“Kompetenču pieeja mācību saturā”
“Kompetenču pieeja mācību saturā”
http://skola2030.lv


!!! Informācija topošajiem vidusskolēniem.
Ir sagatavota informācija īpaši skolēniem (www.skola2030.lv/vecakiem/ka-notiks-macibas), lai skaidrotu, kā turpmāk notiks mācības vidusskolā - kā saprast un izvēlēties, kā un kādus padziļināto kursu komplektus izvēlēties.
Šeit (www.skola2030.lv/vecakiem/ka-notiks-macibas) pieejams buklets (skat. arī pielikumā).

События

16.05.2022
события в: