Latviešu valoda un literatūra
Miķeļdienas pasākums
Prievārds, latviešu valodas stunda 6. klasē(Skolotāja Iveta Strode)
Tēva dienas scenārijs( skolotāja Lolita Kuģeniece)
Divdabji 10.-12. klasē( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Medeja.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Raudupiete( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Skaistais( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. Mērnieku laiki.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. R.Blaumanis(skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 12.kl. Dadaisms.( skolotāja Vija Ziemele)
Publiskā runa ( skolotāja Vija Ziemele)
Stundas konspekts par Mērnieku laikiem( skolotāja Vija Ziemele)
Izraksti 6-rindi par dzīvniekiem palīgiem!( skolotāja Laura Lārmane)
A.Upīts „Rožu slepkava”( skolotāja Laura Lārmane)
Darba lapa par salikta teikuma pazīmēm 11.kl.( sk. Laura Lārmane)
Ēdieni. 3.klase( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa pēc F.Šillera lugas „Laupītāji” ( sk. Laura Lārmane)
Jaunlatvieši. Darba lapa.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa .Mīts par Oidipu. ( sk. Laura Lārmane)
Pasaka par spēlēšanos un spēlēšanu.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera. Personības mazie portreti( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera uzdevumi LV 10.kl.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera "AKA" ( sk. Laura Lārmane)
Sintaktiskie sakari saliktā teikumā. Jēdzieniskās attieksmes saliktā teikumā. ( sk. Laura Lārmane)
Uzdevumi „SIRDS UZ PERONA”.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa “Sniega karaliene - 2” ( sk. Laura Lārmane)
Pārbaudes darbs “Pulksteņa laiks” ( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa. Vienkāršs nepaplašināts un ienkāršs paplašināts teikums.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa " Zelta zirgs".( sk. Laura Lārmane)

Notikumi

23.10.2019
notikumi:

6.a un 6.b klases ekskursija uz Melngalvju namu. ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/01

Nodarbība 9.b kl. I gr. „Mediji un ētiskās vērtības” projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt kopā. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts” ietvaros.

2019/10/01

Skolēnu parlamenta sēde.

2019/10/01

Novada mēroga sacīkstes futbolā 8.-9. klasei un 10.-12.klasei (B:A)

2019/10/02

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2019/10/03

9.a, 9.b, 11., 12. kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/03

AG „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē.”

2019/10/03

Skolotāju diena. Pašpārvaldes diena.

2019/10/04

6.a, 6.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

1.kl. skolēniem pasākums „Skolas uzvedības likumi”

2019/10/07

Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 3.a kl. (skolotāja A.Onukrāne)

2019/10/07

3.a, 3.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

Vecāku diena.

2019/10/08

Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

2019/10/09

Novada krosa stafetes 2.-12.klasei.

2019/10/09

5.klašu izglītojamo iesvētības svētki.

2019/10/09

Vecāku skolas kopsapulce 3.,6., 9.,11., 12.klašu skolēnu vecākiem „Instruēšana par VPD”.

2019/10/09

Bibliotekārais pasākums 5.- 6. klašu skolēniem „Lasāmkoks”.

2019/10/10

Skolas Padomes darba sēde

2019/10/10

Atklātā stunda matemātikā 7.b kl. (S. Lazareva)

2019/10/11

Projekta „Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā” nodarbības 10.-12.klašu skolēnu grupai.

2019/10/12

Administrācijas un atbalsta personāla vadīta nodarbība par drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 8. - 9.kl. izglītojamajiem.

2019/10/14

Karjeras izglītības ietvaros 8.-12.kl.skolēniem un interesentiem „Karjeras iespējas medicīnā", tikšanās ar Jaunogres vidusskolas un RSU absolventi M. Roddati un LU Rīgas 1. medicīnas koledžas s

2019/10/15

Skolas olimpiāde angļu valodā 7-8.kl.

2019/10/15

RD skolēniem un skolotājiem „ZPD struktūra un plānojums”.

2019/10/15

8.a, 8.b kl. ekskursija uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/16

Lieliskā Balva- 2019

2019/10/16

Atklātā stunda bioloģijā 8.c kl. (A. Roddate)

2019/10/17

Sākumskolas skolēniem Moldovas teātra izrādes „Smaragda pilsētas burvis” apmeklējums.

2019/10/17

10.klašu skolēnu iesvētības svētki.

2019/10/17

5. - 12. kl. atpūtas vakars

2019/10/17

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā. Tēma: Valsts pārbaudes darbu norises kārtība 2019./2020.mācību gadā.

2019/10/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs

2019/10/22

Seminārs izglītības iestāžu logopēdiem.

2019/10/22

Latvijas Okupācijas muzeja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa.”

2019/10/22

RD „Praktiskā nodarbība skolotājiem, izmantojot art-terapijas metodi”.

2019/10/23

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

2019/10/24

Svešvalodu un sociālo zinātņu MA darba sēde.

2019/10/24

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.

2019/10/29