Skolas vīzija
Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstošu mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm, integrācijas procesa turpmākajā virzībā, skolas vides uzlabošana un pilnveidošana.

Notikumi

18.08.2019
notikumi: