Vecāku dienas
Cienījamie vecāki!
Saistība ar COVID infekcijas izplatīšanas riskiem informācijas sniegšana, konsultācijas vecākiem tiek organizēta ar e-klases, whatsapp, skolas mājas lapas starpniecību.

Notikumi

29.11.2020
notikumi:

• No 19.10. līdz 15.11. 7.-12.kl.attālināta mācību procesa realizācija , ierobežojot epidemioloģisko situāciju covid-izplatībā ( Atb. Administrācija, 7.-12.kl.pedagogi)

2020/11/01

4.-6. klasēs fotokampaņa

2020/11/03

1.-3. klasēs fotokampaņa.

2020/11/04

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem (tiešsaiste)

2020/11/04

Rudens svētki: • 8.50 - 3. a klase; • 10.00 - 3. b klase; • 11.40 - 4. a klase.

2020/11/05

Supervīzija un pieredzes apmaiņa Ogres novada psihologiem.

2020/11/05

• No 06.11. līdz 10.11. Skolas dekorēšana „Latvijai - 102” ( Atb. A.Šimanovska, A.Šakurova)

2020/11/06

Nodarbība 4.b klases skolēniem savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošanas nolūkos.

2020/11/09

Skolas starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) tiešsaistes darba sanāksme

2020/11/09

Izrāde “Sprīdītis” pēc Annas Brigaderes lugas motīviem ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2020/11/10

Nodarbība 4.a klases skolēniem savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošanas nolūkos.

2020/11/10

Nodarbība 5.c klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/10

Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes MA darba sēde.

2020/11/10

Nodarbība 5.a klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/11

Nodarbība 5.b klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/13

Izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem” , veltīta Latvijas gleznotājiem. ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)*(tiks organizēts, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija, ierobežojot Covid-19 izplatību)

2020/11/16

Izglītojošais koncerts “Atklāj ģitāru” (vada muzikants Jānis Bērziņš) ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)*(tiks organizēts, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija, ierobežojot Covid-19 izpla

2020/11/19

Ogres novada bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2020/11/26