Актуальные события

Karjeras izglītības projekta ietvaros 8.a un 8.b kl. „ RIMAN” Mācību centra meistardarbnīcu apmeklējums.

2019/03/21
Pēc karjeras atbalsta programmas skolēniem, projekta nedēļas laikā, Jaunogres vidusskolas  8.a un 8.b klases apmeklēja mācību centru Rīgā  „ Riman.” Mācību centrā „Riman” var apgūt mūsdienās aktuālas profesijas, kuras ir pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Skolā profesionālo izglītību var iegūt 9. un 12. klašu absolventi, kā arī tie, kuriem jau ir dzīves un profesionālā pieredze, un tie, kuri ir nolēmuši mainīt profesiju, vai apgūt vēl kādas jaunas kompetences. Papildus iespējas piedāvā 10., 11., 12. klašu skolēniem, paralēli mācībām savā skolā var apgūt  profesionālās izglītības programmu : pavārs, frizieris, vizāžists, datorsistēmu tehnoloģijas vai automobiļu remonts un diagnostika.

Mācību centrā  skolēni ieguva ieskatu četrās profesijās,ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, frizieru un vizāžistu sfērā un datoru tehnoloģijās.

Mūsu skolas skolēnus sagaidīja ar lielu prieku mācību centra ,,Riman'' pedagogi. Iesākumā skolēni uzzināja skolas noteikumus un kādā veidā notiks apmācības, pēc tam skolēni sadalījās pa klasēm un sākās mācību stundas. Skolēniem ļoti patika izmantot iespēju pašiem sevi izmēģināt dažādās profesijās. Meitenes vairāk aizkavējās pie vizāžistiem un frizieriem, bet zēniem labāk patika pavadīt laiku pie datoru tehnoloģijām un pavāriem. Skolēniem īpaši patika, ka varēja apēst pašu gatavoto picu un padzert tēju, ko bija sagatavojušas skolas saimnieces.Visumā skolēni bija ļoti apmierināti, jo iepazinās ar dažādām profesijām, varēja baudīt skolas atmosfēru un uzzināja kādas iespējas viņiem būtu, ja mācītos šajā skolā. 

8.a klases audzinātāja I.Rozenberga

Par projektu „PuMPuRS” – „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

2019/03/19
Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Jaunogres vidusskola iesaistījās projekta PuMPuRS īstenošanā no 01.02.2019. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Mērķgrupa:
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas). 
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022
2018.2019.mācību gada 2.semestrī  Jaunogres vidusskolā projektā darbojas 12 pedagogi, atbalstu saņēma 22 izglītojamie.  Analizējot atbalsta nepieciešamības lielumu, var secināt, ka šobrīd pedagogu un atbalsta personāla resursi ir nepietiekami, lai palīdzētu visiem izglītojamiem, kuram ir identificētas problēmas. Tomēr konsultatīvais atbalsts, kurš jau tika sniegts mūsu skolēniem, palīdz pārvarēt grūtības matemātikā, latviešu, krievu un angļu valodās, vēsturē, ka ari saņemt psiholoģisko atbalstu.
 
 Projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā I.Aleksandrenkova
 
http://pumpurs.lv/lv/par-projektu

Региональный конкурс выразительного чтения (2-ой тур)

2019/03/19
В этом году 2-ой тур конкурса Выразительного чтения стихотворений прошёл в Цесисе. От нашей школы в нём принимали участие 2 ребят:
Дейвид Гинзбург (4 а класс) получил диплом высшей степени!
Доминик Кочергин (1 б класс) получил диплом 1 степени!
Поздравляем ребят с отличными успехами!!!

Поздравляем с успехами!

2019/03/19
Поздравляем ученика 10 а класса Никлава Дмитрия Зибайло с успешным участием в 69-ой государственной олимпиаде по математике и получением почётной грамоты.

Поздравляем ученицу 12 а класса Веронику Покатову с успешным участием в 43 научной конференции школьников и с полученной 2-ой степенью!

Jaunogres vidusskolas skolēni iesaistās projektā „Uzzīmē savu skolas dienasgrāmatu pats!”

2019/02/20
Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īsteno projektu „Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. Projekta noslēgumā skola iegūst savas skolas dienasgrāmatu 2019./2020. mācību gadam.
Šajā mācību gadā arī Jaunogres vidusskola ir iesaistījusies projektā „Dienasgrāmata”, kas ilgs no 1.marta līdz šī gada 1.aprīlim, bet dienasgrāmatu ražošanas process un nogādāšana skolās turpināsies līdz 2019. gada 26.augustam.
Projekta – konkursa ietvaros, Jaunogres vidusskolas 1.-12.klašu skolēni īstenos dienasgrāmatas vāka dizaina izstrādi, kur konkursa noslēgumā labākais dienasgrāmatas vāka dizains tiks izmatots 2019./2020.mācību gada skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanā.
„Zinātnes un inovāciju parka” projekta „Dienasgrāmata” komanda, projekta ietvaros, strādās pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas dotu iespēju kā Jaunogres vidusskolai, tā arī citām izglītības iestādēm, kuras piedalīsies šajā aktivitātē, saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.                                                                                                                                                                           Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Iveta Strode

Новости

новости в:

События

21.03.2019
события в:

Открытый урок по музыке в 4 а классе.

2019/03/01

Математический конкурс для 1 - 2 классов „Meridian” MMC Junior

2019/03/01

Посещение выставки образования "Skola - 2019" (9, 11 и 12 класс)

2019/03/01

Школьная олимпиада по домоводству для девочек 6 - 9 класса.

2019/03/04

Экскурсия 4 б класса на предприятие "SierŠtelli" в рамках проекта карьерного образования.

2019/03/04

8.50 Государственная диагностирующая работа по государственному языку в 3 классах

2019/03/05

Открытый урок по географии в 7 а классе.

2019/03/05

Конкурс для девочек "А, ну-ка, девочки!"

2019/03/05

Участие в краевой олимпиаде по визуальному искусству 5-12 классов.

2019/03/06

Школьная олимпиада по информатике для 5 - 7 классов.

2019/03/06

Участие в государственной олимпиаде по математике.

2019/03/06

Школьные научные чтения "PechaKucha" для 8 - 11 классов.

2019/03/06

8.50 Государственная диагностирующая работа по естествознанию в 6 классах

2019/03/07

Встреча 12 класса с выпускником Яуногрской средней школы Никитой Ивакиным.

2019/03/07

Участие в конференции "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

2019/03/07

Участие в государственной олимпиаде по математике.

2019/03/07

Экскурсия 4 а класса на предприятие "SierŠtelli" в рамках проекта карьерного образования.

2019/03/07

Заседание методической комиссии учителей иностранного языка и социальных знаний.

2019/03/07

Региональная конференция по научно-исследовательским работам.

2019/03/08

Праздник "Масленица"

2019/03/10

Семинар для учителей в природном парке Тервете.

2019/03/11

Олимпиада по математике Земгальского края для 6 - 9 классов.

2019/03/11

Централизованный экзамен по английскому языку в 12 классе( письменная и устная часть)

2019/03/12

Централизованный экзамен по английскому языку в 12 классе (устная часть)

2019/03/13

Участие в турнире по мини гандболу.

2019/03/13

Творческая мастерская для учителей „Medijpratība 21.gs. skolā”

2019/03/13

С 18.03.19 по 29.03.19. - методические дни комиссии по поддержке учащихся.

2019/03/18

Викторина по латышскому языку для 6 классов.

2019/03/19

Турнир по народному мячу в 8 - 9 классах

2019/03/19

Экскурсия в аэропорт "Рига" для 11 класса , в рамках карьерного образования.

2019/03/19

Математический конкурс „Ķengurs”.

2019/03/19

Участие в мероприятии "Спортивный 4 класс"

2019/03/20

Краевая олимпиада по математике для 4 классов.

2019/03/20

Познавательный конкурс в виде игры " Узнавай окружающую среду"

2019/03/21

Заседание методической комиссии учителей начальной школы.

2019/03/21

Родительский день.

2019/03/26

Межкраевой смотр школьных хоров.

2019/03/26

Конкурс "Познай свой организм"

2019/03/27

LBS organizētais 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkurss „Es runāju latviski”.

2019/03/27

Игра "Мафия" для 6 - 12 классов.

2019/03/27

Участие в спортивных играх 2-3 классов по народному мячу и эстафетам

2019/03/27

Посещения Латвийского музея истории по программе" Готовимся к экзаменам" для 9 классов

2019/03/29