2021./2022.mācību gads
Jaunogres vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās 2021. /2022.m.g

Notikumi

16.05.2022
notikumi: