Latviešu valoda un literatūra
Miķeļdienas pasākums
Prievārds, latviešu valodas stunda 6. klasē(Skolotāja Iveta Strode)
Tēva dienas scenārijs( skolotāja Lolita Kuģeniece)
Divdabji 10.-12. klasē( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Medeja.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Raudupiete( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Skaistais( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. Mērnieku laiki.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. R.Blaumanis(skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 12.kl. Dadaisms.( skolotāja Vija Ziemele)
Publiskā runa ( skolotāja Vija Ziemele)
Stundas konspekts par Mērnieku laikiem( skolotāja Vija Ziemele)
Izraksti 6-rindi par dzīvniekiem palīgiem!( skolotāja Laura Lārmane)
A.Upīts „Rožu slepkava”( skolotāja Laura Lārmane)
Darba lapa par salikta teikuma pazīmēm 11.kl.( sk. Laura Lārmane)
Ēdieni. 3.klase( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa pēc F.Šillera lugas „Laupītāji” ( sk. Laura Lārmane)
Jaunlatvieši. Darba lapa.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa .Mīts par Oidipu. ( sk. Laura Lārmane)
Pasaka par spēlēšanos un spēlēšanu.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera. Personības mazie portreti( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera uzdevumi LV 10.kl.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera "AKA" ( sk. Laura Lārmane)
Sintaktiskie sakari saliktā teikumā. Jēdzieniskās attieksmes saliktā teikumā. ( sk. Laura Lārmane)
Uzdevumi „SIRDS UZ PERONA”.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa “Sniega karaliene - 2” ( sk. Laura Lārmane)
Pārbaudes darbs “Pulksteņa laiks” ( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa. Vienkāršs nepaplašināts un ienkāršs paplašināts teikums.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa " Zelta zirgs".( sk. Laura Lārmane)

Notikumi

16.05.2022
notikumi: