Skolas padome
SKOLAS PADOMES SASTĀVS
2019./2020.m.g.
Apstiprināts 10.10.2019.gada sapulcē
 
Skolas Padomes priekšsēdētājs:Oksana Stepanova

Skolas Priekšsēdētāja vietniece :Ērika Muravjova

Sekretāre:Ingūna Rozenberga
Padomes locekļi:
vecāki:                                            
Oksana Stepanova
Aleksandrs Fjodorovs
Ludmila Feodorova
Žanna Rudakova
Olga Gavriļenko
Jana Podlesniha
Jevgenijs Hatkevičs
Aleksandra Pļetņova

izglītojamie 
Artūrs Mamajevs, (11.kl.)
Vladislāvs Lihtenšteins (10.kl.)
Viktorija Ivanova (11.kl.)
Viktorija Galaktionova (11.kl.)

pedagogi:
Ērika Muravjova
Natālija Gavrilova
Larisa Tazova
Irina Aleksandrenkova

Skolas direktors Aleksandrs Horuženko

Ogres novada domes pārstāvis: Jegors Laptevs

 
Jaunogres vidusskolas
Skolas padomes darba plāns
2019./2020.m.g.


 
Laiks Sēdes saturs Atbildīgā persona
Oktobris  
 1. 2019./2020.m.g. skolas Padomes uzdevumi
 2. 2018./2019.m.g. skolas darba rezultāti
 3. Grozījumi skolas Padomes sastāvā
 4. Skolas Padomes plāna apstiprināšana
 5. Dažādi jautājumi
A.. Horuženko
I.Aleksandrenkova

O.Stepanova
O.Stepanova
Decembris
 1. 2020.gada skolas budžeta projekts
 2. Par iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu
 3. Labdarības akcija skolā
 4. Lekciju organizēšana vecākiem


A. Horuženko

I.Aleksandrenkova

A.Šakurova

Ē.Muravjova


 
Februāris 1.2018./2019.m.g. 1. semestra skolas darba rezultāti (prezentācija)
2. Dažādi jautājumiA. Horuženko
O. Stepanova

 
Aprīlis
 1. Mācību priekšmetu ,olimpiāžu , konkursu , sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
 2. Skolas talkas organizēšana
 3. Dažādi jautājumi
O. Stepanova


I.Smirnova

 
Maijs
 1. Vecāku iesaistīšana izlaidumu organizēšanā 9. un 12.klasēm
 2. Skolas piedalīšanās projektos un konkursos
 3. Aktualitātes skolas darbā
 4. Skolas padomes biedru domu apmaiņa, ierosinājumi turpmākam darbam

 

 A. Horuženko
O. Stepanova

 

 
  
 
 
 

Notikumi

20.01.2021
notikumi: