Vecāku dienas
Cienījamie, vecāki!

2019./2020. m.g. Jaunogres vidusskolā  katru mēnesī notiek Vecāku diena.

Vecāku dienā skolēnu vēcākiem ir tiesības apmeklēt  mācību stundas, ēdnīcu pusdienlaikā, apsekot skolēnu uzvedību starpbrīžos, ka arī tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas speciālistiem – logopēdu, psihologu, medmāsu, skolas administrāciju.
Individuālai sarunas organizācijai nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni : 65049134 ( skolas kancelejā).
Vecāku dienas :
2. septembrī,
8. oktobrī ,
6. novembrī,
5. decembrī ,
24. janvārī ,
17. februārī,
3.  martā,
8. aprīlī ,
7. maijā.

Notikumi

18.09.2019
notikumi: