Noderīgas saites
Noderīgas saites
Izglītība Latvijā
www.niid.lv
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv
LR Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, informācija par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos.
www.e-skola.lv
Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.
www.visc.gov.lv
Centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējās izglītības saturs.
www.fonds.rtu.lv
www.fonds.lv

www.vitolufonds.lv
Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
Karjeras informācija
www.nva.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra.
www.lm.gov.lv
LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
www.prakse.lv
Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
www.profesijupasaule.lv
Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.
www.nacstudet.lv
Studiju programmas izvēles tests.
www.europass.lv
Eiropas standarti CV izveidei.
www.jaunatne.gov.lv
http://europa.eu/youth
Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
www.virtualaprakse.lv
Portāls uzņēmumu iepazīšanai.
www.cv.lv 
www.cvmarket.lv
www.cvor.lv
www.workingday.lv
www.mansdarbs.lv
www.e-darbs.lv
www.jobs.lv

Portāli darba meklētājiem Latvijā.
www.eurojobs.com
www.eurobrussels.com
http://www.praxisnetwork.eu/

Portāli darba meklētājiem Eiropā.
www.am.gov.lv/lv
LR Ārlietu ministrija. Slejas «Ārpolitika» sadaļā «Eiropas Savienība» informācija par darbu un stažēšanos Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Komisijas (EK) vēlēšanu novērošanas misijās.
Noderīgi informācijas avoti
www.aic.lv
Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju diplomu atzīšana Latvijā.
www.viaa.gov.lv
Sadaļā «Euroguidance» informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam. Starptautiskā pieredze un sadarbības iespējas. Sadaļā «Eurydice» apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.
www.dreamfoundation.eu
Pārbaudi vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
www.euroguidance.net
Eiropas karjeras attīstības atbalsta ekspertu tīkls «Guidenet». Informācijas politikas plānotājiem, karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem.
www.ec.europa.eu/education
Mūžizglītība un mobilitātes ES: politika, izglītība un apmācības, programmas, ziņojumi un pētījumi.
www.refernet.lv
Eiropas valstu profesionālā izglītības sistēma, politika, pētījumi un prakse.
www.oecd.org
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika un indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.
www.cedefop.europa.eu
Eiropas Profesionālās izglītības centrs, Profesionālās izglītības un apmācību sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.
www.etwinning.lv
Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
www.career-guide.eu
Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.
www.etf.europa.eu
Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas.
www.planet-beruf.de
Vācijas Federatīvās Republikas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.
www.learndirect.co.uk
E-padomi un e-mācības.
www.balticcouncil.org
Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
www.educationusa.lv
Studiju iespējas ASV.
www.studyinaustralia.gov.au
Studiju iespējas Austrālijā.
www.edu.ru
Studiju iespējas Krievijā.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.bachelorsportal.eu
Bakalaura studijas Eiropā.
www.mastersportal.eu
Maģistrantūras studijas Eiropā.
www.phdportal.eu
Doktorantūras studijas Eiropā.
www.shortcoursesportal.eu
Kursi Eiropā.
www.scholarshipportal.eu
Stipendiju programmas Eiropā.
www.ergoeducation.com
Kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
www.intstudy.com
Studiju iespējas dažādās valstīs, informācija par augstskolām un padomi.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.language-learning.net
Valodu kursu datu bāze svešvalodu skolotājiem un studentiem (88 valodas).
www.afs.lv
www.yfu.lv

Skolēnu apmaiņas programmas
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs.
Resurss : www.viaa.gov.lv/euroguidance
Uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

Notikumi

23.10.2019
notikumi:

6.a un 6.b klases ekskursija uz Melngalvju namu. ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/01

Nodarbība 9.b kl. I gr. „Mediji un ētiskās vērtības” projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt kopā. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts” ietvaros.

2019/10/01

Skolēnu parlamenta sēde.

2019/10/01

Novada mēroga sacīkstes futbolā 8.-9. klasei un 10.-12.klasei (B:A)

2019/10/02

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2019/10/03

9.a, 9.b, 11., 12. kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/03

AG „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē.”

2019/10/03

Skolotāju diena. Pašpārvaldes diena.

2019/10/04

6.a, 6.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

1.kl. skolēniem pasākums „Skolas uzvedības likumi”

2019/10/07

Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 3.a kl. (skolotāja A.Onukrāne)

2019/10/07

3.a, 3.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

Vecāku diena.

2019/10/08

Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

2019/10/09

Novada krosa stafetes 2.-12.klasei.

2019/10/09

5.klašu izglītojamo iesvētības svētki.

2019/10/09

Vecāku skolas kopsapulce 3.,6., 9.,11., 12.klašu skolēnu vecākiem „Instruēšana par VPD”.

2019/10/09

Bibliotekārais pasākums 5.- 6. klašu skolēniem „Lasāmkoks”.

2019/10/10

Skolas Padomes darba sēde

2019/10/10

Atklātā stunda matemātikā 7.b kl. (S. Lazareva)

2019/10/11

Projekta „Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā” nodarbības 10.-12.klašu skolēnu grupai.

2019/10/12

Administrācijas un atbalsta personāla vadīta nodarbība par drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 8. - 9.kl. izglītojamajiem.

2019/10/14

Karjeras izglītības ietvaros 8.-12.kl.skolēniem un interesentiem „Karjeras iespējas medicīnā", tikšanās ar Jaunogres vidusskolas un RSU absolventi M. Roddati un LU Rīgas 1. medicīnas koledžas s

2019/10/15

Skolas olimpiāde angļu valodā 7-8.kl.

2019/10/15

RD skolēniem un skolotājiem „ZPD struktūra un plānojums”.

2019/10/15

8.a, 8.b kl. ekskursija uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/16

Lieliskā Balva- 2019

2019/10/16

Atklātā stunda bioloģijā 8.c kl. (A. Roddate)

2019/10/17

Sākumskolas skolēniem Moldovas teātra izrādes „Smaragda pilsētas burvis” apmeklējums.

2019/10/17

10.klašu skolēnu iesvētības svētki.

2019/10/17

5. - 12. kl. atpūtas vakars

2019/10/17

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā. Tēma: Valsts pārbaudes darbu norises kārtība 2019./2020.mācību gadā.

2019/10/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs

2019/10/22

Seminārs izglītības iestāžu logopēdiem.

2019/10/22

Latvijas Okupācijas muzeja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa.”

2019/10/22

RD „Praktiskā nodarbība skolotājiem, izmantojot art-terapijas metodi”.

2019/10/23

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

2019/10/24

Svešvalodu un sociālo zinātņu MA darba sēde.

2019/10/24

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.

2019/10/29