvaros apmeklēja  Garkalnes novada „Namdaru darbnīcu”.
Skolēni izbaudīja aktīvu un izziņas bagātu programmu sakoptā lauku sētā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros bērniem bija dota iespēja ne tikai teorētiski iepazīties ar namdara darbu, bet praktiski pastrādāt ar seniem darba rīkiem   pieredzējuša galdnieka vadība. Skolēni varēja iepazīt Latvijā augošo koku koksni, aptaustīt to un pat sadzirdēt ka tā skan.  Pārsteidza „Namdaru  darbnīcas” saimnieku  spēja  ieinteresēt skolēnus, vadīt izzinošas aktivitātes, pasniegt informāciju par profesiju interaktīva formā.
 
KAAP „Izzini sevi!”.
28.11.2017. Piedalījās 48 skolēni, 10.-12.klases.
Lai palīdzētu skolēniem objektīvi izvērtēt savas stiprās un vājās puses, pieņemt lēmumu par topošajām studijām  un izvērtēt savu nākotnes profesiju,  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.novembrī Jaunogres vidusskolā notika pasākums vidusskolēniem “Izzini sevi”.
Pasākumu vadīja diplomēta karjeras konsultante Jolanta Priede. Saskaņā ar projekta prasībām, speciālista atlasei tika organizēts konkurss , kurā piedalījās trīs kandidāti, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus karjeras konsultāciju jomā.
Lai sasniegtu pasākuma mērķus un realizētu individuālo pieeju, skolēni tika sadalīti trīs grupās. Pirms pasākuma skolēniem bija jāizpilda mājas darbs –divi testi “Pašnoteicējs jauniešiem” un “Interešu tests”.
Grupu konsultāciju laikā karjeras konsultante Jolanta Priede laipni palīdzēja katram skolēnam analizēt testa rezultātus, palūkoties un sevi no malas un pašam apjaust, ko un kā viņš dara, lai nonāktu līdz nākotnes profesijas izvēlei.
Nepiespiestā atmosfērā  un savstarpējā dialogā skolēniem bija iespēja sakārtot savas domas, uzdot jautājumus karjeras konsultantam un pašiem atbildēt uz daudziem sev svarīgiem jautājumiem, kā arī pārdomāt pirmos soļus savu mērķu realizēšanā (“gribu, varu, vajag” apzināšanās) .
                Draudzīgā sarunā tika sniegti konkrēti padomi turpmākajā karjeras izvēles procesā, sniegta lietderīga informācija par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, pievērsta uzmanība sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem profesiju izvēlē, izskanēja  iedvesmojoši pieredzes stāsti, kuri motivē skolēnus uzdrīkstēties un nebaidīties, ticēt saviem mērķiem un darīt visu, lai tos sasniegtu.
Mūsu skolēni ar lielu interesi piedalījās karjeras konsultācijās un pasākuma beigās daudzi ļoti pozitīvi novērtēja iegūto informāciju un nodarbības kvalitāti. Daudz labu vārdu tika teiks Jolantai Priedei par sirsnīgumu un laipnību  - viņa ļauj atvērties un justies ērti ikvienam, tādējādi sekmējot sevis izzināšanu un nonākšanu pie mērķa.
Arī pati karjeras konsultante Jolanta Priede, kurai ir liela pieredze skolēnu un studentu karjeras konsultācijās grupās un individuāli, ļoti augstu novērtēja mūsu skolēnu attieksmi un darbu pasākumā: “ Bija patiess gandarījums darboties ar Jaunogres vidusskolas jauniešiem. Jaunieši ieinteresēti līdzdarbojās nodarbībā par savas nākotnes profesijas izvēli. No vidusskolēniem staroja briedums un izteikta spēja loģiski spriest. Jaunieši demonstrēja arī izcilas latviešu valodas zināšanas. Grupu konsultācijas paskrēja nemanot, jo strādāt ar tik motivētiem jauniešiem bija tīrā bauda, redzu arī sava darba nozīmi un pievienoto vērtību. Ticu, ka šos jauniešus sagaida veiksmīga nākotne”.
Vēlos piebilst, ka viss slēpjas mūsos pašos, nepieciešams tikai laiks, vēlme un vide, lai ar to nodarbotos, un šīs konsultācijas to sniedz! Šīs konsultācijas iesaku apmeklēt visiem skolēniem un vecākiem, kuri vēlas sevi izzināt un iegūt pozitīvu emociju lādiņu!
 
