2021./2022.mācību gads
Jaunogres vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās 2021. /2022.m.g

События

29.06.2022
события в: