2012 год
Проект иновационного опыта школ
В целях обеспечения долгосрочной поддержки  системы  введения реформы  в предметах естественного и математического  цикла  в каждой школе и в каждом классе , государственный центр содержания образования ( VISC) создал проект « Сеть инновационного опыта школ» на основе базовых школ проекта европейского социального фонда  « Естественные науки и математика».
В Огрском крае такой базовой школой явялется Огрская государственная гимназия, которая уже второй учебный год работает совместно с другими школами Огрского края ( Яуногрской средней школой, Мадлиенской средней школой, Огресгала основной школой и Сунтажской средней школой), чтобы  оказать поддержку развитию школ, вводя новые методы  и технологии.
В рамках проекта учителя  проводят, наблюдают и анализируют уроки предметов экзактного цикла, делятся опытом и  использованными на уроке  материалами по проекту «Естественные науки и математика». Таким образом, учителя  повышают свою профессиональную квалификацию, находясь в реальной ситуации урока и анализируя свою работу вместе с коллегами. 
Школы инновационного опыта собираются вместе, чтобы профессионально сотрудничать, обмениваться  идеями в планировании современных инновационных уроков и их проведении, в использовании учебных материалов и технологий, в развитии интереса учащихся к экзактным наукам и т.п.
Полученные на проекте знания учителя используют в дальнейшем, создавая основу для  системы устойчивой   поддержки начатой реформы  в предметах математического и естественного цикла.

События

25.01.2020
события в:

12.kl. Debašu līderu skola „Debate Leader School 2019/2020", 2.sesija.(Stokholmas Ekonomikas augstskola, Rīga)

2020/01/03

No 06.01. 2020. Līdz 31.01.2020. ZPD vadīšana, gatavošanās novada ZPD skatei ( Atb.A.Roddate, L.Lārmane, A.Paškoviča)

2020/01/06

No 06.01.2020.-19.02.2020. VDD 3. un 6.kl.mazākumtaut.val. – m u t v ā r d u d a ļ a ( Atb.L.Tazova, L.Strelkova, I.Smirnova, I.Kolidzeja).

2020/01/06

9. kl. skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē .

2020/01/07

Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

2020/01/09

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.

2020/01/09

Skolas olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

2020/01/10

Pedagoģiskās padomes sēde „1.semestra mācību un audzināšanas darba rezultāti. Skolas Attīstības plāna apstiprināšana.”

2020/01/10

Skolas olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

2020/01/13

Valodu un sociālo zinātņu mācību priekšmetu metodiskās komisijas darba sanāksme.

2020/01/13

Novada olimpiāde informātikā ( programmēšana) 8.-12.kl.

2020/01/14

5.kl.literārā viesistaba „Iepazīstot I.Krilova fabulas” (D.Blūma, R.Ivančenko, J.Ballode)

2020/01/15

Novada dambretes turnīrs 4.-12.klasei.(Ogres Kultūras centra zāle)

2020/01/15

RD „Ceļojam kopā ar skolēniem. Interesantākie ekskursiju maršruti.” Pieredzes apmaiņa. (18.kab. sākumskolā atb. O. Trofimova)

2020/01/15

5.a, 5.c, 6.a kl. piedalīšanās Rimi konkursā „Sporto labākai dzīvei!”

2020/01/15

Pašvaldības iniciēta diskusija „Svešvalodas vidusskolā – kas? kur? kā?”

2020/01/16

Novada fizikas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

2020/01/17

Novada ZPD skate.(Ogres Valsts ģimnāzijā,A.Roddate, L.Lārmane)

2020/01/21

Novada sacīkstes volejbolā 10.-12.klašu skolēniem (A grupa)

2020/01/22

Vecāku diena.

2020/01/24

7.c.,10.a kl. ekskursija uz Bausku un Jelgavu. (atb. N.Roņina, D.Blūma)

2020/01/24

Ogres novada Zinātniski pētniecisko darbu konference. (atb. A.Roddate, L.Lārmane A.Paškoviča)

2020/01/24

Novada olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb. K.Miļča)

2020/01/29

Starpnovadu mazo mūzikas kolektīvu konkurss. (atb. I.Baravikova)

2020/01/29

7.kl. ārpusklases pasākums, pilnveidojot valsts valodas zināšanas, „Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek!" (atb. N.Roņina, L.Kuģeniece)

2020/01/29

5.kl. tematiskais ārpusklases pasākums „Angļu valodas ekspresis” (atb. S.Pankova, N.Monastirska, D.Zilberte)

2020/01/30

Novada olimpiāde matemātikā 9.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb.I.Jeduša, A.Grigorjana, I.Kuzmiča)

2020/01/31