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
12.04.2018. Piedalījās 23 skolēni, 7.klase.
Pasākuma ietvaros bija novadīta ekskursija uz Rāmkalni, kur skolēni bija sadalīti divās grupās. Katru grupu gaidīja divi lieliskie piedzīvojumi.
1. Jauno pavāru meistarklase. Vai gribi piemērīt pavāra cepuri?  Mūs iemācīja  cept saldo āboļīti un  garšīgo picu. Visu, ko mēs gatavojām, mēs apēdām pusdienā.
2. Ekskursija Rāmkalnu sukāžu ražotnē. Vai gribi ieskatīties aiz durvīm, kur top izslavētās Rāmkalnu sukādes, pastilas un sīrupi? Tas ir iespaidīgi.
Mūs ieveda rūpnīcā, lika uzvilkt aizsargtērpus un tad gides pavadībā izvadāja pa rūpnīcu. Mēs redzējām gan lielās saldētavas, kurās ir līdz pat -18 grādu auksts, gan cepeškrāsnis, kurās žāvē ogas, gan telpas, kurās no ogu masas gatavo garšīgas pastilas. Mēs paši arī varējām pagaršot cidoniju, rabarberu, upeņu, dzērveņu, ķirbju sukādes un piedalīties pastilu gatavošanā. Dažiem tas izdevās lieliski, bet citiem ne visai, tomēr beigās visi bijām apmierināti ar savu darbu.

Noslēgumā mums bija iespēja degustēt produkciju. "Rāmkalnos" tiek gatavotas sukādes, pastilas, sīrupi, šokolādes tāfelītes, limonādes un citi produkti. Šeit ir arī atsevišķa BIO produktu ražošanas līnija, kam tiem izmantota cita aparatūra un citas, daudz veselīgākas izejvielas. Ražotne gada laikā nodrošina 50-70 darba vietas un eksportē savu produkciju pat uz Norvēģiju  un Japānu. "Rāmkalnu" slavenākais produkts - izcilās cidoniju sukādes.
 
KAAP „Kā rodas gardumi?”.
16.05.2018. Piedalījās 38 skolēni, 5.,8.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Lāči” lai iepazīstināt skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotnē un izglītības iespējām pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem, dažādu profesiju darba saturu. Praktiska  nodarbība „Maizes cepšana”. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā, nepieciešama izglitība.
  Interaktīva prezentācija par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām;
    Ceptuves apskate gida pavadībā;
    Iepazīšanās ar maizes cepšanas procesu  un cepēju darbarīkiem;
    Klases maizes klaipiņa cepšana;
  Īpašu rudzu cepumu veidošana;
  Maizes degustācija;  
  Kopīga kliņģera cepšana. 
KAAP Ekskursijā uz Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018"
23.02.2018. Piedalījās 43 skolēni, 9.-12.klases.
Izstādē skolēni uzzināja par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, kā arī par aktuālām 2018./2019. mācību gada programmām, valodu kursiem. Lai iegūtu informāciju, skolēniem bija iespēja izjautāt studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām. Tie, kas vēlējās studēt ārzemēs, izstādē varēja konsultēties par izglītības iespējām ārvalstīs. 
 Skolēniem bija iespēja arī praktiski izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu profesiju pārstāvjiem. Izstādes laikā notika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un dažādas citas aktivitātes. 
Skolēnu vairums, aptuveni 70 %,  izstādes apmeklējumu novērtējuši kā lietderīgu. Kā pozitīvas atziņas tika minēts, ka uzzināja, ka ir plaša izvēle, ka varēja daudz ko redzēt un jaunu uzzināt par tālākām mācību un studiju iespējām, ka atrada skolu, uz kuru doties pēc 9.klases beigšanas. Kā negatīvie komentāri tika minēts, ka bija troksnis un pārāk daudz cilvēku, lai varētu ko pajautāt vai noskaidrot sev interesējošo, kā arī nebija skolas, kura interesētu un kurā tiek apgūta vēlamā profesija. Daži bija jau sev interesējošo uzzinājuši vai nu karjeras dienās vai arī iecerētās skolas atvērto durvju dienā.
12.klašu skolēni izstādes lietderīgumu komentējuši, minot, ka ir jau izvēlējušies, par ko mācīties, bet tomēr vēl uzzinājuši ko jaunu, precizējuši vēlamo pie konkrētās fakultātes stenda. Kā ļoti pozitīvu vairāki skolēni atzinuši to, ka bija iespēja uzdot jautājumus konkrētas fakultātes pārstāvjiem gan par studiju saturu un procesu, gan par iestāšanās nosacījumiem.
Kopumā šajā karjeras atbalsta pasākumā varēja salīdzināt dažādas iespējas, piedāvājumus, līdzīgas specialitātes dažādās skolās, izvērtējot un pieņemot lēmumu par turpmākās izglītības iespējām pēc 9. vai 12.klases beigšanas.
 
KAAP „Kādas profesijas nepieciešamas dārzeņu pārstrādāšanas rūpnīcā?”.
9.03.2018. Piedalījās 34 skolēni, 6.,7.klases.
Pasākuma ietvaros notika ekskursija  uz uzņēmumu „Ādažu čipsi” lai iepazīstinātu skolēnus ar pārtikas produktu ražošanas procesu.  Uzzināt par profesijām pārtikas ražotne un izglītības iespējam pārtikas tehnoloģiju nozares speciālistiem. Iepazīties ar darba apstākļiem un etapiem dārzeņu pārstrādē. Programmā:
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturiskajām vērtībām, uzņēmuma darbības profili šodien un rīt.
Vietējais un eksporta tirgus.
Jauno produktu izstrādes analīze un to izstrāde atbilstoši patērētāja prasībām.
Dialogs ar uzņēmuma darbiniekiem – jauno produktu izstrādes speciālists, kvalitātes speciālists, agroservisa vadītājs. Konkrēto jomu pārstāvji sniegs ieskatu sava amata specifikā un raksturojumā.
Noliktavas apmeklējums. Dārzeņu glabāšanas apstākļi, kartupeļu šķirnes, selekcija, nepieciešamās specialitātes.
Praktiska darbnīca „No izejvielas līdz produktam”.
Virtuālais ceļojums „Ražošanas process un ražotnes speciālisti”.    
 
KAAP „Ēnu dienas”
14.02.2018. Piedalījās 30 skolēni, 9.-12.klases.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Arī Jaunogres vidusskolas izglītojamie bija aktīvi ēnotāji. Skolēni bija drosmīgi un bija izvēlējušies ēnot dažādu profesiju pārstāvjus dažādās iestādēs un uzņēmumos : Rīgas psihiatriska klīnika, O-veselība (Ogre), Ogres valsts ģimnāzija (Mājturības skolotājs), „Vasabi Sushi” (pavārs), Individuālie uzņēmumi (kosmetologs, datoru speciālists, grāmatvedis), mācību centrs „Riman”, Valsts policija Ogres iecirknis, Ogres sociālais dienests (psihologs), Neatliekamas medicīniskas palīdzības dienests, Ogres tehnikums (ēdināšanas speciālists), Frizētava Ogrē,  Nacionālais rehabilitācijas centrs (fizioterapeits), 2.Rīgas slimnīca (ķirurgs), Modes aģentūra (modes dizainers), Rīgas Krievu teātris (režisors, aktieris), Ogres dzīvnieku patversme (veterinārārsts).
 
KAAP „Kā strādā inženieri?”.
23.03.2018. Piedalījās 168 skolēni, 1.-4.klases.
Šī diena skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, jo katra klase, kopā ar Mazās Brīnumzemes meistariem, kārtīgi izpētīja miniatūrus vilcienus, auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši darbojās 3D maketu būves darbnīcā.
Meistari iepazīstināja skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.
Lūk šādas atsauksmes saņemam no skolēniem: „Bija ļoti interesanti! Man patika skatīties video par vislielāko dzelzceļa maketu! Mums rādīja gatavus dzelzceļa un lielas mājas maketus, un detaļas, ar kuram tās veido. Mums stāstīja par dažādām profesijām. Man patika veidot pašam savu maketu!”
Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai ar savu bērnu pārrunātu viņa izveidoto nākotnes pasauli un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar inženierzinātņu jomu.
Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!
 
KAAP "Latvijai vajadzīgi mehāniķi un tehniķi!"
25.05.2018. Piedalījās 23 skolēni, 4.klase.
Praktiskās nodarbības karjeras atbalstam ar mērķi iepazīt mehāniķu un tehniķu profesijas, izglītības iespējas ar specifiku metālapstrādē, kokapstrādē un mašīnbūvē. Pasākumu īstenoja interešu izglītības centrs “Lielvārdi”. Pasākuma programmā;
Lekcija par vienkāršajiem mehānismiem un to izmantošanu.
Praktiska darbība   ar vienkāršajiem mehānismiem  un to pielietojums tehnikā.
Zobratu veidi, to pielietojums tehnikā un ražošanas procesos.
Profesijas saistītas ar  vienkāršajiem mehānismiem( mehāniķis, tehniķis, inženieris, atslēdznieks, tehnologs un t.t.)
Mācību iestādes, kur var iegūt nepieciešamo izglītību.
Praktiska nodarbība. Izveidot mašīnas ar zobratu un izmēģināt tos efektivitāti.
Pārrunās „ Vai   ir vērts kļūt pār mehāniķi?”Visi novadītie pasākumi, protams, bija ļoti interesanti, lietderīgi no izzināšanas viedokļa, jo ļāva pamanīt profesijas, kas ikdienā šķiet nemanāmas. Arī tika pārrunātas  cilvēka pašrealizācijas iespējas izzinātajās profesijās. Pēc skolēnu atsauksmēm, pasākumi sniedz atklāsmi par to cik neparasti daudzas profesijas mums atrodas apkārt ikdienas, un kā tās mijiedarbojās un cik ļoti tās ir nepieciešamas cilvēku dzīvē. Šie pasākumi palīdzēs skolēniem veidot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Uz nākamo, 2018./19.mācību gadu, KAA plānotājos pasākumos lielāko uzmanību pievērst 9.klašu un vidusskolas skolēnu iepazīstināšanai ar profesionālo un augstskolu studiju vidi, iespējām un piedāvājumiem, apmeklējot mācību iestādes, ka arī  turpināt organizēt ekskursijas ar meistarklasēm un darbnīcām uz dažāda mēroga ražotnēm un uzņēmumiem.
Pedagoģi karjeras konsultanti  Tatjana Potihoņina un Inga Leine.

Mācību ekskursija SIA „Rīgas Meži”

