2020 gads
Starptautiskā projektu iniciatīvu forums, kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte
Jaunogres vidusskola jau otro gadu piedalās Starptautiskajā projektu iniciatīvu forumā, kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte. Šogad notika VIII  forums, kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no dažādām valstīm, konkursam bija pieteikti 30 projekti , arī no Igaunijas, Latvijas, Baltkrievijas.
Foruma mērķis: pievērst jauniešu uzmanību krievu valodas un kultūras izpētei un saglabāšanai, uzsvērt kultūras nozīmi cilvēka garīgajā attīstībā.
Forumā no mūsu skolas piedalījās 10.klases skolēni  Nikola Solovjova, Aleksandra Bobrova, Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova ar diviem projektiem. Skolnieces ne tikai sagatavoja projektu darbus un prezentācijas, bet arī iepazīstināja ar tiem savus vienaudžus, novadot interaktīvo spēli un organizējot fleš-mobu.
Foruma žūrija augsti novērtēja ieguldīto darbu un piešķīra 1.vietu projektam “Natālijas Gončarovas dzimtes saknes Baltijā un Aleksandra Puškina stāsts “Putenis” (Autores Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova, projekta vadītāja Irina Aleksandrenkova) un 2.vietu projektam “Marinas Cvetajevas daiļrades popularizēšana Latvijas jauniešu vidū” (Autores Nika Solovjova un Aleksandra Bobrova, projekta vadītāja Vija Ziemele).
Skolnieces atzina, ka iegūtā pieredze ir svarīga un noderīga. Angelīna Bindere uzsvēra: “Bija sarežģīti savienot mājas darbu izpildi, gatavošanos pārbaudes darbiem ar pētniecisko darbu, upurējot nakts miega stundas, bet rezultāts bija tā vērts. Ieguvu jaunu pieredzi projekta aizstāvēšanā attālinātā režīmā, kas bija priekš manis jauns un neparasts veids. Esmu pateicīga skolotājām I.Aleksandrenkovai un V.Ziemelei par iespēju piedalīties forumā! Bija patīkami pārstāvēt savu  skolu tādā līmenī!”
Anastasija Solovjova uzskata, ka bija ārkārtīgi interesanti veikt pētniecisko darbu, jo ļoti daudz jaunu uzzināja un atklāja priekš sevis. Vajadzēja pārvarēt arī bailes un uztraukumu, aizstāvot darbu attālināti!
Nikola Solovjova un Aleksandra Bobrova piebilst: “Dalība tādā projektā – kaut kas jauns un neparasts priekš mums. Bija interesanti, mēs uzzinājām daudz par Marinas Cvetajevas daiļradi un galvenais – ieguvām jaunu pieredzi! Mēs uztraucāmies par projekta prezentāciju, bet kad sākām runāt, aizmirsām par bailēm. Gribam pateikt paldies skolotājām, mūsu projektu vadītājām! Tas bija milzīgs ieguldījums mūsu nākotnē un dzīves pieredzē!”
Apsveicam Angelīnu Binderi, Anastasiju Solovjovu, Nikolu Solovjovu un Aleksandru Bobrovu ar lieliskiem panākumiem starptautiskajā projektu konkursā!


Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”
Š.g. 21.–25. septembrī mūsu skola piedalīsies starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”, kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesēsimies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju, iepazīsim kaimiņvalsts rakstniekus, lasīsim un interpretēsim viņu daiļdarbus, skatīsimies Lietuvas režisoru veidotās filmas un dalīsimies savos iespaidos ar citiem sabiedrības locekļiem. Projekts „Baltu literatūras nedēļa” Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017. gada. Mūsu skola tajā piedalīsies 1.reizi.
22. septembrī Lietuvā un Latvijā tiek svinēta Baltu vienotības diena, tāpēc projekta iniciatori no Lietuvas – Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskais pulciņš, kā arī to partneri – Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs – aicina ļauties radošai un vienojošai draudzībai – lasīt, interesēties vienam par otru, sazināties un atbalstīt vienam otru.
Vērt durvis uz kaimiņvalsts literatūras pasauli un bagātināt skolas bibliotēku palīdzēs projekta partneru dāvanas un atbalstītāju „Lonas”, „Fejas nams”, „Kafijas Draugs”, „RT TAX” atbalsts.
 
Projekta koordinatore -  L.Lārmane
 
Jaunogres vidusskolas skolēni papildināja savas zināšanas par Lietuvu, tās kultūru, vērojot prezentāciju "Lietuva", klausoties lietuviešu mūziku un diskutējot par kaimiņvalstu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
10.kl. skolēni iepazina latviešu tautas pasaku "Zalkša līgava" un salīdzināja to ar lietuviešu tautas pasaku „Eglė, žalčių karalienė”, no rudens lapām izveidoja pasakas centrālo simbolu - zalkti. Lai apliecinātu mīlestību pret Lietuvu, no krāsainā papīra tika izgrieztas skolēnu plaukstas un izveidota instalācija Lietuvas karoga krāsās.
12.kl. skolēni veidoja komiksu par latviešu tautas pasaku "Zalkša līgava", vēroja animācijas filmu „Eglė, žalčių karalienė”, rakstīja tekstā atrasto dzejoli par to, aizpildīja Venna diagrammu par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm abu valstu pasakās. Īpaši izcelts tika arī pasakās minētais tēls Zalktis, noskaidrota tā simboliskā nozīme.
Projekta koordinatore -  L.Lārmane
 
Turpinoties „Baltu literatūras nedēļai,” 8.klases skolēni skolotājas Gitas Maņkovas vadībā bagātināja savas zināšanas par Lietuvu, iepazina lietuviešu tautas pasaku "Egle- zalkša līgava," vērojot animācijas filmu.
       9.kl. skolēni skolotājas Lauras Lārmanes vadībā un 11.kl.skolēni skolotāju Lauras Lārmanes un Ivetas Strodes vadībā darbojās ar lietuviešu tautas pasakām „Dimanta cirvis,“ „Nāve ābelē,“ „Naudas dzirnaviņas,“ „Pasaku draugs.“ Izlasīja pasakas, 10 pasakās minētos vārdus tulkoja lietuviešu valodā. Tika veidoti komiksi par iepazīto pasaku, tajos ietverot Lietuvai raksturīgus simbolus. Tika noteikta pasakas galvenā mācība, prezentēti izveidotie uzskates materiāli.
Visi paveiktie darbi tika izvietoti skolas koridoros, tādējādi ļaujot arī pārējiem skolas biedriem iepazīt lietuviešu pasaku burvību.
Projekta koordinatore -  L.Lārmane
Latvijas Nacionālais kino centrs:http://nkc.gov.lv/
Lietuvas Kino centrs: http://www.lkc.lt/
„Lonas“: http://www.lonas.lv/
„Fējas nams”: http://www.fejasnams.lv/
„Kafijas Draugs”: http://www.kafijasdraugs.lv/
„RT TAX”: http://rttax.com/lv/
P r o j e k t s “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”

Sākot ar 2020./2021.m.g. Jaunogres vidusskola uzsāk darbu starptautiskā projektā, kura koordinators, sadarbības partneris ir Vides skola „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA)(  The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation - The PULCHRA project) finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466.
PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm, kur pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus. Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
 • iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.
Katrs projektā iesaistītais partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām. Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji un citas ieinteresētās puses, pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.
Projekta mājaslapā ( www.pulchra-schools.eu) atrodama informācija par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni. PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.
 
Sagatavoja:
direktora vietniece
Iveta StrodeAtvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Informācijas buklets
Kas ir PULCHRA?
Tā ir zinātne pilsētā!

PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm. Pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Tas tiks īstenots ar:
Atvērtās skolas pieeju – veicot eksperimentus reālajā dzīvē, sadarbojoties ar vietējām kopienām ar partneru, ekspertu, un citu ieinteresēto personu atbalstu.
Uz dabaszinātnisko izziņu balstītu mācīšanos – izmantojot resursus, materiālus un mācību pieejas, kuras nodrošina PULCHRA.
Pilsētas izaicinājumi
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus.
Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
• iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.

Attēla avots: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

Pilsētas izaicinājumi ir izstrādāti saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem - universālu aicinājumu uz rīcību, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu planētu un uzlabotu ikviena cilvēka dzīvi.

6 pilsētas izaicinājumi:
1. Nodrošināt pilsētas ar enerģiju nekaitējot klimatam
2. Ēkas nākotnes pilsētai
3. Cilvēkiem pieejama veselīga vide pilsētā
4. No atkritumu apglabāšanas līdz resursu efektivitātei - aprites ekonomika pilsētas mērogā
5. Kopienu atbalstoši mobilitātes modeļi pilsētā
6. Inovācijas sociālajam un vides labumam

Latvijas pilsētas izaicinājums 2020-21
Katrs projekta partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām.
Zinātnes komandas
Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji citas ieinteresētās puses, kuri pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.

Pilsētas izaicinājumu platforma
Tiešsaistes platforma atvieglo informācijas un ideju apmaiņu starp dalībniekiem un partneriem visā PULCHRA tīklā, veicinot projekta atvērtās skolas principa realizāciju.
PULCHRA mājaslapa
Mājaslapa satur informāciju par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni.
http://www.pulchra-schools.eu
PULCHRA lietotne
PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.

Zinātnes reportieri
Pilsētas zinātnes reportieri ir atlasīti zinātnes komandas
biedri, kuri būs atbildīgi par komunikāciju par projektu
un tā rezultātiem.
Sadarbības partneri
PULCHRA projektā tiek aicināti sadarbības partneri -
izglītotāji, uzņēmumi, zinātnieki, inženieri, plānotāji,
pašvaldības - lai atbalstītu skolas turpmākos pētījumos.
Lai uzzinātu papildus informāciju par
projektu, aplūkojiet mājaslapu vai
rakstiet:
info@videsskola.lv
Bērnu Vides skola
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā
ar dotācijas līgumu Nr. 824466
Uzdevumi.lv
JVSK dalība projektā “Izzini, dari, ietekmē!”
Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī  uzsāka īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.
Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas, starp tām arī jaunogres vidusskolas komanda: Vija Ziemele, Irina Aleksandrenkova, Jeļena Rjazanova, 12. klases skolnieces Viktorija Galaktionova un Katrīna Viktorova.
Pēc ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā  komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās.  Dalībnieku klātienes tikšanās notika projekta Vasaras skolā 17.-19.augustā Līgatnes pagasta Ratniekos. Vasaras skola pulcināja dalībniekus ar dažādu pieredzi - kopā darbojās dažādu paaudžu dalībnieki, jaunatnes darba organizatori, vietējo NVO darbinieki, aktīvi kopienu pārstāvji un skolotāji. Vasaras skolā apgūtā līdzdalības metodika un uzsākto priekšlikumu tālāka izstrāde tiks turpināta 12 kopienās turpmākajos mēnešos. Reģionālajos semināros dalībnieki tiksies, lai iepazīstinātu ar savāktajiem pierādījumiem un sabiedrības informēšanas plānu.
Izvērtējot trīs Ratniekos aizvadītās dienas, var teikt, ka novadītās lekcijas, praktiskās nodarbības, viedokļu apmaiņas deva ticību un pārliecību pilsoniskās sabiedrības spējai rīkoties un reāli ietekmēt norises sev līdzās. Vasaras skolā īpaši emocionāla un sirdis uzrunājoša bija tikšanās ar mūziķi Kārli Kazāku. Viņa stāstījums par to, cik bagāta un daudzveidīga ir Latvija ar savu valodu un tradīcijām, ļāva gan ar humoru, gan nopietni ikvienam paraudzīties uz sevi un savām saknēm.
Viktorijas Galaktionovas atziņas: “Es ar prieku piedalījos projektā. Bija lietderīgi iepazīties ar pilsoniskas līdzdalības veidiem, jo šī tēma ir ļoti svarīga visiem, kas grib aktīvi piedalīties sabiedrības un valsts dzīvē. Man bija interesanti iepazīties ar citu skolu un kopienu pārstāvjiem, uzzināt par viņu skolas/pilsētas problēmām. Aizraujoša bija praktiskā nodarbību daļa, veidojot informatīvo kubu draudzīgā un saliedētā komandā. Trīs dienas es pavadīju jaukā vietā kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem, gūstot jaunas zināšanas. Paldies dalībniekiem, vadītājiem un visiem projekta organizatoriem!”
Katrīna Viktorova uzsvēra: “Esmu bezgalīgi priecīga, ka man bija iespēja piedalīties projektā IzDarI! Šīs projekts palīdzēja sadraudzēties trīs paaudžu pārstāvjiem un dažādu pilsētu cilvēkiem! Šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga katram projekta dalībniekam, jo visiem ir savi priekšstati par pasauli, savas domas. Es iemācījos ieklausīties citu cilvēku viedoklī, meklēt kopējus secinājumus, komunicēt ar nepazīstiem cilvēkiem.  Saskarsme ar cilvēkiem no dažādām Latvijas vietām lika aizdomāties par problēmām citur, kā arī iedziļināties savas pilsētas dzīvē. Saprotu, cik daudz apkārt cilvēku, kas nav vienaldzīgi par valsts nākotni! Projekta laikā apspriežam svarīgas problēmas, meklējam risinājumu ceļus. Ceru, ka mums izdosies realizēt mūsu plānus!”
Projekta aktivitāšu rezultātā tiek sekmēta iedzīvotāju iesaiste kopienu attīstībā, stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta, mazināta pilsonisko aktivitāšu reģionālā disproporcija, kā arī uzlabota dažādu paaudžu, etnisko un interešu grupu sadarbība.
http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-7/

Notikumi

20.01.2021
notikumi: