Vecāku dienas
Cienījamie vecāki!
Saistība ar COVID infekcijas izplatīšanas riskiem informācijas sniegšana, konsultācijas vecākiem tiek organizēta ar e-klases, whatsapp, skolas mājas lapas starpniecību.

Notikumi

16.05.2022
notikumi: