Родительские дни
Cienījamie vecāki!
Saistība ar COVID infekcijas izplatīšanas riskiem informācijas sniegšana, konsultācijas vecākiem tiek organizēta ar e-klases, whatsapp, skolas mājas lapas starpniecību.

События

07.05.2021
события в: