Актуальные события

Zemes dienai veltīts pasākums izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros

2021/05/06
22.aprīlī, visā pasaulē, arī Jaunogres vidusskolā, kura piedalās starptautiskajā izglītības projektā “PULCHRA”, tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā padarīt dzīvesveidu videi nekaitīgāku, samazinot apkārtējā vidē oglekļa emisijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu. Projekts „PULCHRA” pēta atvērtās izglītības koncepciju, izmantojot tēmu „Pilsētas kā urbānistiskas ekosistēmas”, veido jaunas partnerības vietējās kopienās, lai veicinātu zinātnes izglītību visiem iedzīvotājiem.
Pēc Vides skolas iniciatīvas,  norisinājās projekta „PULCHRA” dalībnieku pasākums- tiešsaistes konference, kuras laikā tika aktualizēti jautājumi par dabas aizsardzības un pētniecības aspektiem pilsētvidē, ka arī par ūdens kvalitāti Latvijā, gan arī par daudzfunkcionāliem lietusūdens novades rīkiem, aplūkots jautājums par transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti.
Konferencē, kā eksperts, tika pieaicināts Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, kurš pievērsa dalībnieku uzmanību tēmai „Kā organizēt putnu vērošanu pilsētā”, pastāstīja gan par pētniecības niansēm ornitoloģijā, gan arī  raksturoja kā pilsētas, tā arī  citus biotopus.
Rita Birziņa, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studiju metodiķe, iztirzāja tēmu “Transports un vide”, iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem gaisa monitoringa jomā, detalizēti pievēršoties jautājumam par auto radīto gāzu piesārņojumu, tā ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tika spriests, kā iespējams samazināt apkārtējā vidē oglekļa emisijas.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmuma „Grupa 93” darbību. „Grupa 93” ir pieredzes bagātākā plānošanas kompānija Latvijā pilsētplānošanas jomā, daudz strādā ar attīstības projektiem, sabiedrību, vidi – uzņēmums, kas izceļas ar spēju eksperimentēt, meklēt jaunus risinājumus un sasniegt kvalitatīvu rezultātu. Jurijs Kondratenko, „Grupa 93” projektu vadītājs, ekonomists, aktualizēja tēmu „Daudzfunkcionālie lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi - daļa no pieejamas un veselīgas pilsētvides”, paužot domu, ka tradicionālās lietusūdens novadīšanas sistēmas ( ūdens notekas un kolektori) nedarbojas pilnvērtīgi, nepieciešama jauna pieeja, lai nākotnē samazinātu plūdu riskus. Jurijs Kondratenko piedāvāja interesantas, radošas, pat inovatīvas sistēmas, kas nākotnē tiks ieviestas  Latvijā, piemēram, ierīkoti lietus dārzi, ūdenscaurlaidīgie segumi, apzaļumoti jumti. Viena no minētajām inovatīvajām idejām tiek realizēta Rīgā, uzlabojot Skanstes infrastruktūru. 2022. gadā Skanstē plānots izbūvēt bērnu laukumu-rezervuāru, proti, tas būs bērniem drošs rotaļu laukums, taču tiks aprīkots ar īpaši izbūtu nelielu dīķi, kurš lietusgāžu laikā uzkrās ūdeni. J.Kondratenko minēja atsevišķus objektus Latvijā, pilsētas, kur jau pastāv mūsdienīga lietusūdens apsaimniekošana, piemēram, Kandavas parks, Rūjienas kultūras parks, kā arī Ogres promenāde ( pie Ogres upes ).
Ar sasitošu un izzinošu stāstījumu par ūdens kvalitāti Latvijā, skolēnus uzrunāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciāliste Linda Fibiga. L. Fibiga raksturoja LVĢMC veikto darbu, rūpes par ūdens kvalitāti  Latvijas upēs, kvalitātes pārbaudes niansēm un metodēm.
Mūsu Zeme ir miljardiem gadu sena, tāpēc katras paaudzes, arī mūsu, uzdevums ir saudzēt un aizsargāt dabu, vidi, kurā mītam. Mēs dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos ir to saglabāt un nosargāt!
 
 
 
Dmitrijs Onoprijčuks ( 11. a )
Jaunogres vidusskola
projekta „PULCHRA”
ziņu reportieris

Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās 79.Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē International Scientific Conference of the University of Latvia

2021/04/30

Jaunogres vidusskolas skolēnu pasakas izdotas pasaku krājumos

2021/04/29
2018.g. nogalē izdevniecība Beaux-Arts SIA izsludināja pasaku rakstīšanas un ilustrēšanas konkursu. Šajā konkursā piedalījās arī vairāki Jaunogres vidusskolas skolēni. Prasībām atbilstošākās izrādījās 10.a klases skolēnu Viktorijas Galaktionovas, Lauras Kondratjukas un Niklāva Dmitrija Zibailo (šobrīd šie skolēni mācās 12.a klasē), 12.a klases skolēnu Vladislava Blūma, Veronikas Pokatovas un Angelinas Ganebnayas (šobrīd šīs skolnieces jau ir LU studentes) rakstītās un ilustrētās pasakas. Skolēnu radošā darba izpausmes tika finansiāli atlīdzinātas, liela daļa skolēnu šī konkursa ietvaros izvērtēja autortiesību nozīmīgumu un apguva līguma izvērtēšanas prasmi.
2020.gada nogalē skolēnu īpašumā nonāca pasaku krājumi „Princese un eņģelis,” „Jauks un Mīlīte” (latviešu valodā); «Принцесса и ангел», «Добрячок и Милашка» (krievu valodā) ar mūsu skolēnu brīnišķīgajām pasakām: V.Galaktionova „Pasaka par kaķēnu ar zelta ķepām”, L.Kondratjuka „Lāsīte, kas mīlēja ceļot”, N.D.Zibailo „Karmīnsarkanā roze”, V.Blūms „Pasaka par diviem vilcēniem”, V.Pokatova un A.Ganebnaya „Stiprā draudzība”. Pasaku krājumus šobrīd iespējams iegādāties grāmatnīcās „Globuss” un „Jānis Roze.”
Jūtos gandarīta par skolēnu prasmi, apvienojot mākslinieciskumu un valodas pareizību un daiļskanību, radīt radošus, vērtīgus, izglītojošus materiālus visu vecumposmu pārstāvjiem.
                                            Latviešu valodas skolotāja Laura Lārmane

Karjeras pasākumi pavasari.

2021/04/26

Новости

новости в:

События

07.05.2021
события в: