Полезные сайты

Noderīgas saites
Izglītība Latvijā
www.niid.lv
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv
LR Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, informācija par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos.
www.e-skola.lv
Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.
www.visc.gov.lv
Centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējās izglītības saturs.
www.fonds.rtu.lv
www.fonds.lv
www.vitolufonds.lv
Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
Karjeras informācija
www.nva.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra.
www.lm.gov.lv
LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
www.prakse.lv
Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
www.profesijupasaule.lv
Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.
www.nacstudet.lv
Studiju programmas izvēles tests.
www.europass.lv
Eiropas standarti CV izveidei.
www.jaunatne.gov.lv
http://europa.eu/youth
Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
www.virtualaprakse.lv
Portāls uzņēmumu iepazīšanai.
www.cv.lv 
www.cvmarket.lv
www.cvor.lv
www.workingday.lv
www.mansdarbs.lv
www.e-darbs.lv
www.jobs.lv
Portāli darba meklētājiem Latvijā.
www.eurojobs.com
www.eurobrussels.com
http://www.praxisnetwork.eu/
Portāli darba meklētājiem Eiropā.
www.am.gov.lv/lv
LR Ārlietu ministrija. Slejas «Ārpolitika» sadaļā «Eiropas Savienība» informācija par darbu un stažēšanos Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Komisijas (EK) vēlēšanu novērošanas misijās.
Noderīgi informācijas avoti
www.aic.lv
Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju diplomu atzīšana Latvijā.
www.viaa.gov.lv
Sadaļā «Euroguidance» informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam. Starptautiskā pieredze un sadarbības iespējas. Sadaļā «Eurydice» apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.
www.dreamfoundation.eu
Pārbaudi vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
www.euroguidance.net
Eiropas karjeras attīstības atbalsta ekspertu tīkls «Guidenet». Informācijas politikas plānotājiem, karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem.
www.ec.europa.eu/education
Mūžizglītība un mobilitātes ES: politika, izglītība un apmācības, programmas, ziņojumi un pētījumi.
www.refernet.lv
Eiropas valstu profesionālā izglītības sistēma, politika, pētījumi un prakse.
www.oecd.org
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika un indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.
www.cedefop.europa.eu
Eiropas Profesionālās izglītības centrs, Profesionālās izglītības un apmācību sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.
www.etwinning.lv
Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
www.career-guide.eu
Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.
www.etf.europa.eu
Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas.
www.planet-beruf.de
Vācijas Federatīvās Republikas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.
www.learndirect.co.uk
E-padomi un e-mācības.
www.balticcouncil.org
Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
www.educationusa.lv
Studiju iespējas ASV.
www.studyinaustralia.gov.au
Studiju iespējas Austrālijā.
www.edu.ru
Studiju iespējas Krievijā.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.bachelorsportal.eu
Bakalaura studijas Eiropā.
www.mastersportal.eu
Maģistrantūras studijas Eiropā.
www.phdportal.eu
Doktorantūras studijas Eiropā.
www.shortcoursesportal.eu
Kursi Eiropā.
www.scholarshipportal.eu
Stipendiju programmas Eiropā.
www.ergoeducation.com
Kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
www.intstudy.com
Studiju iespējas dažādās valstīs, informācija par augstskolām un padomi.
www.eastchance.com
Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.language-learning.net
Valodu kursu datu bāze svešvalodu skolotājiem un studentiem (88 valodas).
www.afs.lv
www.yfu.lv
Skolēnu apmaiņas programmas
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs.
Resurss : www.viaa.gov.lv/euroguidance
Uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

События

12.11.2019
события в:

no 1.11. līdz 30.11.6.-8.kl. konkurss „Gribu būt mobils!” neklātienes kārta. (Atb. J.Bobrova)

2019/11/01

Ogres novada pašvaldības balvas „Gada Skolotājs” pasniegšanas ceremonija.

2019/11/01

Skolotāju un vecāku ansambļa „Vālodzīte" koncerts "Ir sirdī rudens ienācis..."

2019/11/01

1.-2.kl. daiļlasītāju konkurss.

2019/11/04

3.-4.kl. daiļlasītāju konkurss.

2019/11/04

1.-4., 9.b, 11.a kl. fotokampaņa

2019/11/05

7.a kl. ekskursija uz Ķeguma HES

2019/11/05

8.a kl. atklātā stunda fizikā. (skolotāja T.Ratnieka)

2019/11/05

Skolas olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl.

2019/11/05

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/11/05

AG -DISKUSIJA „4.-6.kl.skolotāju sadarbība, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu, lai nodrošinātu starpdisciplināru pieeju un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”

2019/11/05

Vecāku diena.

2019/11/06

5.-12. klasēs fotokampaņa

2019/11/06

Pieredzes apmaiņas brauciens uz „King`s College Latvia” „Skolēnu motivēšana un vecāku iesaiste mācību procesā”.

2019/11/06

Pieredzes apmaiņas seminārs Daugavas pamatskolas skolotājiem.

2019/11/06

9.b un 11.a kl. Ekskursija uz Latvijas Dailes teātri un Latvijas Mākslas akadēmiju. (Karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/06

Ogres novada sporta pasākums - stafetes, tautas bumba 4.-5.klasei (D)

2019/11/06

Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem.

2019/11/07

Rudens svētki: 11.40. - 1.-2. klases; 12.50 - 3. - 4. klases

2019/11/07

AG -DISKUSIJA 7.-9.kl.skolotāju sadarbība, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu, lai nodrošinātu starpdisciplināru pieeju un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/11/07

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” seminārs ( Skola2030 )

2019/11/08

Jaunatnes teātra „INSPIRE” izrāde „Сказки на ночь" (latv. „Vakara pasaciņa”).

2019/11/08

No 11.11. līdz 24.11. Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12. klašu skolēniem „Bebrs”. ( Atb. J.Bobrova )

2019/11/11

5.b un 5.c kl. Latvijas Leļļu teātra pasākuma „Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā” apmeklējums ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/11

1.a, 1.b kl. ekskursija „No tramvaja līdz lidmašīnai" uz valsts transporta uzņēmumiem ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/11/12

5.-12. kl. sporta konkurss „ Visstiprākais puisis - 2019”, veltīts Lāčplēša dienai.

2019/11/12

„Lasāmkoks” bibliotekārais pasākums 5.klašu skolēniem.

2019/11/13

Ogres novada sacīkstes florbolā 6.-7. un 8.-9.klasēm ( C, B )

2019/11/13

Muzeja „Ebreji Latvijā” izbraukuma nodarbība „Mani radu raksti” 1.-3.kl.

2019/11/14

6.-10.kl. komandām Pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas konkurss.

2019/11/14

Izzinoša spēle 2.klašu skolēniem „ Es mīlu Tevi, Latvija!"

2019/11/15

4.-5.kl. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. gadskārtai „Es nāku no mazas tautas” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/19

4.c kl. atklātā stunda matemātikā. (skolotāja J.Berdnika)

2019/11/20

6.-7.kl., 8.a, 8.c. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. Gadskārtai - patriotisko dziesmu un dzejas programma „Ir vērts!” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/20

Policijas kauss volejbolā (10.-12.klasei).Ogres novada Sporta centrā

2019/11/20

8.b., 9. – 12. kl. Svinīgais svētku koncerts, veltīts Latvijas LR 101. Gadskārtai - patriotisko dziesmu un dzejas programma „Ir vērts!” ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2019/11/20

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) valsts 36. olimpiāde ( I kārta) 7. - 8. kl.

2019/11/21

Ārpusklases pasākums matemātikā 6.kl.

2019/11/22

5.,6.kl. Rīgas 40. vidusskolas atklātā LAT2 olimpiāde.

2019/11/23

„Izrakumi bibliotēkā” bibliotekārais pasākums 8.a un 8.b kl. skolēniem.

2019/11/25

Klases stunda 3. klasēs, kopā ar psihologu, „Dusmu kontroles spēle”

2019/11/25

6.a kl. ekskursija uz „ Lido Uztura skolu" un LNB apmeklējums.

2019/11/26

Kursi pedagogiem “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana”

2019/11/26

6. klašu meitenēm veselības un higiēnas lekcija “Starp mums, meitenēm”

2019/11/27

2019/11/27

Valsts mēroga matemātikas konkurss „Meridiāns” ( 1.-9.kl.)

2019/11/28

Novada tiešsaistes olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl.

2019/11/28

Dzejas dienas. Skolēnu un skolotāju pašsacerētās dzejas un prozas lasījumi Ogres pilsētas bibliotekā.

2019/11/28