Atradot informāciju, ka SIA ”Rīgas Meži” rīko bezmaksas  mācību ekskursijas pa uzņēmumam piederošajām meža platībām, ražošanas teritorijām un telpām Ogre, Jaunogres vidusskolas 4.klases vecāki uzreiz rezervēja 2 ekskursijas oktobra vidu,  lai vairotu  skolēnu izpratni par dažādo meža nozīmi, mācītu saudzīgu attieksmi pret dabu un rosināt zinātkāri.
Ar laika apstākļiem skolēniem un skolotājiem paveicas. Diena izdevās brīnišķīga. 
Mācību ekskursijas  sākumpunkts atrodas Ogre, Kranciema ielā 3. Šeit notika teorētiska nodarbība, kurā laikā skolēni uzzināja daudz pār mežu un meža darbiniekiem, to pienākumiem un darba specifiku.
Tālāk skolēni devas ekskursijā pa četrām ekskursijas stacijām, kurās bija iespēja praktiski darboties, uzzināt jaunumus, demonstrēt savas zināšanas un prasmes, ieturēt maltīti svaiga dabā, iepazīt kokaudzētavas un zāģētavas darba procesus, pielaikot darba apģērbu un iejusties darbinieku lomā.
Kopējais ekskursijas laiks aizņēma apmēram 4 stundas.
Šo ekskursiju var ieteikt, arī karjeras izglītības ietveros, lai iepazīstinātu ar mežu saistītam profesijām.
Skolēni, vecāki un skolotāji izsaka pateicību SIA ”Rīgas Meži” uzņēmuma vadībai, zāģētavas un kokaudzētavas „Norupe” vadībai, un personīgi SIA „Rīgas Meži” projektu vadītājai Laurai Sišānei.

Notikumi

20.11.2018
notikumi:

No 01.11. līdz 30.11. CSDD konkurss 6.-8. klasēm „Gribu būt mobils”, 1.posms (Atb.J.Bobrova)

2018/11/01

No 01.11. līdz 30.11. 3.-4.kl., 6.-7.kl., 10.-11.klašu skolēnu anketēšana par sociālo un veselības aprūpi skolā.( Atb. I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova, kl.audz.)

2018/11/01

• No 05.11. līdz 30.11. Skolēnu radošu darbu izstāde “Latvijai - 100!” 1.stāva zālē ( Atb.A.Paškoviča)

2018/11/01

• No 05.11. līdz 30.11. Izstāde skolas stāvos, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai

2018/11/01

4.c kl., „Vietas izjūta”, pasākums, veltīts LR 100.gadadienai.

2018/11/01

RD skolēniem „Latvijai – 100” rotājumu – svētku dekoru izgatavošanas darbnīca

2018/11/01

3.b un 3.c klases ekskursija uz maiznīcu „Lāči” (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2018/11/02

1.a, 1.b, 2.b kl. „Zelmas maiznīcas” darbnīca- prezentācija (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2018/11/02

6.c un 9.a klases ekskursija uz Mencendorfa namu un Latvijas Fotogrāfijas muzeju (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2018/11/02

Ogres novada pašvaldības balvas “Gada Skolotājs” pasniegšanas ceremonija.

2018/11/02

10.-12.kl. karjeras izglītības ietvaros nodarbība "Karjera un atbildība", vada psihologs un teologs Aleksis Daume

2018/11/05

2.a, 3.a, 4.c kl. „Zelmanes maiznīcas” darbnīca - prezentācija „Zelmanes maiznīcas” (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2018/11/05

Skolēnu parlamenta darba sēde

2018/11/05

5.-12. klasēs fotokampaņa.

2018/11/06

Preventīvā nodarbība atkarību novēršanas profilaksē 7.c klases skolēniem „Smēķēšana – stilīgums vai atkarība”.

2018/11/07

1.- 4. klasēs fotokampaņa.

2018/11/07

Ogres novada skolēnu stafetes, tautas bumba 4.-5.klasei.

2018/11/07

9.-12.kl. skolas olimpiāde bioloģijā.

2018/11/07

Skolas padomes darba sēde.

2018/11/07

4.b kl. sagaidot LR 100.gadadienu muzejpedagoģiskā programma Ogres Vēstures un mākslas muzejā „ Patriotisko rotu darbnīca”

2018/11/07

Praktiskā nodarbība 6.b klases skolēniem „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/11/08

Rudens svētku pasākums 3. - 4. kl.

2018/11/08

Praktiskā nodarbība 7.c klases skolēniem „Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana”.

2018/11/08

Izglītības ESF projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai „PuMPuRS.lv” semināra nodarbība v i s i e m skolas p e d a g o g i e m.

2018/11/08

Vecāku diena.

2018/11/08

Preventīvā nodarbība atkarību novēršanas profilaksē 7.b klases skolēniem „Smēķēšana – stilīgums vai atkarība”

2018/11/09

3.c kl. atklātā stunda matemātikā

2018/11/09

5.-12. kl. sporta konkurss „ Visstiprākais puisis - 2018”, veltīts Lāčplēša dienai.

2018/11/09

Krievu Jaunatnes teātra „ Inspira” izrāde „Pozīcija. Brodskis”. Labdarības pasākumā iegūtie līdzekļi tiks pārskaitīti Jaunogres vsk. absolventes Janas Travkinas ārstēšanai.

2018/11/09

9.b kl. Jaunatnes teātra "Brīvo Aktieru Sabiedrība"apmeklējums (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2018/11/09

Rudens svētku pasākums 1. - 2. kl.

2018/11/09

5.kl. erudīcijas konkurss „Ko tu zini par Latviju?”, veltīts Latvijas simtgadei.

2018/11/12

Foto izstādes atklāšana „Latvijai - 100” (skolēnu un vecāku darbi).

2018/11/12

5а., 7.с, 10.a kl. Ogres Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona apmeklējums.

2018/11/12

• No 12.11. līdz 23.11. starptautiskais informātikas konkurss 5.-12. kl. skolēniem „Bebrs -2018” (Atb.J.Bobrova)

2018/11/12

4.a kl. sagaidot LR 100.gadadienu muzejpedagoģiskā programma Ogres Vēstures un mākslas muzejā „ Patriotisko rotu darbnīca”

2018/11/13

6.kl. kvesta spēle, veltīta Latvijas simtgadei.

2018/11/13

1.-4. kl.svinīgais pasākums ,,Latvijas Sprīdīša laimīgā zeme'', veltīts LR proklamēšanas 100. gadadienai.

2018/11/14

11.kl. karjeras izglītības ietvaros „Izzini sevi, izvēlies profesiju pareizi” , vada karjeras konsultants Mārtiņš Geida.

2018/11/14

5.-6. kl.svinīgais pasākums „Latvijas 100 ceļi ”, veltīts LR proklamēšanas 100. gadadienai.

2018/11/14

4.a un 4.b kl. tematiskais pasākums, veltīts Lāčplēša dienai.

2018/11/15

9.-12.kl. RD „Svētku tortes izgatavošana, kā veltījums valsts simtgadei”.

2018/11/15

9. – 12. kl. svinīgais pasākums „Es esmu Latvija”, veltīts LR proklamēšanas 100.gadadienai.

2018/11/16

Preventīvā nodarbība 1.b klases skolēniem „Personīgās higiēnas noteikumi”

2018/11/16

9.-12.kl. ASV Armijas orķestra koncertlekcija.

2018/11/20

9. kl. karjeras izglītības ietvaros „Dzīves un karjeras mērķu izvēle" , vada karjeras konsultants Mārtiņš Geida.

2018/11/21

9.-12. kl intelektuālā spēle „ Kas? Kur? Kad?”

2018/11/21

4.a kl. atklātā stunda ( 2.un 3.st.) vizuālajā mākslā.

2018/11/22

Latviešu valodas ( mazākumtaut.izglītības programmu) valsts 35.olimpiāde 2.kārta

2018/11/22

Praktiskā nodarbība 2.a klases skolēniem „Skolēnu saskarsmes iemaņu pilnveidošana”

2018/11/22

12.a kl. filmas „Tēvs Nakts" apmeklējums, programmas „Latvijas filmas – Latvijas simtgadei” ietvaros.

2018/11/22

6.c un 9.a kl. ekskursija uz Daugavpili (pilsētas vēstures izzināšana) (Karjeras izglītības projekta ietvaros)

2018/11/23

Preventīvā nodarbība 1.a klases skolēniem „Personīgās higiēnas noteikumi”.

2018/11/23

5.-6.kl.skolēnu dalība Rīgas 40.vsk. LAT-2 olimpiādē

2018/11/24

Preventīvā nodarbība atkarību novēršanas profilaksē 7.a klases skolēniem „Smēķēšana – stilīgums vai atkarība”.

2018/11/26