2013 год
Globālā dimensija

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

„Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education”
(Nr.DCI-NSAED/2012/280-401)
 
Projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” Jaunogres vidusskolas komanda:
 
Aija Paškoviča, Iveta Strode, Vija Ziemele, Olga Trofimova
 
 Mājas lapa: www.globalaizglitiba.lv  
 Projekta īstenotājs: Izglītības attīstības centrs
Partneri:
  • Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) (Leeds DEC)
  • Mondo (Igaunija)
Asociētais partneris: Britu padome Latvijā
 
Finansētājs:
Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros 
 Projekta mērķis:ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.
 
 

Kas ir GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA?

Terminoloģija
Termins globālā izglītība un attīstības izglītības projekta ietvaros tiek lietoti kā sinonīmi. Attīstības/globālās izglītības jomā pastāv diskusija par terminoloģiju un tiek uzskatīts, ka attīstības izglītība vairāk koncentrējas uz attīstības jautājumiem, ņemot vērā attīstības izglītības izcelšanos un saistību ar attīstības sadarbības jomu. Savukārt globālā izglītība koncentrējas uz savstarpējām mijiedarbībām pasaulē. Ņemot vērā Latvijas attīstības jomas vēsturisko attīstību un kontekstu, Izglītības attīstības centra projektos un publikācijās esam vienojušies par termina attīstības/globālā izglītība lietošanu, ko saīsinājumā tekstos apzīmējam AI/GI.
Definīcijas
Attīstības/globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un ietekmes, kā arī veicina personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem.
Attīstības/globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti…; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.
Attīstības izglītība ir izglītība, kura atver cilvēku prātus un sirdis uz mūsdienu globalizētās pasaules realitāti. Māstrihtas Globālās izglītības deklarācija, 2002
Materiāli no: http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/

События

13.08.2022
события в: