Notikumi

16.12.2018
notikumi:

Starpinstitucionālā tikšanās ar Ogres novada Sociālā dienesta pārstāvjiem par sadarbības un atbalsta jautājumiem izglītojamajiem, to vecākiem risināšanu

2018/12/03

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2018/12/04

Matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” ( 2.kārta)

2018/12/05

RD skolēniem „Ziemassvētku dekoru izgatavošanas darbnīca”

2018/12/05

8.-12.kl. spēle „Mafija”

2018/12/06

Skolas vestibila dekorēšana Ziemassvētkiem

2018/12/10

Karjeras izglītības ietvaros 7.c kl. „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu?”

2018/12/11

Vecāku diena

2018/12/12

3.a kl. atklātā stunda sociālajās zinībās

2018/12/12

5.kl. konkurss angļu valodā „Valodu ekspresis”

2018/12/13

Atbalsta komisijas darba sēde.

2018/12/13

12.a kl. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes „Latvijas māksla 19.-20.gs.” un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādes „ Mode Latvijā un Eiropā 17.-20.gs.” apmeklējums. ( projekta „Latvijas

2018/12/14

1.b kl. atklātā stunda matemātikā.

2018/12/14

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

2018/12/14

1.- 4. klasēm tematiskais zinātniskais šovs “Laboratorium.lv “ (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2018/12/17

Skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē 9.klasēm.

2018/12/18

4.a kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/18

1.- 4.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/18

1.-4. klašu Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/19

7.a, b klases radošu darbu skate informātikā

2018/12/19

5.- 12.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/19

Seminārs ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem.

2018/12/19

10. -12.kl. tematiskā Ziemassvētku balle

2018/12/20

Supervīzija skolu psihologiem

2018/12/20

5.-8. klasēm Jaungada pasākums

2018/12/21

Liecību izsniegšana un 1. semestra mācību rezultātu apkopojums.

2018/12/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

2018/12/27

Jaunogres vidusskolas skolotāju ansambļa „Vālodzīte” koncerts „Laimīgu Jauno gadu, draugi!”

2018/12/27

5.a , 5.b kl. M.Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums, izrāde „Sniega karaliene”

2018/12/27