2020 gads
Starptautiskā projektu iniciatīvu forums, kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte
Jaunogres vidusskola jau otro gadu piedalās Starptautiskajā projektu iniciatīvu forumā, kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte. Šogad notika VIII  forums, kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no dažādām valstīm, konkursam bija pieteikti 30 projekti , arī no Igaunijas, Latvijas, Baltkrievijas.
Foruma mērķis: pievērst jauniešu uzmanību krievu valodas un kultūras izpētei un saglabāšanai, uzsvērt kultūras nozīmi cilvēka garīgajā attīstībā.
Forumā no mūsu skolas piedalījās 10.klases skolēni  Nikola Solovjova, Aleksandra Bobrova, Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova ar diviem projektiem. Skolnieces ne tikai sagatavoja projektu darbus un prezentācijas, bet arī iepazīstināja ar tiem savus vienaudžus, novadot interaktīvo spēli un organizējot fleš-mobu.
Foruma žūrija augsti novērtēja ieguldīto darbu un piešķīra 1.vietu projektam “Natālijas Gončarovas dzimtes saknes Baltijā un Aleksandra Puškina stāsts “Putenis” (Autores Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova, projekta vadītāja Irina Aleksandrenkova) un 2.vietu projektam “Marinas Cvetajevas daiļrades popularizēšana Latvijas jauniešu vidū” (Autores Nika Solovjova un Aleksandra Bobrova, projekta vadītāja Vija Ziemele).
Skolnieces atzina, ka iegūtā pieredze ir svarīga un noderīga. Angelīna Bindere uzsvēra: “Bija sarežģīti savienot mājas darbu izpildi, gatavošanos pārbaudes darbiem ar pētniecisko darbu, upurējot nakts miega stundas, bet rezultāts bija tā vērts. Ieguvu jaunu pieredzi projekta aizstāvēšanā attālinātā režīmā, kas bija priekš manis jauns un neparasts veids. Esmu pateicīga skolotājām I.Aleksandrenkovai un V.Ziemelei par iespēju piedalīties forumā! Bija patīkami pārstāvēt savu  skolu tādā līmenī!”
Anastasija Solovjova uzskata, ka bija ārkārtīgi interesanti veikt pētniecisko darbu, jo ļoti daudz jaunu uzzināja un atklāja priekš sevis. Vajadzēja pārvarēt arī bailes un uztraukumu, aizstāvot darbu attālināti!
Nikola Solovjova un Aleksandra Bobrova piebilst: “Dalība tādā projektā – kaut kas jauns un neparasts priekš mums. Bija interesanti, mēs uzzinājām daudz par Marinas Cvetajevas daiļradi un galvenais – ieguvām jaunu pieredzi! Mēs uztraucāmies par projekta prezentāciju, bet kad sākām runāt, aizmirsām par bailēm. Gribam pateikt paldies skolotājām, mūsu projektu vadītājām! Tas bija milzīgs ieguldījums mūsu nākotnē un dzīves pieredzē!”
Apsveicam Angelīnu Binderi, Anastasiju Solovjovu, Nikolu Solovjovu un Aleksandru Bobrovu ar lieliskiem panākumiem starptautiskajā projektu konkursā!


Uzdevumi.lv
JVSK dalība projektā “Izzini, dari, ietekmē!”
Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī  uzsāka īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.
Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas, starp tām arī jaunogres vidusskolas komanda: Vija Ziemele, Irina Aleksandrenkova, Jeļena Rjazanova, 12. klases skolnieces Viktorija Galaktionova un Katrīna Viktorova.
Pēc ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā  komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās.  Dalībnieku klātienes tikšanās notika projekta Vasaras skolā 17.-19.augustā Līgatnes pagasta Ratniekos. Vasaras skola pulcināja dalībniekus ar dažādu pieredzi - kopā darbojās dažādu paaudžu dalībnieki, jaunatnes darba organizatori, vietējo NVO darbinieki, aktīvi kopienu pārstāvji un skolotāji. Vasaras skolā apgūtā līdzdalības metodika un uzsākto priekšlikumu tālāka izstrāde tiks turpināta 12 kopienās turpmākajos mēnešos. Reģionālajos semināros dalībnieki tiksies, lai iepazīstinātu ar savāktajiem pierādījumiem un sabiedrības informēšanas plānu.
Izvērtējot trīs Ratniekos aizvadītās dienas, var teikt, ka novadītās lekcijas, praktiskās nodarbības, viedokļu apmaiņas deva ticību un pārliecību pilsoniskās sabiedrības spējai rīkoties un reāli ietekmēt norises sev līdzās. Vasaras skolā īpaši emocionāla un sirdis uzrunājoša bija tikšanās ar mūziķi Kārli Kazāku. Viņa stāstījums par to, cik bagāta un daudzveidīga ir Latvija ar savu valodu un tradīcijām, ļāva gan ar humoru, gan nopietni ikvienam paraudzīties uz sevi un savām saknēm.
Viktorijas Galaktionovas atziņas: “Es ar prieku piedalījos projektā. Bija lietderīgi iepazīties ar pilsoniskas līdzdalības veidiem, jo šī tēma ir ļoti svarīga visiem, kas grib aktīvi piedalīties sabiedrības un valsts dzīvē. Man bija interesanti iepazīties ar citu skolu un kopienu pārstāvjiem, uzzināt par viņu skolas/pilsētas problēmām. Aizraujoša bija praktiskā nodarbību daļa, veidojot informatīvo kubu draudzīgā un saliedētā komandā. Trīs dienas es pavadīju jaukā vietā kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem, gūstot jaunas zināšanas. Paldies dalībniekiem, vadītājiem un visiem projekta organizatoriem!”
Katrīna Viktorova uzsvēra: “Esmu bezgalīgi priecīga, ka man bija iespēja piedalīties projektā IzDarI! Šīs projekts palīdzēja sadraudzēties trīs paaudžu pārstāvjiem un dažādu pilsētu cilvēkiem! Šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga katram projekta dalībniekam, jo visiem ir savi priekšstati par pasauli, savas domas. Es iemācījos ieklausīties citu cilvēku viedoklī, meklēt kopējus secinājumus, komunicēt ar nepazīstiem cilvēkiem.  Saskarsme ar cilvēkiem no dažādām Latvijas vietām lika aizdomāties par problēmām citur, kā arī iedziļināties savas pilsētas dzīvē. Saprotu, cik daudz apkārt cilvēku, kas nav vienaldzīgi par valsts nākotni! Projekta laikā apspriežam svarīgas problēmas, meklējam risinājumu ceļus. Ceru, ka mums izdosies realizēt mūsu plānus!”
Projekta aktivitāšu rezultātā tiek sekmēta iedzīvotāju iesaiste kopienu attīstībā, stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta, mazināta pilsonisko aktivitāšu reģionālā disproporcija, kā arī uzlabota dažādu paaudžu, etnisko un interešu grupu sadarbība.
http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-7/

Notikumi

16.05.2022
notikumi: