Inovatīvās pieredzes skolu projekts
Inovatīvās pieredzes skolu projekts
Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.
Ogres novadā šāda pilotskola ir Ogres Valsts ģimnāzija, kas nu jau otro mācību gadu  strādā kopā ar vēl citām Ogres novada skolām (Jaunogres vidusskolu, Madlienas vidusskolu, Ogresgala pamatskolu un Suntažu vidusskolu), lai sniegtu profesionālu atbalstu skolu izaugsmē, ieviešot pārmaiņas. Skolotāji vada, vēro un analizē eksakto mācību priekšmetu stundas, dalās pieredzē par projekta „Dabaszinātnes un matemātika” materiālu izmantošanu savās stundās. Tādējādi skolotāji pilnveido savu profesionalitāti, esot reālā klases situācijā un analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem.
Inovatīvās pieredzes skolas pulcējas vienkopus, lai profesionāli sadarbotos, savstarpēji apmainītos ar inovatīvu pieredzi mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, skolēnu intereses veicināšanā par eksaktajām zinātnēm u.c. Iegūtās prasmes un zināšanas Inovatīvās pieredzes skolu skolotāji izmanto tālāk, radot pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā, katrā klasē.

Notikumi

15.02.2019
notikumi:

Novada matemātikas olimpiāde 9.-12.klasei

2019/02/01

5.b kl. viktorīna pēc A.Lindgrēnas grāmatas motīviem „ Emīla nedarbi”

2019/02/01

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

2019/02/01

9.-11.kl. skolēniem lektorijs par ZPD izstrādes noteikumiem.

2019/02/04

5.a kl. atklātā stunda literatūrā.

2019/02/04

7.kl. jauno matemātiķu konkurss.

2019/02/04

10.a kl. integrētā atklātā stunda matemātikā un ķīmijā.

2019/02/05

Novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2019/02/05

6. a kl. atklātā stunda pasaules vēsturē.

2019/02/05

Sākumskolas skolotāju MA darba sēde par jaunajiem kompetencēs balstītiem tematiskajam plāniem sākumskolā.

2019/02/05

Matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” ( 3.kārta)

2019/02/06

Volejbols 8.-9.klašu zēniem, meitenēm

2019/02/06

Nodarbības „Laika menedžments” skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2019/02/06

12.a kl. bibliotekāra stunda „Izcilu cilvēku dzīves stāsti”.

2019/02/07

7.b kl. atklātā stunda latviešu valodā.

2019/02/07

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/02/07

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā sapulce.

2019/02/07

5.-12.kl. skolas olimpiāde mazākumtautību (krievu) valodā.

2019/02/08

1.a kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.

2019/02/08

8.b un 10. kl. M. Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums.

2019/02/10

No 11.02. līdz 15.02. 1.klašu skolēniem brīvlaiks.

2019/02/11

Apvienotā MA darba sēde par kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu

2019/02/11

5.a, 5.b, 6.a, 6.c,7.b, 8.a kl. sveču liešanas darbnīca (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/11

1-6.kl. laboratoriums "Visi grib inžienieri! ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/02/11

Karjeras izglītības projekta ietvaros 8.a un 8.b kl. „ RIMAN” Mācību centra meistardarbnīcu apmeklējums.

2019/02/12

2.a, 2.b, 3.a, 6.a, 6.c, 7.a kl. radoša darbnīca „Saldējuma meistars” (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/12

Nodarbība 2.b klases skolēniem „Veselīgs uzturs”.

2019/02/12

7.kl. radoša darbnīca "Kā kļūt par speciālistu inženierzinātņu nozarē?"

2019/02/12

5.kl. un 5.b kl. ekskursija uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas „Ar zvanu skaņām” apmeklējums.

2019/02/12

Volejbols 6.-7.klašu zēniem, meitenēm

2019/02/13

8.a kl. ekskursija uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju, muzejpedagoģiskā programma „Ogre vakar un rīt”.

2019/02/13

Atbalsta komisijas darba sēde.

2019/02/13

5.a kl. Nacionālā Botāniskā dārza apmeklējums (projekta „Skolas somas”” ietvaros”).

2019/02/13

9.-12.kl. karjeras izglītības ietvaros „Ēnu dienas”.

2019/02/13

11.a un 12.a kl. ekskursija uz Rundāles pili.

2019/02/14

8.b kl.iepazīšanās ar uzņēmuma „Sierštelle” darbību. (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/14

Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”

2019/02/14

Ogres novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei

2019/02/15

Bibliotekāra vadīts pasākums 7.klašu skolēniem „Kreatīvā kauja”.

2019/02/18

Vecāku diena.

2019/02/18

Nodarbība 8.b klases skolēniem „Alkohola kaitīgā ietekme”.

2019/02/18

8.50. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2019/02/20

Novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasei.

2019/02/20

Nodarbības „Laika menedžments” skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2019/02/20

8.50 3.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2019/02/21

5.a klases skolēnu sagatavots ārpusklases pasākums 1. kl. izglītojamajiem „Ciemos pie pasakas”

2019/02/22

Nodarbība 8.a klases skolēniem „Alkohola kaitīgā ietekme”.

2019/02/25

Nodarbība 2.a klases skolēniem „Veselīgs uzturs”.

2019/02/25

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2019/02/26

8.50. 3.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2019/02/27

8.50. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā.

2019/02/28

Starpnovadu skatuves runas konkurss 1.kārta.

2019/02/28