Skolas parlamenta sastāvs
Iļja Klepče (12. klase)

Skolēnu parlamenta prezidents
Aleksandra Ostrovska (12.klase)

Prezidenta vietnieks
Veronika Pokatova (12. klase) un Viktorija Ivanova (10.klase)

Izglītības ministrija
Veronika Lomakova (10. klase) un Beatrise Karaseva (12. klase)

Kultūras ministrija
Aleksandra Ladnova (9.a klase) un Ņikita Žiguļins (10.klase)

Sporta ministrija
Dana Baltuško (12.klase) un Anna Sokolova (12.klase)

Informācijas un sabiedrīsko attiecību ministrija
Anastasija Minalto (12. klase) un Valērija Lučija Ignatjeva (12. klase)

Iekšlietu ministrija
Parlamenta darba plāns
lejupielādēt plānu

Notikumi

20.09.2018
notikumi:

No 03.09. līdz 30.09. septembris – izglītojamo drošības mēnesis.

2018/09/03

No 04.09. līdz 30.09. 1.,5.,10.kl.izglītojamo adaptācijas mēnesis

2018/09/03

No 04.09. līdz 14.09. Metodiskās komisijas obligātās darba dokumentācijas iekārtošana 2018./2019.m.g.

2018/09/03

2018.gada Zinību diena

2018/09/03

Klases audzinātāja diena

2018/09/04

Sporta diena 1.- 8.kl.

2018/09/05

Latvijas valsts simtgades ietvaros Ogres novada pašvelības organizēts patriotiskais pārgājiens 9.-12.kl. „Juglas kaujas pieminot”

2018/09/05

Projekta “Latvijas skolas somas” atklāšanas pasākums. (Rīgā, Arēnā Rīga)

2018/09/06

12.a kl. Latvijas valsts simtgades ietvaros Dzejas dienām veltīts festivāls „ Urban Poetry-2018”

2018/09/08

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2018/09/11

Konference skolu bibliotekāriem „21.gs. bibliotēka”. (Rīga, LNB)

2018/09/12

3.- 4.kl. izglītojošs pasākums „Meža zinības” (Ogres Zilo kalnu dabas parkā)

2018/09/14

RD „ZPD plānošana un vadīšana”

2018/09/25

Atbalsta komisijas darba sēde „Adaptācijas perioda izvērtējums 1. un 5. klasēs”

2018/09/26

1.klašu skolēnu iesvētību svētki.

2018/09/27

12.a kl. Zinātnieku nakts „Zinātne Latvijai”- Latvijas valsts simtgades ietvaros.

2018/09/28