Латышский язык и литература
Miķeļdienas pasākums
Урок латышского языка в 6 классе " Предлоги"( Учитель Ивета Строде)
Сценарий дня отца( учитель Л. Кугениеце)
Divdabji 10.-12. klasē( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Medeja.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Raudupiete( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Skaistais( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. Mērnieku laiki.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. R.Blaumanis(skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 12.kl. Dadaisms.( skolotāja Vija Ziemele)
Publiskā runa ( skolotāja Vija Ziemele)
Stundas konspekts par Mērnieku laikiem( skolotāja Vija Ziemele)
Izraksti 6-rindi par dzīvniekiem palīgiem!( skolotāja Laura Lārmane)
A.Upīts „Rožu slepkava”( skolotāja Laura Lārmane)
Darba lapa par salikta teikuma pazīmēm 11.kl.( sk. Laura Lārmane)
Ēdieni. 3.klase( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa pēc F.Šillera lugas „Laupītāji” ( sk. Laura Lārmane)
Jaunlatvieši. Darba lapa.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa .Mīts par Oidipu. ( sk. Laura Lārmane)
Pasaka par spēlēšanos un spēlēšanu.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera. Personības mazie portreti.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera uzdevumi LV 10.kl.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera "AKA" ( sk. Laura Lārmane)
Sintaktiskie sakari saliktā teikumā. Jēdzieniskās attieksmes saliktā teikumā. ( sk. Laura Lārmane)
Uzdevumi „SIRDS UZ PERONA”.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa “Sniega karaliene - 2” ( sk. Laura Lārmane)
Pārbaudes darbs “Pulksteņa laiks” ( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa. Vienkāršs nepaplašināts un ienkāršs paplašināts teikums.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa " Zelta zirgs".( sk. Laura Lārmane)

События

14.12.2019
события в:

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.(212.kab.)

2019/12/03

4.kl. matemātikas olimpiāde „Tik vai… Cik?”, 2.kārta

2019/12/04

Tālākizglītības kursi „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”. (L. Lārmane, I. Feoktistova, G. Maņkova

2019/12/04

Vecāku diena.

2019/12/05

1.- 4.kl. starptautiskās sacīkstes „Matemātikas spēļu diena” (angl.„Math Game Day” ) .

2019/12/05

8.a un 8.b kl. aktivitāte karjeras izglītības ietvaros „Iepazīšanās ar augstskolu!"

2019/12/05

9. kl. Latvijas vēstures izzināšanas un projekta „Skolas soma” ietvaros ekskursija ,,Stūra māja”.

2019/12/06

12. kl. Latvijas Debašu asociācijas „Quo tu domā?” skolu debašu turnīrs.

2019/12/07

3.a kl. atklātā stunda matemātikā.(L.Tazova)

2019/12/09

• No 09.12. līdz 16.12 Skolas vestibila dekorēšana Ziemassvētkiem (Atb. A.Šakurova, A.Šimanovska)

2019/12/09

9. kl. skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē .

2019/12/10

AG - DISKUSIJA „ 6.,7.kl.skolotāju sadarbība, plānojot 2020./2021.m.g. kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, nodrošinot starpdisciplināru un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/12/10

Atbalsta komisijas darba sēde

2019/12/12

9.,10.kl. Ogres novada olimpiāde vēsturē.

2019/12/13

10. -12. kl. Latvijas Debašu asociācijas „Quo tu domā?” lekcija „Argumentēšanas prasme”.

2019/12/13

11.-12.kl. Latvijas lingvistikas olimpiāde.RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2019/12/14

No16.12. līdz 20.12. 1.semestra meiteņu rokdarbu izstāde 107.kab., ( Atb.J.Bobrova)

2019/12/16

No 16.12. līdz 03.01. Izstāde „Ziemas pasaka” ( 3.stāva gaitenis) (Atb. L.Lārmane)

2019/12/16

1.- 4.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”.

2019/12/17

5.a kl. kontinentālās līgas hokeja spēles apmeklējums.Arēnā „Rīga”, Skanstes iela 21

2019/12/17

1.-4. kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums.

2019/12/18

5.- 12.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”.

2019/12/18

5.-8. kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums.

2019/12/19

9.-10.kl. izzinoša aktivitāte „Matemātiskie triki”.(A.Grigorjana)

2019/12/19

7.b, 7.c kl. konkurss -spēle „Kas? Kur? Kad?” (J.Bobrova)

2019/12/19

5. - 12. kl. atpūtas vakars.

2019/12/19

9. -12.kl. tematiskā Ziemassvētku balle

2019/12/20

DISKUSIJA „ 1.-4.kl.skolotāju sadarbība, plānojot 2020./2021.m.g. kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, nodrošinot starpdisciplināru un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/12/27

Sākumskolas skolotāju MA darba sēde.

2019/12/27

Koncerts skolēniem, vecākiem, skolotājiem „Jaungada noskaņas”.

2019/12/27