Skolas tradīcijas
Septembris
Zinību diena
Sporta diena
Dzejas dienas
1.klašu iesvētības svētki
5.klašu iesvētības svētki
Oktobris
Teatralizēta klases stunda 1. klasēm „ Uzvedības likumi skolā”
Skolas konkurss „ Pirmās palīdzības sniegšana”
10. klašu iesvētības svētki
Novembris
Pilsonības nedēļa
Valsts svētki -LR proklamēšanas gadadienas svinības skolā
Lāčplēša diena
Konkurss „ Visstiprākais puisis”
Rudens svētki. Mārtiņdiena.
Labo darbu nedēļa
Decembris
Labdarības akcijas
Skolas Ziemassvētku labdarības koncerts
Klašu rokdarbu Ziemassvētku izstāde
Ziemassvētku pasākumi 1.-8. klasēm
Ziemassvētku balle 9.-12. klasēm
Janvāris
Skolas mācību priekšmetu olimpiādes
Intelektuālais konkurss „ Kas? Kur? Kad?”
Vecāku lektorijs
Šaha turnīrs
Februāris
Projektu nedēļa
Valentīndiena
Dambretes turnīrs
Marts
Tautas svētku un tadīciju izzinšāna "Meteņi- Masļenica"
Talantu festivāls „ Pavasara atkusnis”
Lieldienu tradīcijas un svinēšanas pardumi
Aprīlis
Skolas teātra vai dziesmu festivāls
Labāko skolēnu forums
Lielā talka
Maijs
Sporta diena
4. klašu izlaidums
9. un 12. klašu Pēdējais zvans
Jūnijs
9. un 12. klašu absolventu izlaidumi

Notikumi

09.08.2020
notikumi: