Актуальные события

ЛЕКЦИЯ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ХУДОЖНИКЕ КАРЛЕ ГУНЕ ИЗ ОГРСКОГО КРАЯ

2020/01/20
23 января в 18.00 в зале Яуногрской средней школы состоится лекция редактора газеты «Неделя Огре»  Наталии Кетнере  о выдающемся художнике Карле Гуне.  Он  родился в Сиссегале ( сейчас Мадлиена Огрского края) в  1831 году, а умер в 1877 году, прожив всего 46 лет.  Гун считается одним из наиболее интересных, самобытных и популярных художников второй половины XIX века.  Во время лекции  будут представлены малоизвестные факты из жизни художника, фотографии, самые значительные картины, а также тайны некоторых женских портретов  Гуна и уникальные этнографические рисунки.  
В  ноябре прошлого года Елабужский краеведческий музей  (Россия) издал книгу  «Карл Гун и Елабуга», над которым работал ряд авторов, в том числе и Н. Кетнере.  В роскошное издание вошли репродукции картин и этнографические рисунки Гуна, которые предоставили десятки музеев России и Латвийский национальный музей.
 В 1862 году молодые выпускники Санкт-Петербурской академии художеств Карл Гун и Василий Верещагин приезжают в Елабугу, где занимаются росписью иконостаса Покровской церкви. Почему Гун в Елабуге занялся ещё и этнографическими рисунками?  И как на его судьбе повлиял выдающийся путешественник, открыватель вечной мерзлоты Александр Миддендорф, об этом можно будет узнать на лекции.
Мероприятие бесплатное.

Новости

новости в:

События

25.01.2020
события в:

12.kl. Debašu līderu skola „Debate Leader School 2019/2020", 2.sesija.(Stokholmas Ekonomikas augstskola, Rīga)

2020/01/03

No 06.01. 2020. Līdz 31.01.2020. ZPD vadīšana, gatavošanās novada ZPD skatei ( Atb.A.Roddate, L.Lārmane, A.Paškoviča)

2020/01/06

No 06.01.2020.-19.02.2020. VDD 3. un 6.kl.mazākumtaut.val. – m u t v ā r d u d a ļ a ( Atb.L.Tazova, L.Strelkova, I.Smirnova, I.Kolidzeja).

2020/01/06

9. kl. skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē .

2020/01/07

Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

2020/01/09

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.

2020/01/09

Skolas olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

2020/01/10

Pedagoģiskās padomes sēde „1.semestra mācību un audzināšanas darba rezultāti. Skolas Attīstības plāna apstiprināšana.”

2020/01/10

Skolas olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

2020/01/13

Valodu un sociālo zinātņu mācību priekšmetu metodiskās komisijas darba sanāksme.

2020/01/13

Novada olimpiāde informātikā ( programmēšana) 8.-12.kl.

2020/01/14

5.kl.literārā viesistaba „Iepazīstot I.Krilova fabulas” (D.Blūma, R.Ivančenko, J.Ballode)

2020/01/15

Novada dambretes turnīrs 4.-12.klasei.(Ogres Kultūras centra zāle)

2020/01/15

RD „Ceļojam kopā ar skolēniem. Interesantākie ekskursiju maršruti.” Pieredzes apmaiņa. (18.kab. sākumskolā atb. O. Trofimova)

2020/01/15

5.a, 5.c, 6.a kl. piedalīšanās Rimi konkursā „Sporto labākai dzīvei!”

2020/01/15

Pašvaldības iniciēta diskusija „Svešvalodas vidusskolā – kas? kur? kā?”

2020/01/16

Novada fizikas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

2020/01/17

Novada ZPD skate.(Ogres Valsts ģimnāzijā,A.Roddate, L.Lārmane)

2020/01/21

Novada sacīkstes volejbolā 10.-12.klašu skolēniem (A grupa)

2020/01/22

Vecāku diena.

2020/01/24

7.c.,10.a kl. ekskursija uz Bausku un Jelgavu. (atb. N.Roņina, D.Blūma)

2020/01/24

Ogres novada Zinātniski pētniecisko darbu konference. (atb. A.Roddate, L.Lārmane A.Paškoviča)

2020/01/24

Novada olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb. K.Miļča)

2020/01/29

Starpnovadu mazo mūzikas kolektīvu konkurss. (atb. I.Baravikova)

2020/01/29

7.kl. ārpusklases pasākums, pilnveidojot valsts valodas zināšanas, „Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek!" (atb. N.Roņina, L.Kuģeniece)

2020/01/29

5.kl. tematiskais ārpusklases pasākums „Angļu valodas ekspresis” (atb. S.Pankova, N.Monastirska, D.Zilberte)

2020/01/30

Novada olimpiāde matemātikā 9.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb.I.Jeduša, A.Grigorjana, I.Kuzmiča)

2020/01/31